İşte bu soru belki de şu günlerin en önemli sorusu bunun cevabı adayları ölçmekten geçiyor. Bunun en kolay yolu “Siyasi etik nedir?” sorusuna cevap vermektir. Kısaca anlatmak isterim.
Siyaset etiği, siyasi eylem ve kararların etik ilkeler doğrultusunda değerlendirilmesi ve yönlendirilmesi ile ilgilenen bir disiplindir. Bu disiplin, politikacıların davranışlarının doğru ve yanlış olduğunu belirlemek için etik normları kullanır ve bu normlar politik karar alma sürecinde rehberlik yapar. Siyaset etiği, siyasi liderlerin ve yöneticilerin görevlerini yerine getirirken karşılaşabilecekleri etik sorunları ve zorlukları ele alır. Siyaset etiği, kamusal hizmet, adalet, özgürlük, demokrasi ve insan hakları gibi temel değerleri koruyarak, toplumun iyi yaşamını hedefler. Bu bağlamda, siyasi liderlerin ve yöneticilerin kamusal sorumlulukları hakkında düşünmelerine, karar vermelerine ve davranışlarını değerlendirmelerine yardımcı olmak için bir çerçeve sağlar. 
Siyaset etiği ayrıca, seçim kampanyaları ve adayların kampanya yürütme şekilleri gibi siyasal süreçlerde de etik sorunları ele alır. Bu noktada sizlere bir seçim yapma rehberi vermek istiyorum. Bir siyasetçinin etik değerlere sahip olup olmadığını anlamak için bazı belirtilere ve davranışlara dikkat etmek gerekir. Bunları kısaca ele alıp ve siz bir kontrol listesi vermek istiyorum.
İlk olarak, siyasetçinin sözleri ve eylemleri arasındaki tutarlılık. Bir siyasetçinin söyledikleri ve yaptıkları arasında tutarlılık olması, güvenilir bir lider olabileceğine işaret eder. (Bence en kritik olan budur)
İkinci olarak, siyasetçinin kararları ve eylemleri hakkında şeffaf olması. Bir siyasetçi, kararlarını ve eylemlerini kamuoyuna açıklayarak, kendisini hesap verebilir kılarak ve toplumun güvenini kazanarak etik değerlere sahip olduğunu gösterebilir. (Gizli ajandası olmamalıdır.)
Üçüncü olarak, siyasetçinin insan haklarına saygı göstermesi ve bu hakların korunmasına yönelik çabalar göstermesi. Bir siyasetçinin insan haklarına saygı göstermesi, özgürlük, adalet ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak etik değerleri benimsediği anlamına gelir.(Toplumsal eşitlik ve kendisi gibi düşünmeyenlere karşı tavrıda önemlidir.)
Dördüncü olarak, siyasetçinin yolsuzluğa karşı sıfır tolerans politikası benimsemesi. Yolsuzluğa karşı sıfır tolerans politikası, bir siyasetçinin dürüstlük ve şeffaflık ilkelerine bağlı olduğunu gösterir.(Yolsuzluklar konusunda amasız, lakinsiz bir tavrı olması gereklidir.)
Son olarak, bir siyasetçinin çatışma çıkarlarından kaçınması ve çıkar çatışmalarını çözmek için adım atması. Bir siyasetçinin, kamusal hizmeti kişisel çıkarlarının önünde tutması ve çatışma çıkarlarını çözmek için adım atması, etik değerlere sahip olduğunu gösterir.(Siyaset kendisinin ve çevresinin çıkarları içinde değil, toplum çıkarları için yapılmalıdır. Yoksa içi boş olur.) 

Bu faktörler, bir siyasetçinin etik değerlere sahip olup olmadığını değerlendirmek için kullanılabilecek anahtar göstergelerdir. Önünüze bu cetveli koyun seçim listelerindeki adayları değerlendirin. Parti logosunu kapatın. Eğer doğru siyasetçi ise takım tutar gibi değil, değerleri öncelik alarak oyunuzu verin. İşte siyasal kalite ancak böyle gelebilir. Önünüze  konan listeleri bakmadan onaylamak yerine, bir değerlendirmeden geçirin ve unutmayın oy verdikten sonra siyasilerin yaptığı her hatadan siz de sorumlusunuz. Dışarıdan eleştirmek yerine seçime giderken değerlerinize ve mantığınıza uygun adayı bulun ve oy verin.
Şimden devletimize ve milletimize hayırlı olsun.