25 Mart 2023 Cumartesi günü, Cumhuriyet Halk Partisi Parti Okulu tarafından sandık görevlisi eğitimleri için  hazırlanmış olan slaytlar, Süleymanpaşa’da parti eğitmenlerine gösterildi.

İlgi ile izlenen bir toplantı oldu.
Yakında sandık görevlisi eğitimleri bütün mahallelerde başlayacak.
Bu yazıda, sandık görevlileri hakkında bir önerimi paylaşmak istiyorum.
Önce üyeler.

ÜYELER
Kimse alınmasın, biraz “üye kalitesi” kavramına girip, ideal üyeyi tanımlamaya çalışacağım.
Aşağıda, aklıma geldiği kadarıyla, ideal bir üyeden beklenen özellikleri yazdım. 
Okuyuculardan gelen önerilerle bu listeyi genişletip, her özelliğe bir puan vererek bir kalite ölçeği oluşturabiliriz.
İdeal üye, Kohlberg’e göre “evrensel ahlak”  seviyesine ulaşmış (1),  eleştirel düşünebilen, hiçbir kişiye ve ideolojiye körü körüne bağlanmayan, altı ok ve sosyal demokrasi prensiplerini benimseyen, doğaya  duyarlı, parti politikalarını savunan, yerine göre eleştiren, saygılı, çevresinde saygı uyandıran, sevilen, görevden kaçmayan, aktif, öğrenen, iyi konuşan, tartışmayı bilen, yeniliklere açık bir kişidir
Tüzüğün 3.maddesinin 5. bendinde de bazı özelliklerden bahsediliyor: “Siyasal yaşamda erdemliliğe, üretkenliğe, yeteneğe ve emeğe uygun yükselmek esastır. Partililer, bu ilkelere bağlı olarak toplum hayatının ve parti görevlerinin gerektirdiği nitelikleri kazanmak; sorumluluk yerlerine başarılı, bilgili, dürüst ve yetenekli üyelerin seçilmelerini sağlamak için sürekli çaba harcarlar.” 
Nasıl gazların davranışı  ideal gaz yasası, PV=nRT eşitliğine tam uymuyorsa, üyelerimizin hepsinin bu ideal tanıma tam uymasını beklemek gerçekçi olmaz.
Üye kaydederken dikkatli davranmak, Parti Okulunun vereceği eğitimler, parti ileri gelenlerinin örnek davranışları ideale yaklaşmada yardımcı olabilir.
Ne zaman parti içi demokrasi, delegelik gibi kavramlar açılsa üyeler hakkında düşünceler de ortaya dökülür.
Üye kayıtlarının iyi tutulmadığı, parti ile alakası olmayan kişilerin üye yapıldığı, partide reform için önce bütün üyelerin silinmesi gerektiği falan söylenir,
Hatta parti büyüklerinin  “bu üyelerle yapılacak önseçimlere güvenmiyorum“ dedikleri bile rivayet edilir.
Kişisel deneyimlerimden biliyorum: “Tanrım, bunlar nasıl üye?” dediğim çok olmuştur.
Örneğin, öbek sorumlusu olduğum bölgedeki  13 parti üyesinden sadece üçü birlikte çalışma çağrıma  cevap verdi, mesajımı okumadan WhatsApp grubundan ayrılanlar oldu.
Marmara Bölgesi, Tekirdağ İli, merkez Süleymanpaşa ilçesinin, eğitim oranı yüksek sayılan  100.Yıl Mahallesindeki bu üyelerimiz, öbek çalışmasının ne olduğunu duymamışlardı.
Neyse ki, sandık görevlileri ile yaptığım telefon görüşmelerinde bu karamsarlığım biraz dağıldı.

SANDIK GÖREVLİLERİ
Parti eğitmenleri olarak, merkez adına, isimleri İlçe Seçim Kuruluna gönderilecek olan, asil sandık görevlilerini aradık.
Benim konuştuğum üyelerin çoğu hevesle sandık görevlisi olmayı kabul ettiklerini, daha önce de yaptıklarını söylediler.
Süleymanpaşa ilçe başkanlığından gelen bir habere göre 1000 den fazla sandık görevlisi bulunuyor.
Bu Süleymanpaşa’daki toplam üye sayısının yaklaşık % 15’i.
Sandık görevini kabul edenler, partiye bağlılık, sorumluluk, bilinç, çalışkanlık gibi değerler ve genel “kalite”  açısından, üye ortalamasının çok üstünde yer alıyor gibi görünüyorlar.
Sandık görevlileri  bu özverilerine karşılık partinin karar mekanizmalarında daha etkili  olmayı hak ediyorlar.
Sözü delegelere getireceğim.

DELEGELER
Tüzüğe göre ilçe kongreleri iki yılda bir yapılıyor ve ancak bir yıl ertelenebiliyor.
Bundan önceki delege seçimleri ve ilçe kongresi 2019’da yapıldı.
Çeşitli nedenlerle iki yıl ertelendi.
2023’te artık daha fazla ertelenmeyeceğini düşünüyorum.
Delege listelerinin nasıl danışıklı bir senaryo ile hazırlandığını bilirsiniz.
Başkan adayı kendisini seçecek isimleri delege adayı olarak yazar, seçilen delegeler de kongrede onları yazan başkana tıpış tıpış gidip oy verir.
Kongreden sonra  bu delegeleri kimse arayıp sormaz
Bu durumu kırmak için, yıllardır, ”bağımsız delege”, “orantılı blok”, çarşaf liste, kura, “sanal köy” (2), delege meclisi gibi kavramları anlatıp duruyorum.
Şimdi, önümüzdeki kongre döneminde ilçe başkan adayı olmayı düşünen arkadaşlara, parti içi demokrasi için örnek olacak bir hamle yapmayı öneriyorum.
Sandık görevini kabul ederek partiye bağlılığını göstermiş arkadaşları doğrudan delege adayı yazalım.
Bu listenin başlığı “Bağımsız Sandık Görevlileri Listesi” olabilir.
Kongrede de gerçek bir demokrasi şöleni yaşarız, yönetim kurulu üyelerini çarşaf liste ile seçeriz, sonucu belli sönük bir kongre olmaz.
Ne dersiniz ? 

(1)Kohlberg'in Ahlak Gelişim Kuramı 
(2)https://www.59haber.com/sanal-ilce-sanal-koy