Hemen bir prototip yap

Öbek çalışmalarında, durumu sürekli değerlendirmek, değişim sinyallerini gözlemlemek, deneyler yaparak en etkili yaklaşımları bulmak ve uygulamak şeklinde bir stratejinin doğru olacağını belirtmiştim. Bu yazıda, adı geçen stratejiye uygun bir teknik olan "tasarım odaklı düşünme" yönteminden bahsedeceğim. TASARIM ODAKLI DÜŞÜNME (DESIGN THINKING) Tasarım odaklı düşünme, kullanıcıları anlamaya, varsayımlara meydan okumaya, sorunları yeniden tanımlamaya ve test edilebilen prototiplerle yenilikçi çözümler yaratmaya yarayan, yinelemeli bir süreçtir. Tasarım odaklı düşünme, takım çalışması ile ilk anda belirgin olmayan alternatif stratejiler ve yaratıcı çözümler bulmayı hedefler ve uygulamada yardımcı olacak beş adımlı bir yöntem sunar: 1. Gözlem yap, empati kur, sorunu tanımla, 2. Fikir üret, 3. Hemen bir prototip yap, 4.Prototipi dene, geri bildirim al, 5.Gerekirse başa dön, sonunda bulunan en doğru çözümü uygula. Tasarım yaklaşımın temelinde hemen bir prototip yaparak, bulunan çözümün denenmesi yatar. Prototip deyince sadece somut bir nesne anlaşılmasın. Bir hizmet biçimi de bir prototip olarak denenebilir. Bir prototip yeteri kadar başarılı bulunmazsa tasarım çevrimi yeniden başlar. Tasarım düşüncesinde hata yapmaktan korkulmaz ama ne kadar çabuk hatalardan dönülürse çözüme o kadar yaklaşıldığı kabul edilir. Tasarım odaklı düşünme, yaratıcı düşünmenin psikolojisi konusunda 1940'lardan beri yapılan yapılan çalışmaların sonucunda gelişti. 1991 de kurulan IDEO danışmanlık ve inovasyon şirketi ile yaygınlaştı. "Design Thinking" dersleri bugün birçok üniversitede okutuluyor. TASARIM DÜŞÜNCESİ 1. ADIM:GÖZLEM, EMPATİ VE SORUNLAR -Görevlendirilen öbek sorumlularının çoğu bu iş için uygun değil. -Öbek sorumlusu eğitimi pratik bilgi vermiyor, yanlış anlaşılıyor. -Partili üyelerin çoğu öbek çalışmasından habersiz. -Üyeler sorumluluk ve görevlerini bilmiyor, çalışmalarda yardımcı olmuyor. -Ev ziyareti yaparak komşunun küçük bir sorununu çözmek yaklaşımı her bölgeye uygun değil. -Seçime yakın zamanlar, bayramlar, bir etkinliğe davet dışında, kapı-kapı ziyaretlerinde söylenecek söz bulmak güç. -Bu sorunların tartışıldığı, varsa işe yarayan yaklaşımların paylaşıldığı ortamlar yok. -Kent Konseyi Yönetmeliği, Gönüllü Katılım Yönetmeliği gibi mevzuatta yazılanlara rağmen "komşuluk birlikleri", "kura ile seçilmiş halk temsilcileri" gibi girişimler Kent Konseyi ve Belediye'de olması gereken ilgiyi uyandırmadı. -Seçmenle iletişim şekillerinin karşılaştırıldığı aşağıdaki tablo gibi kaynaklar tartışılmadı: TASARIM DÜŞÜNCESİ 2.VE 3. ADIMLAR: FİKİRLER VE PROTOTİP Öbek sorunlarına Parti Okulunun veya yerel parti yönetimlerinin bulması gereken çözümler, atması gereken adımlar var. Bu adımları beklerken, sahada çalışan arkadaşlar ne yapabilir? Parti Okulunun hazırladığı standart öbek sorumlusu eğitimine ek olarak hazırladığım ve "booster eğitimi" adını verdiğim modülü bugüne kadar birçok kez değiştirdim. Şimdi burada, bu eğitimin bir kısmını, öbek sorumlularına bazı fikirler verecek, yol haritası olacak bir liste şeklinde sunmaya çalışacağım. Bu liste tasarım odaklı düşünme modelinin aşamalarından olan bir "prototip" olarak ele alınabilir, işe yaramazsa değiştirilebilir. 1- Öbek sorumlusu olarak sana verilen seçmen listesini incele. Tanıdık var mı? 2- Tanıdıklara ve partililere ulaşmaya çalış, öbek olayını anlat. Birlikte çalışmaya davet et. 3- Partililer ilgi göstermeyebilir. Moralini bozma. 4- Sorumlu olduğun sokakları dolaş. Yaşayanların sosyo-ekonomik durumunu anlamaya çalış. 5- Sorumluluk bölgende gerçekten yardıma muhtaç evler var mı? 6- Bu evler için Parti Okulunun önerdiği "komşunu dinle, dayanışma içinde ol" yaklaşımı uygun. Ev ziyareti yap, sorunlarını öğren, nasıl yardım edebileceğini araştır. Zaten, her öbek sorumlusu böyle bir-iki aileyi kazansa yeter. 7- Sosyo-ekonomik durumu A, B kategorisinde olanlar için kapı-kapı dolaşma yöntemi uygundur. 8- Kapı-kapı dolaşma işinde seçim zamanı, bayram, yaşlılar günü gibi fırsatları değerlendir, anlamlı, dikkat çekici mesajlar, kısa konuşmalar hazırla. 9- Komşularla komşuluk ilişkilerini canlandıracak sokak partileri, kahvaltı gibi etkinlikler, ev toplantıları planla. Covid salgını nedeniyle yaşadığımız kapanma döneminde sosyal ilişkiler çok zayıfladı. Salgının geçmekte olduğu bu günlerde, insanlar görüşmeye, kaynaşmaya daha çok ihtiyaç duyuyor. 10- Mahallede çevre, park, gürültü, trafik gibi sorunlara karşı eylemler düzenle, imzalar topla, belediyeye, kent konseyine dilekçeler yaz, mahalleli ile yerel yönetimler arasında bir köprü ol. TASARIM DÜŞÜNCESİ 4.ADIM: PROTOTİPİN DENENMESİ Prototip olarak verdiğim listedeki çalışmaların işe yarayıp yaramadığını sahadaki arkadaşlardan öğreneceğiz. Bekleyelim, sonuçları görelim, sonra gerekirse beşinci aşamaya geçeriz. SONUÇ "Ne yapacağını bilemediğin zaman yaptığın şey yaratıcılıktır" diye bir tanım var. Öbek çalışmalarında da ne yapacağımızı tam bilmediğimizi, o nedenle çok araştırma yapmak ve yaratıcı çözümler bulmak gerektiğini düşünüyorum. Yukarıda yazdığım sorunlara ve çözümlere eklemek istediğiniz konular varsa [email protected] adresine yazabilirsiniz. Parti Okulu da öbekler konusunda yapılan ve yapılamayan şeyleri dikkate almalı, konu ilgili gruplarda tartışılmalı, varılan sonuçlar duyurulmalı, eğitimler gözden geçirilmeli. KAYNAKLAR Tasarım düşüncesi ile ilgili birçok makale, kitap ve YouTube videosu bulunuyor. Sosyal konularda tasarım düşüncesinin uygulamaları için: https://www.ideo.org/ Kitap: Tim Brown. Change by Design. HarperCollins Publishers. New York. 2009 Bir yazı: https://59haber.com/kose-yazilari/chp-icin-bir-sey-yapilabilir-mi-5962.html Sosyo-ekonomik Statüler: https://www.haldunyildiz.com/hedef-kitle-ve-sosyo-ekonomik-statu-s-e-s-nedir/#:~:text=Ekonomik%20Stat%C3%BC%20(S.E.S.)-,Nedir%3F,i%C5%9F%20s%C3%BCre%C3%A7lerinizi%20kolayla%C5%9Ft%C4%B1rma%20%C5%9Fans%C4%B1%20yarat%C4%B1r.