Fatih Mehmet TURHAN

Tüm Makaleleri

Fatih Mehmet TURHAN

Adalet Nedir, Ne İşe Yarar?

Adalet, bir kavramlar öbeği ile tahakkuk eder ve bu kavramlar olmadan adalet varlığını sürdüremez.

Tigin-Tekin

Tekinsiz Tabiri Nereden Gelir?

Zihin Kilidinin Anahtarları

Tefekkür kırpıntılarından örnekler sunmaya devam ediyoruz.

Kavramların Toplum Üzerindeki Etkileri

Kavramını bilmediğimiz şeyi hayal bile edemeyiz.

Astroloji Eskiden Askeri Bir Bilimdi.

Ay üstü alemin ay altı aleme etkisi vardı ve yeryüzünde olan her şey ay üstü âlemde belirlenirdi.

X=100 ve X=Özgürlük..

Ünlü matematikçi gider padişahla görüşür durumu anlatır ve adaletli olmasını tavsiye eder.

Gündeme İnat İnadına Bilgi....

Sene 1295 Bizanslı alim Greogory Calconiedes Bizans İmparatoru ve Trabzon Rum İmparatoru ile sohbet ediyor.

MUKADDİME'DEN.. Kabiliyetli insanlara değer vermek...

Harun Reşid'in zeki ve kabiliyetli Yahya Bermeki isminde bir veziri vardır. Veziri bir şekilde zindana attırır. Ama gerekli olduğunda zindana iner fikrini alırdı.