Kavramını bilmediğimiz şeyi hayal bile edemeyiz.

İspanyollar Güney Amerikayı işgal ettikleri zamanda Güney Amerika'daki at yoktu. Hiç at görmemişlerdi. İspanyol zırhlı askerlerini atın üstünde gördüklerinde çok şaşırmışlar. At ile Süvari yi tek bir varlık olarak algılamış ve Tanrısal bir varlıktır diye çok korkmuşlardır.

Neden? Bir at kavramı yoktu zihinlerinde... Belirsizlik her zaman korkutur insanı. Bir kavram yokluğundan dolayı hiç direnmeden İspanyolların tüm ihtiyaçlarını karşılamışlardı. Bir müddet sonra atlara alışınca, zulümlerine karşı çıkmaya ve yiyecek vermemeye başlarlar. Bu defa astronomi bilimi İspanyolların imdatına yetişir. Güneş tutulmalarını isabetli tahmin eden İspanyolların yerlileri toplar meydana" Bize yaptıklarınızdan dolayı Tanrı çok kızdı ve güneşi söndürecek" der. Birkaç saat sonra güneş tutulur, yerliler panik içinde secdeye yatar, bu arada İspanyolların yerlilerden söz alır, Tanrıyı razı eder(!) ve güneş açılır.

Kavram zenginliği önemli vesselam...