Bu hafta size özellikle lohusa kadınların ve yeni doğmuş bebeklerin dünya kurulduğundan beri kadim düşmanı olan alkarası yani LİLİTH’den bahsetmek istiyorum.

Sebebini merak edenlere 40ı çıkmak deyimi nerden geliyor, doğum yapan lohusa kadın ve bebek 40 gün yalnız bırakılmaz yoksa albasar, doğum yapmış kadınlara neden kırmızı kurdele takılır vs.... hep merak etmişimdir. Oturdum araştırdım. Ben öğrendim bilmeyenlerle de paylaşmak istedim.

Gelin hep beraber bu üreme ve çoğalma düşmanı ifriti tanıyalım.

LİLİTH, antik Mezopotamya ve İbrani mitolojilerinde yer alan bir figür. Efsaneye göre, Lilith ilk insan Adem'in eşi değil, ondan önce yaratılan meleksi bir varlık. Adem'in yanında itaat etmeyi reddederek cennetten ayrılan bir melek olan Lilith, özgürlüğüne düşkün bir karakter olarak tasvir ediliyor. Lilith Adem peygamberi terk ettikten sonra melekler tarafından geri çağırılmış ama o yine isyankarlığını yapıp geri dönmemiş ve efsane bu ya gidip kızıldenizle evlenmiş ondan birsürü çocuk doğurmuş. Kendisi itaatsiz bir cadı olduğu için cezalandırılmış ve tüm çocukları tek tek öldürülmüş. Bu duruma çok üzülen ve sinirlenen Lilith intikam almak için insanoğlunun çocuklarına zarar vereceğine dair yeminler etmiş.

İntikam cadısı Lilith astroloji de karanlık ay olarak adlandırılır. Farklı mitolojilerde farklı isimlerle anılır.

Bir başka efsane de Lilithin atlarla alıp veremediği bir derdinin olduğu. Onları deli gibi koşturduğu yetmiyormuş gibi kuyruklarlınıda saç gibi örüyormuş. Özellikle lohusa kadınları rahatsız ediyormuş. Bu sebeple lohusa kadın ve bebek 40 gün geçene kadar yalnız bırakılmıyormuş. Lilith cadısı kırmızıyı pek sevmediği için lohusa kadınlara kırmızı kurdele takılıyormuş. İnanışa göre Lilithi bir tek demir durduruyormuş.

Anadolu kültüründe lohusa kadının odasına demirden elde edilen eşyalar asılıyormuş. Yastığının altına anahtar gibi nesneler konuyormuş.

Diğer mitolojilere göz atarsak Babil mitolojisinde Lilith'in aslında at benzeri bir yaratık olduğuna inanılıyor. Onun, uzun saçları ve kanatları olan büyük bir kuş veya aslan benzeri bir at şeklinde tasvir edildiği söylenir.

Orta Çağ Avrupa efsanelerinde ise Lilith'in geceleyin atları rahatsız ettiği ve onları yolundan saptırdığına inanılıyor. Bazen Lilith, bir at üzerinde uçarak gece gökyüzünde dolaştığı şeklinde tasvir ediliyor.

Yahudi folklorunda, Lilith'in bir ata sahip olduğu veya at benzeri bir formda görünebildiği hikayeleri bulunuyor. Lilith, geceleyin atları rahatsız eder ve kötü niyetli bir şekilde onları sürer.

Bu örneklerde Lilith'in atlarla bağlantılı olduğuna dair inançlar bulunsa da, bu inançlar mitolojik figürün farklı yönlerini yansıtır ve değişkenlik gösteriyor. Mitoloji ve efsaneler, zamanla ve farklı kültürlerde farklı yorumlara tabi tutulmuş olabilir, bu nedenle Lilith'in atlarla ilgili bağlantısı hakkında kesin bir açıklama yapmak zordur.

Mezopotamya mitolojisine göre ise Lilith, orijinal olarak bir hava ruhu veya fırtına ruhu. Genellikle kuş kanadı ve pençeleri olan bir yaratık olarak tasvir ediliyor.

Lilith, mitolojik bir figür olarak kadın gücünü, cinsiyet rollerini, itaat ve isyanı temsil ediyor. Onun hikayesi, cinsellik, özgürlük ve toplumdaki kadınların rolü gibi konuları ele alıyor. Lilith'in mitolojik figürü, farklı dönemlerde ve kültürlerde çeşitli yorumlara tabi tutuldu ve mitolojik anlatılarda farklı detaylar ve özellikler eklendi.

Sonuç olarak, Lilith, mitolojik bir figür olarak farklı mitolojilerde ve inanç sistemlerinde yer alan karmaşık bir karakter. Onun doğası ve özellikleri mitolojik anlatılara ve kültürlere göre değişebilir.

ANADOLUDAN BİR LİLİTH GEÇTİ - kimbilir belkide hala geçmeye devam ediyordur-