İslam medeniyetinde yazılan kitaplar genellikle emire, padişaha, melike veya vezire ithaf edilirdi.

Kitabın giriş kısmında "hamdele salvele" bölümü çok ilginçtir. Altın Orda devletinde Kırım valisine, Ebu Nasr el Kasani adlı bir matematik alimi kitap ithaf etmiştir. Girişi şöyledir:

"Hamd, irrasyonel kare ve küpkökün bilgisinde tek olan; tam ve rasyonel sayıları kadim bilgisiyle kuşatan;nicelikle nitelendirilemeyen nitelikleri takdirmesen;niteliklerde var olmayan nicelikleri icad edenTanrı içindir.

Salat ise sünnetle tekrim edilmiş Resulu Muhammed'in; ehli-i beytinin, ümmetlerin seçkinleri ve yeryüzündekilerin en şereflileri ashabının üzerine olsun.

Bundan sonra derim ki: Melikiö muayyed Tuluktemur Beg'in - Tanrı şanını yüceltsin ve saltanatını desteklesin. Akıl sahiplerinin ilim talebini en zorlu ve en mükemmel bir iş olarak gördüğünü, daha çok ve iyi yollardan onu elde etmek İçin gayret ettiğimde adını ölümsüzleştirecek ve şerefini ihsan edecek bir şeyi toplamaya giriştim ve kitabı, içeriğiyle yetinip ayrıntıdan kaçınarak Hesap Bilimde Şaheser olarak ihtisar ettim.