Adalet, bir kavramlar öbeği ile tahakkuk eder ve bu kavramlar olmadan adalet varlığını sürdüremez.

Bunların başlıcaları, - Liyakât - Denge -Denetlenebilirlik Kamusal yetkinin kullanımında, bu kavramlardan biri eksik ise orada adalet tecelli etmez... Adaletin tecelli etmediği yerde "birlik" olmaz, birliğin olmadığı yerde " dirlik" olmaz, dirliğin olmadığı yerde "düzen" olmaz, düzenin olmadığı yerde "yurt" olmaz, yurtun olmadığı yerde "devlet" olmaz, devletin olmadığı yerde " millet" olmaz. Bismillah'ın Kur'an daki manası ve önemi ne ise, adaletinde devletteki manası odur.

Adalet Nedir, Ne İşe Yarar? Adaletin kuralı aklın kuralıdır. Eşitlere eşit muamele edilir; benzer şeylere benzer muamele edilir. Eşit olmayana eşit muamele edilmez. Benzer olmayana benzer muamele edilmez. Adaletin kuralı "hakikat " değil, "makuliyet" dir. Makuliyet, yani; "Ortak bir varoluşun asgari standartlarını arama iştiyakıdır makuliyet..." Adalet, kişilerin değil sosyal kurumların erdemidir. Adalet, doğru yer ilmidir. Topos= yer demektir. Ütopya= olmayan yer anlamında kullanılır. Adaletin olmadığı yere ütopya yani olmayan yer denmiştir. Kûdema adalet için, her şeyin yerli yerinde olmasıdır demiştir. Doğru yer, o yerde bulunan erdemlerle ilgilidir. Yönetenlerin yerindeki erdem, yönetilen yerdeki erdem... Adalet, kimseye yerin erdeminden bahsetmez, herkese yerini bulma hakkı verir. Adalet yerini buldu deyimi bu manada kullanılır. Adalet o yeri hukuken teminat altına alır. Kimse için iyinin ne olduğunu söylemez. Asıl ilgilendiği, herkesin herhangi bir iyiyi seçme ve terk etme hakkını teminat altına alınmasıdır. Adalet, en yüksek iyi değilse bile, en yüksek "kamusal iyi" dir.

Müfretdat Ve Zihniyet.. Selçuklu Devletinde medreselerdeki ilk müfredat Sultan Sencer ve etrafındaki 120 alim tarafında yazıldı... Bahattin Haraki, Ömer Cağmini ilk müfredatı hazırladı ve tüm İslam dünyasında bu ders müfredatları okundu. Böylece tüm coğrafyada "ortak akıl" oluştu. 1750-1800 arasında Japonlar İstanbul'da 30 bin cilt kitap toplayıp Japonya'da kütüphane kurdular. "Bir milletin zihniyeti ders kitaplarında inşa edilir. Dolayısıyla Türkleri tanımak için ders kitaplarına ihtiyacımız var" dediler. Müfredat bir milletin zihin yapısını oluşturur ve ortak aklı geliştirir