22 Ağustos 2023'ün dünyada siyasi sporların günü olduğunu söylersek abartmış değiliz. Çünkü Güney Azerbaycan Türk kadın ve kızlarının Tebriz'deki Traktor stadyumda ilk kez ortaya çıkışı, hükümet yapısına aykırı olan dört davranışla Örtüşüyordu;

1- Türk kızları Pers faşist yapısına zıt olarak Bozkord simgesini kullanmışlardır.
2- Türk kızları İslam Cumhuriyeti'nin yapısına aykırı bir giyim tarzı kullandılar.
3- Türk kızları erkeklerle birlikte toplumsal sloganlar atarak İran'da yasaklanmış Türk dilini savundular.
4- Türk kızları erkeklerle birlikte çevre sloganları atarak Urmiye Gölü'nü savundular.


Kadınların futbol stadyumunda ilk kez ortaya çıkmasıyla birlikte, kadınların sportif değil siyasi bir eylem gerçekleştirdiğini söylemek daha doğru olur. Yani Türk kızları futbol için gelmedi diyorsak bunu dürüstçe söylemiş oluruz. Bunlar ihlal edilmiş bir dizi hakkın simgesiydiler; yoksunluk simgesiydiler. Buna göre, sporda kadınların kapsamlı ve toplumsal eylemi sağlıklı bir politik davranıştır. Ancak bu eylem iktidar tarafından hiçbir zaman sağlıklı görülmeyecektir. Çünkü iktidarın İran Türklerine ve Azerbaycan (Urmu, Hemedan, Karakan, Erdebil, Kum, Zengan, Kazvın, Sava, Astara, Bicar vb...) kadınlarına ilgili kararı ancak İslami ve Fars sömürgeler ile özetlenmiş söylemindedir.