İran adlı bir ülke, iç ve dış meselelerinde çaresizdir; ister yurt içinde başörtü sorunundan olsun, ve ya yurt dışında Hirmand su sorunundan olsun. İran'da 30 milyon Türk'ün varlığına rağmen Türkçe yasak olarak 50.000 ermeni'ye ermenice eğitim, okullar ve hatta ermenice radyosu var.

İran, Karabağ konusunda ermenilere her zaman farklı şekillerde destek vermiştir. Bu günlerde Azerbaycan ordusunun Karabağ topraklarında ilerlemesiyle birlikte İrançılar hassaslaşmışlar. İrançı gruplar Karabağ'ın Azerbaycan'a ilhakı konusundaki hassasiyetinin nedeni birçok faktörden kaynaklanmaktadır. Bunlardan en önemlilerinden biri Zengezur meselesidir.

Zangezur, Türk dünyası ile Doğu-Batı dünyasını birbirine bağlayan kültürel, kardeşlik ve ekonomik bir köprüdür. Zengezur ermeniler tarafından işgal edilmiştir ve eğer bu topraklar kurtarılırsa hem Azerbaycan hem de Türk dünyası tek bir toprak haline gelecek; Çin Seddinden trenle İstanbul'a bile gitmek gerçekleşecektir. Bu köprü ile Doğu ve Çin ürünleri kolaylıkla Türkiye'ye ulaşıp dünyaya yayılacaktır.

İran'ın Fars ve Şii yapısı, Her zamanki gibi Türk karşıtı politikaları nedeniyle Türk dünyasının birliğine ve amacına tepki gösteriyor. İran'ın Türk dünyasına karşıt olması, hem İran fars milliyetçiliğinin bir sonucudur, hem de kabul edilemez ekonomik durum, gerileme ve gelişmemişliğidir. 

Farslık İran'ın uluslararası sisteminde yaklaşımlarına en önemli temeldir. Zengezur konusunda da iranın düşmanca davranması bu "Farslık temele" bağlı olaraq irançıların mevcut durumlarına tesslli vermek için bir tür ültimatomdur.