Harun Reşid'in zeki ve kabiliyetli Yahya Bermeki isminde bir veziri vardır. Veziri bir şekilde zindana attırır. Ama gerekli olduğunda zindana iner fikrini alırdı.

Bir gün Sasani'lerden kalma büyük bir yapıyı yıktırmak için Yahya Bermeki nin fikrini alır. Yahya:

"Sakın yıkma büyük eserler veren bir medeniyetin fatihi olarak anılırsın" der.

Harun Reşid dinlemez koca yapıyı yıkmaya başlar. Ama o kadar büyük ve sağlam bir yapıdır ki günlerce uğraşır ama yıkamaz. Harun Reşid tekrara vezirin fikrini almaya iner zindana:

" Sakın yıkmaktan vazgeçme, Sasanilerin yaptığını Harun Reşid yıkmayı bile beceremedi derler" der.

Önemli olan eski medeniyetlerin ne olursa olsun yapılarına kompleksiz şekilde sahip çıkmaktır.

Umranın kemalinde böyle büyük yapıtlar vardır.

Yapamıyorsan yıkmayacaksın