Fatiha Suresi, Kur'an-ı Kerim'in ilk surelerinden biri ve biz müslümanlar arasında büyük bir öneme sahip. Bu sure, manevi bir şifa olarak kabul ediliyor ve okunduğunda sağlık, huzur ve şifa getiriyor. Benzer şekilde, çakralar da bedenin enerji merkezleri ve dengeli bir şekilde çalıştıklarında sağlık, denge ve ruhsal iyilik hali sağlıyor. Fatiha Suresi'nin şifasıyla çakraların şifası arasında birçok olumlu benzerlik bulunuyor.

Sure’nin yedi ayetten oluşması ve bu çakra sistemininde yedi olması bize hiçbirşeyin tesadüf yaratılmadığını kanıtlıyor.  Yüce Rabbimiz ne güzel yaratmış bizleri. Şükretmemek elde değil.

Her çakra, bedenin belirli bir bölgesi ve özellikleriyle bağdaştırılıp görevler üstlenmiş.

Hadi gelin bu kısacık 7 ayetten oluşan surenin hangi enerji merkezlerimizde titreştiğini ve ne gibi blokajlar çözdüğünü, şifalandırdığını görelim.

Okurken şifa sistemi yukarıdan aşağıya işliyor. Bu yüzden sure numaraları ile çakra numaraları tutmayacaktır, rakamlara değil sistemin işleyişine odaklanalım...

Bismillahirrahmânirrahîm. - Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1- Elhamdü lillâhi rabbil'alemin - Hamd, Alemlerin Rabbi
2- Errahmânir'rahim - Rahman, Rahim
3- Mâliki yevmiddin - Hesap ve ceza gününün maliki Allah'a mahsustur.
4- İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în - Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.
5- İhdinessırâtel müstakîm - Bizi doğru yola,
6- Sırâtellezine en'amte aleyhim - Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet,

7- Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn - Ğazaba uğrayanlarınkine ve sapkınlarınkine değil.

Çakra nedir kısaca bahsedeyim:

Çakralar, enerji akışının düzgün bir şekilde dolaşmasını sağlamak ve beden, zihin ve ruh arasındaki dengeyi sürdürmek için önemli.

Çakra, Sanskritçe kökenli bir terim olup, bedenin enerji merkezlerini ifade eder. Kelime anlamı "çark" veya "tekerlek"tir. Çakralar, beden boyunca yer alan ve belirli organlar, sinirler ve duygusal özelliklerle ilişkili olan enerji merkezleridir. Geleneksel olarak 7 ana çakra var ve bunları şimdi surelerle beraber tanıyalım...

1-     Elhamdü lillâhi rabbil'alemin - Hamd, Alemlerin Rabbi

a.      7. Çakra – Tepe çakrası;  bedenin enerji merkezlerinden biri. Bu çakra ruhsal bağlantıyı temsil ediyor.

b.      Konum: Tepe çakra, başın tepesinde yer alıyor ve enerji sisteminin en üst noktasında bulunuyor.

c.      Renk: Bu çakra için genellikle mor veya beyaz renk kullanılıyor. Mor, ruhsal farkındalığı ve yüksek bilinci simgelerken, beyaz saflığı ve aydınlığı temsil ediyor.

d.      İlgili organlar: Tepe çakra, beyin, sinir sistemi ve hipofiz bezinde etkili.

e.      İşlevi: Bu çakra, içsel bilgelik, ruhsal bağlantı, evrensel sevgi ve anlam arayışıyla ilişkili. Tepe çakra açık olduğunda, yüksek bilince, zihinsel netliğe ve ruhsal deneyimlere ulaşma potansiyeli artar.

f.       Dengesizlik belirtileri: Tepe çakra dengesizlikleri, ruhsal kopukluk, anlamsızlık hissi, manevi amaç eksikliği ve zihinsel karmaşa gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Aynı zamanda fiziksel belirtiler arasında baş ağrıları, uykusuzluk, depresyon ve sinirlilik de bulunabilir.

Elhamdülillahi Rabbil’alemin derken cümlenin frekansı ve manevi anlamı ile tepe çakramıza frekans yollamaya başlıyoruz. İlahi kata Yaratıcımıza bağlanıyoruz. Ne kadar güzel değil mi?

2- Errahmânir'rahim - Rahman, Rahim

a.      6. çakra veya üçüncü göz çakra, bedenin enerji merkezlerinden biri. Zihinsel farkındalıkla ilişkili.

b.      Konum: Üçüncü göz çakra, kaşların arasında, alnın ortasında bulunuyor.

c.      Renk: Bu çakra için genellikle mor veya indigo renk kullanılıyor. Mor, ruhsal farkındalığı ve yüksek bilinci simgelerken, indigo derin iç görüyü temsil ediyor.

d.      İlgili organlar: Üçüncü göz çakra, beyin, hipofiz bezi, epifiz bezi ve sinir sistemi üzerinde etkili.

e.      İşlevi: Bu çakra, içsel görüş, sezgi, hayal gücü, zihinsel netlik, yaratıcılık ve spiritüel farkındalıkla ilişkili. Üçüncü göz çakrası açıldığında, derin içgörü, berrak düşünce ve zihinsel yeteneklerin gelişimi mümkün hale geliyor.

f.       Dengesizlik belirtileri: Üçüncü göz çakrasının dengesizlikleri, zihinsel karışıklık, konsantrasyon eksikliği, hayal kırıklığı, korkular ve içsel yönlendirme eksikliği gibi belirtilerle kendini gösterebilyor. Fiziksel olarak ise baş ağrıları, göz problemleri ve sinüzit gibi sorunlar da ortaya çıkabilir.

Errahmanirrahim ile Yaradan beni gör, algılarını aç, farkında ol diyor...

3- Mâliki yevmiddin - Hesap ve ceza gününün maliki Allah'a mahsustur.

a.      5. çakra veya boğaz çakra, bedenin enerji merkezlerinden biri. İletişim ile ilişkili.

b.      Konum: Boğaz çakrası, boynun ortasında, gırtlağın hemen üzerinde bulunuyor.

c.      Renk: Bu çakra için genellikle mavi renk kullanılıyor. Mavi, iletişimi, ifadeyi ve yaratıcı ifadeyi simgeliyor.

d.      İlgili organlar: Boğaz çakrası, gırtlak, boyun, boyun kasları, tiroid ve paratiroid bezlerini etkiler.

e.      İşlevi: Bu çakra, kendimizi ifade etme, iletişim kurma, yaratıcı ifade, dürüstlük, dinleme ve empati gibi becerilerle ilişkili. Boğaz çakrası açıldığında, net ve anlamlı iletişim, kendini ifade etme gücü ve doğru sözleri bulma yeteneği gelişir.

f.       Dengesizlik belirtileri: Boğaz çakrasının dengesizlikleri, zorluğa bağlı iletişim eksikliği, ifade edilemeyen duygular, korku ve yutkunma problemleri gibi belirtilerle kendini gösterebiliyor. Fiziksel olarak da boğaz ağrıları, ses problemleri ve tiroid sorunları ortaya çıkartabiliyor.

Maliki yevmiddin... adaletli, saygın bir hayat yaşayın ki hesap ve ceza günü geldiğinde kendinizi rahatça ifade edin diyor Rabbim.

4- İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în - Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.

a.      4. çakra veya kalp çakra, bedenin enerji merkezlerinden biri. Sevgi, hoşgörü ve bağlantı ile ilişkili.

b.      Konum: Kalp çakrası, göğüs kemiğinin ortasında, kalbin yakınında bulunuyor.

c.      Renk: Bu çakra için genellikle yeşil veya pembe renk kullanılıyor. Yeşil, denge, iyileşme ve doğal akışı simgelerken, pembe sevgiyi ve hoşgörüyü temsil ediyor.

d.      İlgili organlar: Kalp çakrası, kalp, akciğerler, dolaşım sistemi ve göğüs kafesi üzerinde etkili.

e.      İşlevi: Bu çakra, sevgi, hoşgörü, bağışlama, kabul etme, empati, şefkat ve anlayışla ilişkili. Kalp çakrası açıldığında, içsel sevgi ve başkalarına sevgiyle yaklaşma yeteneği gelişir.

f.       Dengesizlik belirtileri: Kalp çakrasının dengesizlikleri, duygusal soğukluk, sevgi eksikliği, nefret, kıskançlık, hüzün ve kapanma gibi belirtilerle kendini gösterir. Fiziksel olarak kalp rahatsızlıkları, solunum sorunları ve sırt ağrıları ortaya çıkabilir.

İyyake na’budu ve iyyake neste’in... kalbini sadece sevgi ile besle... benden yardım dile,sadece bana ibadet et diyor Yaradan...

5- İhdinessırâtel müstakîm - Bizi doğru yola...

a.      3. çakra veya mide çakra, bedenin enerji merkezlerinden biri. Kişisel güç, özsaygı ve özdeğer ile ilişkili.

b.      Konum: Mide çakrası, göğüs kemiğinin altında, göbek deliği yakınında bulunuyor.

c.      Renk: Bu çakra için genellikle sarı renk kullanılır. Sarı, kişisel gücü, özgüveni ve enerjiyi temsil ediyor.

d.      İlgili organlar: Mide çakrası, mide, pankreas, karaciğer, safra kesesi, bağırsaklar ve sindirim sistemi üzerinde etkili.

e.      İşlevi: Bu çakra, kişisel güç, özdeğer, özsaygı, irade, sindirim ve benlikle ilişkili. Mide çakrası dengeli olduğunda, kişi kendine güvenir, kendini ifade eder ve özgüvenle hareket eder.

f.       Dengesizlik belirtileri: Mide çakrasının dengesizlikleri, özgüven eksikliği, kontrol kaybı, sindirim sorunları, mide bulantısı, iştah sorunları ve karar verme güçlüğü gibi belirtilerle kendini gösterebiliyor.

İhdinessiratel müstakim... iradene sahip çık ben sana güç verdim, özdeğer, özsaygı verdim doğru yoldan çıkma diyor Yaradan...

6- Sırâtellezine en'amte aleyhim - Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet

a.      2. çakra veya sakral çakra, bedenin enerji merkezlerinden biri. Duygusal denge, yaratıcılık ve cinsellikle ilişkili.

b.      Konum: Sakral çakra, göbek deliğinin biraz altında, bel bölgesinde bulunuyor.

c.      Renk: Bu çakra için genellikle turuncu renk kullanılır. Turuncu, yaratıcılığı, duygusal dengeyi ve cinsel enerjiyi simgeliyor.

d.      İlgili organlar: Sakral çakra, üreme organları, böbrekler, idrar sistemi ve pelvik bölge üzerinde etkili.

e.      İşlevi: Bu çakra, duygusal denge, yaratıcılık, cinsellik, ilişkiler ve zevk ile ilişkilidir. Sakral çakra dengeli olduğunda, kişi duygusal ifade gücüne sahip olur, yaratıcı projelerde ilerler ve sağlıklı ilişkiler kurar.

f.       Dengesizlik belirtileri: Sakral çakranın dengesizlikleri, duygusal dalgalanmalar, yaratıcılık bloğu, cinsel problemler, bağımlılık, duygusal soğukluk veya aşırı duygusallık gibi belirtilerle kendini gösterebilir.

Sıratellezine en’amte aleyhim... ben sana yaratıcılık, duygusallık ve cinsellik (kadın veya erkek olarak yaratılmak) verdim, sana verilenlere şükret diyor Rabbim.

7- Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn - Ğazaba uğrayanlarınkine ve sapkınlarınkine değil.

a.      1. çakra veya kök çakra, bedenin enerji merkezlerinden biri. Temel güvenlik, dayanıklılık ve bağlantı ile ilişkili.

b.      Konum: Kök çakra, omurganın tabanında, pelvis bölgesinde yer alıyor.

c.      Renk: Bu çakra için genellikle kırmızı renk kullanılır. Kırmızı, güç, dayanıklılık ve hayatta kalma gücünü temsil ediyor.

d.      Bu çakra, sağlam temeller, bağlantı ve köklenme ile ilişkili.

e.      İlgili organlar: Kök çakra, bağırsaklar, rektum, bacaklar, ayaklar ve kas sistemini etkiliyor.

f.       İşlevi: Bu çakra, temel güvenlik, dayanıklılık, hayatta kalma gücü ve bağlantı ile ilişkili. Kök çakra dengeli olduğunda, kişi kendine güvenir, kendini güvende hisseder ve dünyayla sağlam bir bağlantı kurar.

g.      Dengesizlik belirtileri: Kök çakranın dengesizlikleri, güvensizlik, endişe, korku, stres, enerji eksikliği, uyku problemleri ve fiziksel olarak güçsüzlük gibi belirtilerle kendini gösterebilmekte.

Ğayrilmağdubi aleyhim ve leddallin.... Yaratıcına güven, güvenini yitirme, benimle bağlantını koparma, sapkınlara uyma diyor Rabbim....

Kısacık 7 ayetten oluşan sureyle bizim bedenimize ne mucizeler gizlemiş Rabbim... varlığına şükretmemek elde değil.

Elifce Dipnot:

Çakra şifaları ile ilgili detaylı bilgi ve bioenerji şifa seansı için bana instagram hesabımdan ulaşabilirsiniz.  elifce__krtlms