Şahsi imaretleri kalıcı yapmak(süreklilik) "şirk" olarak görülürdü.

O yüzden şahsi imaretlerin ömürü "üç nesil" dir.. Ona göre yapılırdı ve genelde ahşap olurdu..

Cami, köprü, kervansaray ve medreseler kamusal olduğu, daimi kalıcı eserler olduğu için "süreklilik" esastı.

Bu anlayıştan dolayı asırlık evlerimiz olmamıştır...

"Dünyada mekan, ahirette iman" özdeyişi bir anlamda burdan gelmiştir.)