Değerler bir parti kartından daha önemlidir!

Bu yazıda Millet İttifakı ile benzerlikleri nedeniyle İngiltere'deki Pusula platformundan ve "İlerici İttifak"tan bahsedeceğim. PUSULA (Compass) NEDİR? "Toplamı parçalarından daha büyük olan ilerici solun bir şemsiye grubu" olduğunu iddia eden organizasyon, web sitesinde kendini şöyle tanımlıyor: "Pusula, eşitlik, sürdürülebilirlik ve demokrasinin sadece arzulanan değil, yaşayan bir gerçeklik olduğu bir "İyi Toplum" inşa etmek ve onun bir parçası olmak isteyenler için bir yuvadır. Hiçbir konunun, organizasyonun veya siyasi partinin tek başına "İyi Toplum"u gerçeğe dönüştüremeyeceğine inanıyoruz, o nedenle bunu gerçekleştirmek için birlikte çalışmalıyız. Pusula, insanların, dünyada görmek istediğimiz değişim için vizyonlar, ittifaklar ve eylemler oluşturmak amacıyla bir araya geldiği bir yerdir." "İYİ TOPLUM"U NASIL GERÇEKLEŞTİRİRİZ? "İyi Toplum" hedefine ulaşmak için altı maddelik bir liste hazırlanmış: 1- İlerici insanlar, fikirler ve siyaset için bir işbirliği alanı yaratın. Kimin, hangi siyasi partiyi desteklediği önemli değil. 2-Bir şeyler yapmak için yeni yöntemler araştıran, kuruluşlarında ve topluluklarında iyi bir toplum meydana getirmeye çalışan insanları bir araya getirin ve onlardan öğrenin. 3-Karar vermenin ve bir şeyler yapmanın yeni yöntemlerine destek oluşturmak için siyasi partiler ve politikacılarla birlikte çalışın. "İyi toplum"a ulaşmak ve zaten toplumda bu yönde oluşmuş birtakım odakları geliştirmek için politikacıları nüfuzlarını kullanmaya çağırın. Toplumun tabanından gelen sivil hareketlerle üstten parlamento, belediye gibi politik ve kamusal kuruluşların birbirini etkilediği, "45º Değişim" denen çalışmalar yapın. 4-Ülkenin siyasi ve demokratik sistemini yeniden yapmak, çağımıza uygun hale getirmek için durmadan ve yılmadan kampanya yürütün. 5-Düşünürler, uygulayıcılar ve kampanya yönetenlerle, müzakereci demokrasi ve evrensel bir temel gelir gibi gerçek bir 21. yüzyıl toplumunu şekillendirmeye yardımcı olabilecek büyük, dönüşümsel fikirler için ortam oluşturun. 6-"İyi Toplum"u görmek ve hissetmek istediğiniz gibi şekillendirin ve öyle davranın. DEĞERLER Platformun değerleri "İyi Toplum" vizyonunun merkezinde yer alıyor, aynı zamanda nasıl çalıştıklarını ve nasıl davrandıklarını da gösteriyor: Eşitlik: İyi bir toplumda herkes potansiyelini gerçekleştirebilir, yoksulluk, ayrımcılık ve diğer eşitsizlik biçimleriyle engellenmeyen anlamlı ve ödüllendirici bir yaşam sürdürebilir. Sürdürülebilirlik: İyi bir toplum, ancak iklimimize ve çevremize dikkat edersek var olabilir ve gelişebilir, böylece çocuklarımıza bıraktığımız dünya, miras aldığımızın fakir bir versiyonu yerine daha bolluk dolu bir dünya olur. Demokrasi: Demokrasi sadece bir amaca yönelik bir araç değildir. "İyi Toplum"u tanımlamaya ve şekillendirmeye yardımcı olur. İyi bir toplumda, demokrasi her yerdedir, herkese açıktır. Tek bir yerde aşırı güç toplanması olmaz. Çoğulculuk: Hiçbir partinin veya organizasyonun tek başına İyi bir toplum inşa edemeyeceğine inanıyoruz. 21. yüzyılda gelecek, dayatmakla değil, müzakere edilerek belirlenir. Bu nedenle yaklaşımımız insanları ve fikirleri bir araya getirmektir. TARİHÇE Pusula, 2003 yılında, "Demokratik Sol İçin Bir Vizyon" adlı kurucu bildirisinin yayınlanmasıyla başladı. Başbakan Tony Blair'in siyasi yönünden memnun olmayan bir dizi akademisyen ve İşçi Partili politikacı tarafından desteklenen Pusula, İşçi Partisi hükümetine rehberlik etmeye girişti. Pusula ilk 5 yılında bir "iyi toplum" vizyonu yarattı ve İşçi Partisi içindeki demokratik solun daha radikal hale gelmesi için kışkırtıcı bir merkez olarak hareket etti. Yargılamadan önce 90 gün olan tutukluluk süresini kaldırtmak, Kraliyet Posta İdaresinin özelleştirilmesini durdurmak gibi bazı somut savaşlar kazandı (Wikipedia). Bundan sonrası web sitesinde şöyle anlatılıyor: "Bu başarılara rağmen, reforme edilmiş bir İşçi Partisinin hala gerekli olduğunu, ancak İyi bir Toplum oluşturmak için yeterli olmadığını anladık. Dünyamızı gerçekten değiştirmek için diğer partilerden ve farklı organizasyonlardan insanlarla da çalışmamız gerekiyordu. Neden sadece İşçi Partisi üyelerini alalım, ama anlaştığımız halde, diğer ilerici fikirde olanları dışarıda bırakalım? Değerler bir parti kartından daha önemlidir! Pek çok müzakere, tartışma ve istişareden sonra Pusula üyeleri, tam üyeliğin, diğer siyasi partilerin üyelerine veya hiç bir partiye üye olmayanlara açılması yönünde oy kullandı. Her ilerici sesi duymak bizi çok daha zengin yaptı: İşçi Partisi, Sosyal Liberaller, Yeşiller, SNP, Plaid Cymru, WEP ve daha fazlası." "Bugün gerçek enerjinin ve yaratıcılığın nerede olduğuna bakıyoruz. Sivil toplumda, sosyal ekonomide ve yerel devlette işbirlikçi uygulamaların ortaya çıktığını görüyoruz. Şimdi bizim görevimiz, tüm bunları bir araya getirmek, giderek daha fazla iletişim ağları ile bağlı toplumumuzda hepimizin istediği ve hissettiği katılım arzusunu ve talebini çoğaltmak, toplamak ve hızlandırmak." "İLERİCİ BİRLİK" (Progressive Alliance) İngiltere parlamentosunda İşçi Partisi, Liberal Demokratlar ve Yeşillerden üyelerin katıldığı, "İyi Toplum" yönünde partiler arası işbirliğini yürütmek ve geliştirmek için parti grupları kurulmuş. "Bu gruplar, kendi partilerine aşinalıkları ile her partide kendi sesleriyle ittifaklar için davayı ilerletmeye yardımcı olacaktır. Toplantılar düzenleyecekler, konferanstaki hareketleri koordine edecekler, partiler arası kampanyalar düzenleyecekler, diğer partilerden konuşmacıları davet edecekler, parti meselelerinde daha fazla çoğulculuk için baskı yapacaklar." "Bu ülkede bir araya getirilmeyi ve harekete geçirilmeyi bekleyen - sadece seçimi kazanmak için değil, aynı zamanda siyasetimizi dönüştürmek ve iyi bir toplum meydana getirmek için - bekleyen bir "İlerici Çoğunluk" olduğuna inanıyoruz. Ancak siyasi partilerimizi işbirliğine kazanmamız gerekiyor. Bu iş için herkese ihtiyacımız olacak. Gerçek şu ki, ilerici çoğunluklu bir hükümet erişilemeyecek durumda değil. Ancak, görevdekileri büyük ölçüde destekleyen eski seçim sistemimizi kırmak için ittifaklara ihtiyacımız var. İlericilerin her zaman kaybettiğini gören seçim trajedilerini önlemek için ittifaklara ihtiyacımız var. Ortak bir gündem etrafında birleşmek, ilerici bir çoğunluk kazanmak için ittifaklara ihtiyacımız var. Ve bu yüzyılın getirdiği iklim krizi, Covid sonrası dünyanın zorlukları, artan eşitsizlik ve devam eden teknolojik devrimin aksamaları gibi zorluklarla yüzleşmek için ittifaklara ihtiyacımız var. Bu karmaşıklığın aynı derecede karmaşık bir siyasi yanıtla karşılanması gerekiyor. Bu daha derin amaç için bir "İlerici İttifak"'a ihtiyacımız var. Her partinin kendi güçlü yanları vardır - kendi zengin tarihi, düşünce ve eylem gelenekleri, kahramanları ve değerleri. Bu mevcut zorlukların üstesinden gelme umuduna sahip olmak için her partinin en iyisine ihtiyacımız var." SONUÇ Yazıda anlatılan "İlerici İttifak" ile "Millet İttifakı" arasında, en azından amaçlar ve ortaya çıkış nedenleri yönünden büyük benzerlik görülüyor. İlginç olan İngiltere'de bu birlikteliğe, partili, partisiz halktan üyelerin oluşturduğu Pusula gibi bir örgütün önderlik etmesi. Türkiye'de Pusula gibi bir Sivil Toplum Kuruluşu var mı bilmiyorum. Varsa ona katılalım, yoksa "İyi Toplum" hedefine ulaşmak için böyle bir platform oluşturalım, Cumhuriyet Halk Partisine ve İyi Partiye destek olalım. KAYNAKLAR: Pusula ana web sayfası: https://www.compassonline.org.uk/ "İlerici İttifak" kurulması ve çalışması ile ilgili Pusula yayını: https://www.compassonline.org.uk/wp-content/uploads/2021/06/All-You-Need-to-Know-about-a-Progressive-Alliance.pdf