Hayatın anlamı bilgi ve özgürlüktür diyor Prof. Ahmet Arslan...

Hayatın anlamını iki kavram arasında tanımlamak ne kadar yeterli bilmiyorum. Ama bilginin ve özgürlüğün, insanı beşeriyetten insanlığa götürdüğü kesin.

Ünlü allâme Kemalettin bin Yunus Musul'da 1240'li yıllarda,

Bilgi muhteşemdir, sahibini muhteşem kılar diye seslenirken; hiç bilen ile bilmeyen bir olur mu demek istiyordu sanırım.

Kemalettin bin Yunus kim mi?İspanya kralı II.Ferederic'in sorularına cevap verebilen bir mantıkçı, matematikçi, astronom, kelâmcı, müzik alimi, hadisci..

II. Ferederic,İspanya'da sorularına cevap bulamadığında özel elçi ile soruyu Musul'a Kemalettin bin Yunus'a gönderirdi. Müslümanlara ve alimlere büyük sempatisi vardı. Hatta İspanya'da müslüman elbisesi ile dolaştığı kaynaklarda yazar.

Bilginin peşinde koşan ve bilgiye olan açlığı hiç bitmeyen bir kral.

O zamanda bilgiye ulaşmak, kaynağını bulmak bugünkü kadar kolay değildi.

Kelimenin tam anlamıyla bilgiyi hayatın anlamı kılan batılı bir krala cevap veren bir müslüman. Aman Allahım rüya gibi!

Bugün bilgi hayatımızın neresinde, veya daha doğrusu biz bilginin neresindeyiz?

B-ilgiye ilgi var mı toplumda?

Bilginin çeşitlerine ve bilgi edinme yollarına girmek istemiyorum. Zira kadimden beri en çok tartışılan şey "episteme".

Günümüzde bilginin kaynağı ne? Duyu mu, his mi, keşif mi, vahiy mi vs vs. Bu konunun bizim toplumumuzda bir anlam ve değeri var mı?Bizim bilgi kaynağımız sosyal medya ve Hz. Google...

Son 20 yılda üretilen bilgi, insanlık tarihinde şimdiye kadar üretilen bilgiden daha fazla... Bu üretilen bilginin yüzde kaçı bizim? Hangi bilgilerin kaynağıyız?

Evet..! Bilgi muhteşemdir sahibini muhteşem kılar.

Bizde muhteşem olan sadece Muhteşem Süleyman!

Bilgili insan üretir; üreten insan isim koyar; isim koyan sınır çizer; sınır çizen gücü elinde bulundurur; gücü elinde bulunduran hükmeder; hükmeden dünyaya nizâm verir ve sıfatı "Muhteşem" olur.

Muhteşem sıfatını Sultan Süleyman' nın elinde almak ne muhteşem bir şey olurdu!