ŞEHİR, Pevlevicedir. M. Ö 6. yy'da Ahemenit İmparatorluğunun kullandığı dilden gelir.

 "Siyasi Hakimiyetin Kullanıldığı Yer" anlamındadır. KENT, Partça'dır, Farça'nın bir koludur. İskender İmparatorluğu çökünce İran'da Part hanedanı vardır. Partça bu henadanın dilidir. Kent, ASKERİ HAKİMİYETİN OLDUĞU YER anlamında kullanılır. SEMER - KANT ismi burdan gelmektedir. Aslı SEMER - KENT' dir. Part Hanedanının askeri komuta merkezinin olduğu yerdir. İsim aynı kalmıştır günümüze kadar..

MEDİNE, bilinenin aksine Aramca'dır. Arapça gibi Sami dil grubundadır. "Midin" kelimesinden gelmektedir. Midin, mahkeme demektir. Yevmiddin Kuran'da mahkeme günü olarak geçer. Hukukun, yasanın ve yasallığın olduğu yer anlamında kullanılır. Bugünkü Medine, Akad, Aram ve Keldani devletlerinin ticaret kolonilerinin anlaşmazlığının çözüldüğü mahkemenin bulunduğu yer anlamında kullanılmıştır. MEDİNE, "MAHKEMENİN YANİ HUKUKUN,ADALETİN VE YASANIN OLDUĞU YER" anlamında kullanılmıştır. Midin ile din kelimesinin akrabalığı hukuka dayanıyor! Her gün 5 vakit din gününü hatırlıyoruz.

Osmanlı neden büyük devlettir?

Şimdi şehir derken ne anlıyoruz. Askeri otoriteyi mi, siyasal otoriteyi mi yoksa adaletin olduğu yeri mi? Osmanlı bu üç otoriteyi en başarılı şekilde şehire uygulamıştır. Bu yüzden büyük devlettir