Mitolojinin en önemli kral figürlerinden biri Midas’tır ve kulaklarıyla ünlüdür, eşek kulaklarıyla…

Kral Midas eşek kulaklarını sürekli saklar, bir gün berberi bunu fark eder. Ama birine anlatırsa kafası kesilecektir. Bilgi çoğu zaman insan sırtında yüktür ve insan taşımakta zorlanır. Bu nedenle berber bu bilgiyi yüksek sesle söyleme “ihtiyacı” ile bir kuyuya giderek haykırır, “Midas’ın kulakları eşek kulakları!

Kuyudaki su akar nehre karışır, nehirdeki su sazlığa ulaşır, sazlık o suyu emer ve sazlardan yapılan kavallar ne zaman üflense “Midas’ın kulakları eşek kulakları” diye bağırır.
Midas’ın neden eşek kulak olduğuna ilişkin öykü de mitolojik efsanedir Ama  öykünün mesajı nettir.

Gerçekler saklanamaz…

Yapılan iş Pandora’nın kutusuna sansür girişimidir; ama nereye kadar?

“Gerçeklerin ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır.”