ABD veya İngiltere' de ve hatta Sultan Abdülhamit' in Meşrutiyet Meclisinde olduğu gibi iki  kanatlı bir meclis kurmalıyız.

Değişen ve gelişen yeni dünyaya paralel biz de bu değişime ayak uyduran bir sistem inşa etmek zamanı çoktan geldi; rahmetli Erbakan, Ecevit, Türkeş zamanlarında doktriner düşünceler gençliğin gündemini kaplamaktaydı. İnsanlar düşünüyordu; hatırlayın o günleri... 9 IŞIK, Adil Düzen, Köy Kentleri... Bugün tekrar fikirler üreteceğiz, gidişata uzak durmayacağız. Hayır, buna izin vermek yok olmak demektir. Dünya koşarken biz niye duralım? ABD, İngiltere, işte süper iki güç!  Güç kaynaklarının meclis yapılarından kaynaklandığını fark etmemiz lazım. 

Şu 4 noktaya bir bakalım:

1-     Temsilciler Meclisi ve Senato olmak üzere ABD iki meclislidir. Meclislerin ortak adı: Kongre

2-    Avam ve Lordlar Kamerası olmak üzere İngiltere iki meclisli olup, ortak ad: Vestminster.

3-      Osmanlı Meşrutiyet Meclisi, 1877 kuruldu; 27 üyelik Meclis-i Ayan, 115 üyeli Meclis-i Mebusan olmak üzere iki Meclise sahipti. İki meclisin ortak adı: Meclis-i Umumi.

4-      27 Mayıs darbesinden sonra bizde tekrar iki yapılı bir meclis oluşturuldu. TBMM ile birlikte Cumhuriyet senatosu 12 Eylül 1980' de sona erdirildi.

Türkiye her yönden büyüyen kocaman bir ülke olup, 85 milyonluk nüfusu, trilyonluk bütçesi, büyük bir ordusuyla değişen dünya şartlarına göre yeni bir sisteme ihtiyaç duyulmaktadır.

Süper güçlerde olan çift meclis için bizde de niye olmasın diye mütalaa edebiliriz.

Yeni bir atılımla yeni bir yapılanmayı şöyle düşünelim:

1) Milletvekillerinden oluşan TBMM grubu; 500 üyeli.

2) Senatörlerden oluşan Senato grubu; 200 üyeli.

İki meclisin ortak adı: KURULTAY

200’ nin dağılımına gelince;

81 ilin belediye başkanına aynı zamanda senatörlük unvanı verilecektir.

19 üyeyi cumhurbaşkanı elit kesimden seçecektir.  

100 üye de milli bakiye oylarından gelecektir.

Toplamda: 200 Senatör.

2 ayrı mecliste görev yapacak 700 üye büyüyen ve gelişen Türkiye için normal bir rakamdır. Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) da kurulduğundan çift meclis yapısına ihtiyacımız var.

Dikkat edilirse cumhurbaşkanının belirlemesi haricinde kalan tüm üyeler seçilmiş üyelerdir.

İki meclis zaman zaman birleşik çalışma yapması kaçınılmaz olacağından bunun çalışma takvimi iç tüzük, yönetmelik ve çeşitli yasal düzenlemeleri zaten yapılacaktır. Meclislerin iş bölümü iç politika, dış politika esasları dikkate alınarak belirlenecektir.

************

NOT 1: Bu yazı, hazırlamakta olduğum “SİSTEM” kitabımdan alıntıdır.