Ahmet ACAROĞLU

Tüm Makaleleri

Ahmet ACAROĞLU

Köprüler trafiğe kapatılsın

Yanlış anlamalara meydan vermemek için başlığı daha da netleştirmeliyim; tarihi köprüler araç trafiğine kapatılmalıdır.

Prof. Timurtaş ve Yaşayan Türkçe

Cumartesi günü Türkoloji’den bir grup arkadaşla Birlik Vakfı’nda Prof. Dr. Mustafa Özkan’ın konferansına gittik.

Dün ile bugün arasında

Eskiden alışveriş vesilesiyle, bir davete katılmak niyetiyle veya güzel bir hafta sonu yaşamak amacıyla İstanbul’a gelir, ertesi gün Uzunköprü’ye dönerdik.

  Özlem Savaş İle Söyleşi 

Uzunköprü Belediye Başkanı sevgili Özlem Becan’ın misafiri oldum Pazartesi günü. Epeydir fırsat bulup da gidememiştim.

İttifak Gerçeği - İttifakların Geleceği

İttifak; Arapça kökenli bir sözcüktür. Bir konuda hedef birliği oluşturma, anlaşma , bağdaşma gibi anlamlara gelmektedir.

 Çöküş Alametleri 

Özellikle MUKADDİME isimli eseri  mutlaka okunması gereken kitaplardandır. 

İttifaktan İhtilafa

Ankara'da düzenlenen Konya Tanıtım Günleri etkinliği Cumhur ittifakı açısından pek de hayırlı sayılamayacak tartışmaların fitilini ateşledi.

  Sınav mı, Sırat mı? 

Geçtiğimiz hafta sonu YKS heyecanı yaşadı öğrenciler.

 Doğan Can Ve Bizim Çocuklar

Bugün alışılmışın dışına çıkarak farklı bir konuda yazmak istedim.

 Kurban Olmak 

“Kurban olmak” deyimi bir adanmışlığı barındırır özünde.