Hadi, birlikte dünyayı değiştirelim!

Bildiğiniz gibi,ülkemizde birçok ilçede yerel politika, fikirlere aldırmayan ama çıkarlarını iyi kollayan, bencil, dar görüşlü, okuduğunu anlamayan, tepkisiz, yeniliklerden korkan, bir kişinin peşinde koşmaya eğilimli her nasılsa "parti üyesi" yapılmış tipler ve kendini birşey zanneden, alttakileri böcek gibi gören, kapsamlı bir takım çalışması yapmak yerine sadece seçimde işine yarayacak dar bir çevreye takılan, iletişime kapalı, her nasılsa "seçilmiş" efendiler etrafında döner. Bu şartlarda, "seçilmiş efendiler" yerine üye tabanına dayanarak, partiye yenilikler getirmeyi düşünen idealistler veya bir hareket başlatmayı düşünen gençler hiç bir yere gidemiyor. Siyasi partiler, öncelikli amacı parti içi demokrasiyi engelleyip koltuğunu korumak olan yöneticilerin elinde, sorunlara çözüm üretemiyor, çağın gerisinde kalıyor. Bu karamsar girişten sonra bizi özendirecek bazı girişimlerden bahsetmek istiyorum. VOLT Brexit oylaması ve Avrupa'da büyüyen sağ popülizm, üç genci harekete geçirdi. İtalyan Andrea Venzon(D. 1992), Fransız Colombe Cahen-Salvador (D.1994) ve Alman Damian Boeselager (D.1988), zamanımızın sorunlarına yeni, pragmatik ve ilerici çareler bulmak için, 29 Mart 2017'de, sınırları aşan bir siyasi hareket olan Volt'u kurdular. Bu gün, ayrı ayrı 29 Avrupa ülkesinde, Volt Almanya, Volt Fransa gibi, ortak isim ve hedeflerle Volt Partileri kurulmuş durumda. Volt Partileri, vatandaşları yerel, ulusal ve Avrupa düzeyinde siyaseti yeniden düşünmeye ve şekillendirmeye teşvik ediyor, problemleri çözmek için cesur sorular soruyor ve uygulanabilir önerilerde bulunuyor. Volt Partileri, çalışmalarını beş mücadele alanında topluyor: 1. Akıllı Devlet: Eğitim ve dijitalleşme, 21. yüzyılın temel unsurlarıdır. Hükümetler, vatandaşlarının yararına en gelişmiş kamu hizmetlerini sağlamalıdır. Bunun için atıkları azaltmak, verimliliği ve hizmet kalitesini artırmak için kamu hizmetlerini dijitalleştirmek, eğitim sistemlerini modernize etmek, herkese yüksek kalitede sağlık hizmeti sunmak, adil ve şeffaf bir hukuk sistemi kurmak, etkili kanun yaptırımı ile yolsuzluk ve vergi kaçakçılığı ile mücadele etmek, dijital hak ve özgürlüklerin güvence altına almak, bilimsel araştırmaları güçlü bir şekilde desteklemek gibi hedeflere ağırlık vermelidir. 2. Ekonomik Rönesans: Yenilikçi bir ekonomi, toplumun ilerlemesinin motoru olmalı, herkes için iyi bir yaşam standardı sağlamalıdır. Bunun için inovasyonda liderliği hedeflemek, yenilikçi çalışma planları hazırlamak, bir Avrupa işgücü platformu ve küçük işletmelerin kurulmasını kolaylaştırarak işsizliğin üstesinden gelmek, bir an önce döngüsel ekonomiye geçmek, Avrupa Yapay Zeka Girişimini teşvik etmek, Avrupa çapında bir kurumlar vergisi getirmek, birleşik bir Avrupa sosyal ve mali sistemi oluşturmak gibi hedefler konmalıdır. 3. Sosyal Eşitlik: Cinsiyeti, geliri, dini veya kökeni ne olursa olsun hiç kimse geride bırakılmamalıdır. Avrupa'daki herkes eşit haklar ve fırsatlara sahip olmalıdır. Bunu başarmak için cinsiyet, cinsel yönelim, etnik köken, din, ulusal köken, soy veya ten rengine dayalı eşitsizlikleri ve ayrımcılığı durdurmak, sosyal konut, sosyal yardımlara erişim ve herkes için ücretsiz sağlık hizmeti ile yoksulluğun ve evsizliğin etkilerini hafifletmek, okul öncesi eğitimden yüksek ve mesleki eğitime kadar herkese ücretsiz eğitim sağlamak, üreme hakları, seks işçiliği ve yaşamı onurlu bir şekilde sona erdirme ile ilgili Avrupa çapında uzlaşılmış kurallarla bir kişinin kendi bedeni üzerindeki hakkını teslim etmek gibi hedeflere odaklanmalıdır. 4. Küresel Denge: Avrupa'nın küresel sorunların çözümünde sorumluluk almalıdır. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda, iklim değişikliği,uluslararası adil ticaret, sürdürülebilir tarım, Gıda Güvenliği, biyolojik çeşitlilik, uluslararası kalkınma işbirliği gibi konularda politikalar geliştirilmelidir. Göç alanında, mülteci krizlerini önlemek ve ele almak için, yeni bir "yük paylaşımı" içeren, uluslararası bir bir mülteci sisteminin kurulması, emek göçünün önündeki mevcut yasal engellerin kaldırılması, Avrupa'da vatansızlığa son verilmesi gibi çözümler araştırılmalıdır. 5. Yönetimde vatandaşın sesini güçlendirme: Vatandaşlar, yalnızca seçimden seçime değil, onun ötesinde de siyaseti etkilemek için yetkilendirilmeli. Avrupalılar, bilinçli siyasi kararlar alma, siyaseti seçimlerin ötesinde de etkileyebilme, demokratik haklarını canlı, esnek bir müzakereci demokrasi ortamında kullanabilme imkanlarına sahip olmalıdır. Bunun için demokrasileri geliştirecek çoğulcu bir bilgi ve medya ortamının teşvik edilmesi, siyasi katılım için araçlar, teknolojiler ve en iyi uygulamaların kullanılması gerekir. Bu beş konuya ek olarak Avrupa Birliği ile ilgili bir madde daha var. +1. AB Reformu: Tüm Avrupa vatandaşlarının çıkarlarını desteklemek ve korumak amacıyla, AB yönetimi ve kurumlarının güçlendirilmesi ve daha demokratik, daha şeffaf, daha verimli bir AB için reformlar gerekiyor. Ve sonunda bir "Avrupa Federal Devleti" oluşturmak için somut politikalar geliştirilmeli. VOLT TÜRKİYE Volt partilerinin ilk beş amacı, her ülke için, özellikle Türkiye için, yapılması gereken şeyleri söylüyor. Ülkemizde Volt adıyla bir parti kurma girişimi hakkında bir bilgi bulamadım. Avrupa birliği ile aramızdaki soğukluk nedeniyle ilgi çekmemiş olabilir. Veya açıkça bir "Avrupa Federe Devleti"ne katılmayı istemenin yasalarımıza göre suç sayılabileceği düşüncesi korkutmuş olabilir. ATLAS Andrea Venzon ve Colombe Cahen-Salvador ayrıca "Farklılıkların bizi bölmek yerine daha güçlü kıldığı, insanlık için cesur yeni bir sınıra ulaşmak için çalışıyoruz. Bizimle ilk küresel, ilerici sosyal ve politik hareketi inşa ederek tarih yazın! Hadi, birlikte dünyayı değiştirelim." sloganı ile Atlas diye bir hareket başlatmışlar. Demokrasi, aşılar, kadın hakları ve iklim gibi konularda 5 aktivizm kampanyası, BM Genel Sekreteri Seçim sürecine meydan okuyan bir siyasi kampanya gibi eylemler yapmışlar. Sosyal medyada 4 milyondan fazla kişiye ulaşmışlar. Dünya çapında yüzlerce etkinlik, protesto ve eylem düzenlemişler. Bu hareketin içinde Türkiye'den hiç bir isme rastlamadım. SONUÇ Başta işsizlik gibi bir yığın sorunla boğuşan gençlerimizin, ülkenin kısır politik ortamında seslerini duyurmalarını ve Volt veya Atlas gibi girişimlere kalkışmalarını beklemek haksızlık olur. Gördüğünüz gibi 2017'de Volt'u kuran kafadarların yaş ortalaması 25,6. Hepsi ünlü okullarda okumuş, dünyanın çeşitli yerlerinde eylemlere katılmış gençler. Andrea Venzon ve Damian Boeselager, McKinsey Danışmanlık şirketinde çalışmış. McKinsey, BCG gibi şirketlerde başarılı işler çıkaran gençlerin politikaya girdiklerinde neler yapabileceğini hep merak ederdim. Volt örneğine biraz da o nedenle ilgi duydum. Dört yıllık bir kuruluş olmalarına rağmen oldukça başarılılar. Avrupa Parlamentosu'nda bir üye, Hollanda Meclisinde, biri Türk asıllı üç üye, İtalya, Almanya ve Bulgaristan'da, çeşitli şehir meclislerinde beş üye ile temsil ediliyorlar. Hollanda Meclisindeki Nilüfer Gündoğan'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nun akrabası olduğu söyleniyor. Kuruculardan Damian'ın tam ismi Damian Hieronymus Johannes Freiherr von Boeselager, ama kendisi anlaşılan alçakgönüllü davranıyor, soyadında "von" önekini kullanmıyor. Dedesi Nasyonel Sosyalistlere karşı çıkmış, babası banker. Damian seçim masraflarını kendi karşılamış ama Fransa'da Colombe, halktan 800.000 euro destek toplayamadığı için yasal olarak Volt Fransa partisi seçime girememiş. 26 Eylül'de Almanya'da yapılacak seçimlerde Volt, oy pusulasının en altında yer alıyor. CHP Parti Okulu genç eğitimlerinde Volt ve Atlas girişimleri ilginç vakalar olarak tartışılabilir. Kaynaklar: https://www.volteuropa.org/ https://www.davutgulec.com/hollanda-parlamentosundaki-turk-kokenliler-ve-volt-partisi-kose-yazisi/ https://www.atlasmovement.org/