Hasta memnun, çalışan memnun, yönetim memnun

Toyota dünyadaki en büyük otomobil üreticisi. Otomotiv endüstrisinin ortalamasından sekiz kat daha karlı. En güvenilir sayılan araçların %40'ı Toyota markasını taşıyor. Toyota nasıl bu seviyeye geldi? Toyota'nın başarısını araştıranlar bunu Toyota'da uygulanan "Yalın Yönetim Sistemi"ne bağlıyorlar. Bu nedenle ilgi çeken Yalın Yönetim Sistemi, otomobil üretiminin dışındaki alanlarda da yaygınlaşıyor. Bir hastanede yalın yönetim nasıl uygulanabilir? Ne gibi faydalar sağlar? HASTA MEMNUN Çünkü yalın yönetim sisteminde kaliteye çok önem verilir. Kaliteli hizmet te hasta memnuniyetine yol açar. Yalın yönetimin yararlandığı çeşitli teknikler ve ilkeler var. En önemli ilkelerden biri "kaizen". Kaizen Japonca değişim anlamına gelen "kai" ve iyi anlamına gelen "zen" sözüklerinden türemiş. Sürekli iyiye doğru değişim demek. Hastanedeki her çalışandan veya her ekipten kendi alanındaki sorunları çözmeleri ve daha iyiye götürmeleri bekleniyor. Sorunları belirlemek için "balık kılçığı diyagramı", "beş kere 'Neden?' diye sormak" gibi teknikler öneriliyor. Çözüm bilgi alanının dışında ise bir bilim adamı gibi düşünüp, kaybetmeyi de göze alarak deneyler yapmak, ve en iyi çözümü araştırmak gerekiyor. Yapılan işlerin kalite sınırı "Altı Sigma" ifadesiyle anlatılıyor. Altı sigma 100 bin ürün veya hizmetin 99 bin 999'unun istenen kalitede olması demek. Yapılan hizmette en iyi uygulamalar "Standart İşlem Prosedürleri" şeklinde yazılı hale getiriliyor, o işi yapan her çalışanın aynı kalitede iş yapması sağlanıyor. ÇALIŞAN MEMNUN Yalın yönetim sisteminin kaizenden sonra ikinci direği "insana saygı". Yalın Sistemin kurucusu Taiichi Ohno " Toyota sisteminde işçiler fabrikaya sadece çalışmaya değil, düşünmeye de gelirler" diyor. 1951'den beri uygulanan işçilerin yeni fikirler önerme sisteminin Toyota'nın en yenilikçi firma olmasında rolü olduğu söyleniyor Sistemde iş yükü dengelenir, bezdirici bir çalışma olmaz (Japonca:heijunka prensibi). İşçilere güvenilir, üretimde bir hata gören işçi kendi insiyatifiyle duruma müdahale edebilir( Japonca: jidoka prensibi) Herkesin gelişmesine olanak sağlayan bir "öğrenen organizasyon" olmak amaçlanır. YÖNETİM MEMNUN Yalın Yönetim sisteminde verimlilik esastır. Japonca "muda" denen israf azaltılır. İş süreçlerinde gereksiz beklemeler, gereksiz gidip gelmeler gibi israf kaynaklarını bulmak için dikkatli bir şekilde "değer akış" diyagramları hazırlanır. Bu diyagramlar üzerinden düzeltmeler yapılır. Çalışma ortamında "5S" denen düzene dikkat edilir. 5S Japonca "S" harfiyle başlayan toparlama, düzen, temizlik, standartlaşma ve disiplin sözcüklerini ifade eder. SONUÇ Yalın sistemin oturması için hastane yönetimince ve çalışanlarca benimsenmesi gerekir. Ülkemizde bu konuda yazılmış kitaplar ve makaleler bulunuyor. İlgilenenler aşağıda linklerini verdiğim kaynaklara bakabilir. https://iksadyayinevi.com/wp-content/uploads/2020/02/SA%C4%9ELIKTA-%C4%B0SRAF-YALIN-HASTANE-.pdf http://aysunyilmazlar.com/yalin-hastane.html https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/153586 https://acikbilim.yok.gov.tr/bitstream/handle/20.500.12812/454322/yokAcikBilim_437385.pdf?sequence=-1&isAllowed=y