Suriyeli Meselesine Dair

SESSİZ İSTİLA Örtülü istila! Asırlardır kan ve can pahasına bedel ödeyip sahip olduğumuz mukaddes topraklarımız birtakım demografik hareketlerle, siyasi biçimlendirmelere maruz kalıyor. Türk Milletinin kanı pahasına sahip olduğu, içinde ecdat bedeni havasında ecdat ruhu saklayan bu toprakların en güzel en güzide yerleri yabancılara peşkeş çekiliyor. Asırlardır Türk milletinin sırtında yük olan kapitülasyonları Lozan'da attığımız için sevinirken, siyasi kurnazlıklarla memlekete musallat olan iradenin aç gözlü politikalarının sonucu olarak yabancılar tekrar kapitülasyonları elde etmiş gözükmektedir. Kadınların sokaklarda korkarak gezdiği, göçün kontrolden çıktığı bazı illerimizde küçük çocuklarımızın göçmen şiddetine maruz kaldığı ve işçilerimizin emeğinin karşılığının düştüğü bu dönemde entegrasyon ve uluslararası hukuk masalları artık Türk Milletinin evlatları nazarında pek de bir önemi yoktur. Yıllardır görmezden gelinip halının altına süpürülen bu göçmen meselesi Türkiye'de artık siyasi iradenin değil her hanenin beka sorunu olmuş durumda. Türk milletinin evlatları hayatın ağır şartları altından ezilirken yabancı seviciliği yapıp, bu örtülü istilaya müsamaha gösteren hümanist, ümmetçi ve Batı menşeli aktris, aydın takılan çevrelerin yarattığı bu durumun ağırlığı karşısında susan kim varsa tarih nezdinde asırlarca suçlu olarak bulunacaktır. Türkiye Cumhuriyeti devleti batılı, kapitalist devletlerinin iştahı yüzünden vuku bulan krizlerin müsebbibi değildir. Mevcut göçmen krizinin tek sorumlusu kapitalist, batılı doymak bilmeyen ülkelerin politikacılarıdır. Bu insani krizden sorumlu olanlar günden güne refah içinde yaşayıp insan hakları ve evrensel iyi niyet temennilerinden bahsedip nutuklar atarken ne yazık ki bedelini Türk milleti ödemektedir. Günden güne ekmeği küçülmekte, faturaları ve çocuklarının geleceğini düşünmektedir. Hal böyleyken Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin karar alıcıları, üzerlerine düşen vazifeyi yapmak zorundadırlar. Göçmen dalgasının doğurduğu krizleri, bu krizlerden sorumlu olanlar sırtlamak zorundadır, aziz Türk Milleti değil! Türk Milletinin bu meseleye daha fazla tevazu ve hoşgörü gösterecek sabrı ve dirayeti yoktur. Artık pisliği sahibinin kapısına süpürmek elzem olmuştur. Fatih AKDEMİR