İnsanın amacı "sükunet" tir. Bütün cennet tasvirleri hep " değişmezlik" üzerine kurulur.

Değişen şey mükemmel değildir. Değişim "mükemmel' e ulaşmak için gösterilen çabadır.

Evet..! İnsanın amacı sükunettir; çünkü hareket insana yük yükler,sorumluluk yükler. Hayatta hareketle var olur ama. Hareketsizlik yok olmaktır bir anlamda... Birazda bu yüzden cenneti arzularız.

Sükûna erene kadar üzerimize yüklenen sorumluluğun farkında olmak "şuur" işidir.

Anadolu gibi bir coğrafyada sükûn zordur. Hareket,ama şuurlu hareket ve değişim olmadan Küçük Asya'da yaşamak mümkün değil.

Bu şuurda ve gayrette olmak her insanın asli görevidir.

Etrafımız cehennem çemberi.

Titreyip kendimize gelme zamanı şimdi değilse ne zaman?

Etrafındaki ateş bizi sarmadan özümüze dönmeliyiz.

Vesselam..