Ay üstü alemin ay altı aleme etkisi vardı ve yeryüzünde olan her şey ay üstü âlemde belirlenirdi.

Ay altı âlemde iklimler, mevsimler, afetler, savaşlar hep ay üstü alemle irtibatı olduğu için ay üstü alemin dilini bilmek gerekirdi.

Astroloji bilimi bu alemin dilini çözmeye çalışırdı. Tehlikeli ve askeri bilim olduğu için herkese öğretilmezdi. Ay üstü alemin haritaları çizilir(Zic) ve yorumlar buna göre yapılırdı. Sefere çıkılacağı zaman meteoroloji tahminleri, sefer gününde ay üstü alemin durumu belirlendikten sonra "askeri hareket planı"hazırlanırdı. Uluğ Bey hem astronom, hem matematikçi hem de astrolojiyi iyi bilir ve Semerkant Matematik ve Astronomi Okulunda öğrencilere ders verirdi. Zira hem devlet adamı hem de alimdi. İlim yönü devlet adamlığına daha başarılıydı.

Birgün yine gökyüzü haritalarını incelerken, haritayı kendi saltanatı için yorumlar. Bu yorumda kendi iktidarının sonunun yaklaştığını ve oğlu Abdüllatif tarafından öldürüleceği sonucunu çıkarır. Etrafındaki birkaç alimle tekrar yorumlar ve sonuç aynı çıkar. Tedbir amaçlı oğlu Abdüllatif' i uzak bir yere vali olarak atar ve kendinden uzaklaştırır.

Bir zaman sonra sefer için yola çıkarken oğlunun görevli olduğu şehirden geçerken oğlunun kurduğu pusuya düşer ve oğlu tarafından öldürülür.