KARMA NEDIR VE NASIL IŞLER?

Her birey hayatında karma yasalarını çoktan deneyimlemiştir. Beklenmedik olumlu bir sonuca yol açan bencil olmayan bir eylem veya eylemdir. Karma Nedir? Karma, Newton yasasına eşdeğerdir "her eylemde eşit ve zıt bir tepki vardır. Düşündüğümüzde, konuştuğumuzda veya hareket ettiğimizde buna göre tepki verecek bir güç yaratırız. Bu kuvvet geri bildirimi değiştirilebilir, değiştirilebilir veya askıya alınabilir, ancak çoğu insan bunu yapamaz. Bu sebep ve sonuç yasası bir ceza değildir, ancak esenlik ve eğitim için sağlıklıdır. Bir kişi hareketlerinin sonuçlarından kaçamaz. Yasaların insan yapımı veya evrensel olması durumunda, yasaları bilmemek mazeret olamaz. Korkmayı bırakmak, karma ve reenkarnasyon dünyalarında özerk olmaya başlamak gerekir. Karma Nasıl İşler? Hem içeride hem dışarıda evren ile biriz. Kendiniz olun ve kendinizi mevcut yaşamınızda sahip olmak istediklerinizle kuşatın. Kolektif tahayyülde karma bir lanet veya onun hakkında hiçbir şey yapamadan üzerimize düşen bir lütuftur. Sık sık insanların bu karma dediklerini duyuyoruz, bizim bu benim hatam değil, bu benim kaderim, bu böyle ve biz ona yardım edemeyiz, diyoruz. Hayat sadece bizden ibaret değildir. Budist felsefede şans yoktur, önceden kehanet yoktur, ilahi irade yoktur. Ne bizim deyişle, zihnimizde, bizim eylem ve hatta bizim organları ile kendimizi bizim gerçeklik yaratıyor. Karma yasası, hayatımızın her anının, olumlu veya olumsuz doğası eylemlerimize bağlı olan bir dizi etkiye ve sonuca neden olduğunu belirtir. Nihayetinde başımıza gelenlerden tamamen sorumluyuz. Karma Hakkında Kısa Bilgi Hindistan'ın kutsal kabul edilen resmi dillerinden biri olan Sanskritçe'de karma eylem anlamına gelir. Karma bir sebep ve sonuç yasasıdır. Her eylemin, düşüncenin veya kelimenin bir sonuç doğurduğunu belirtir. Bu basmakalıp ifadeyi fiziksel dünyada doğrulamak kolaydır, ancak bu yasanın daha ince alemlerde geçerli olduğunu kavramsallaştırmakta zorlanıyoruz. Yine de bu karma aslında, evrenin ve dünyanın bu şekilde çalıştığını ve niyetlerimizin her birinin karmik bir etkiye neden olduğunu anlamak daha zordur. Bu nedenle karma, hayatımızdaki her eylemin, düşüncenin veya eylemin sonucudur. Bunlar, dünyamızı şekillendiren hem olumlu hem de olumsuz eylemlerimizle bağlantılı etkilerdir. İlk olarak sorumluluğumuzun farkına vararak ve ikinci olarak şehvet ve şefkat olmadan hareket ederek artık karmik etkiler üretmiyoruz. Karma Yasaları Nelerdir? Kabul etmeyi reddettiğiniz şey size yetişmeye devam edecektir. Gördüğümüz şey bir düşmansa veya olumsuz olarak gördüğümüz bir karakter özelliğine sahip biriyse, o zaman kendimiz daha yüksek bir varoluş seviyesine odaklanmıyoruz. Hayatımda ne zaman kötü bir şey olsa içimde kötü bir şey var. Bizi çevreleyen şeyin aynasıyız, bu evrensel bir gerçektir. Hayatımızdakilerin sorumluluğunu almalıyız. Her adım bir sonraki adıma götürür ve bu böyle devam eder. Birinin bir işi yapmak için ilk işi yapması gerekir. İlk ve son adım eşit derecede önemlidir. Çünkü görevi tamamlamak için ikisi de gerekliydi. Geçmiş, şimdi ve gelecek birbirine bağlıdır. Aynı anda iki şey düşünemezsiniz. Manevi değerlere odaklandığımızda, açgözlülük veya öfke hakkında düşünmemiz imkansızdır. Bir şeyin doğru olduğuna inanıyorsanız, o zaman yaşamınız boyunca bu özel gerçeği göstermeniz istenecektir. Tam tersine, karma ve şansın birbiriyle hiçbir ilgisi yoktur. ALINTI