...ve diğerleri

Bilirsiniz, Yunan Mitolojisinde ölümlülerin giremediği, Zeus ve diğer tanrıların oturduğu bir Olimpos dağı vardır. Bu mitoloji tanrıları, ambrosia yiyip nektar içerler, Apollon'un lirini dinlerken kendi aralarında çekişip dururlar ve aşağıdaki ölümlülerin kaderleri ile oynayıp eğlenirler. Her ne kadar eşitlikçi bir toplum olsak da, iş dünyası, siyaset, akademi gibi alanlarda ölümlülerin bir türlü giremediği Olimpos benzeri yapılar bulunuyor. Hatta bazıları gizemli komplo teorilerinin baş rolünde. Hangi liyakat kriterlerine göre yükseldiği pek belli olmayan bazı kişiler bu yapıları işgal ediyor, tıpkı Olimpos tanrıları gibi, kendileri eğlenirken altta kalanları dikkate almıyorlar, küçümsüyorlar. Özellikle bir siyasi partide böyle bir oluşum, parti içi demokrasi, yönetişim, şeffaflık gibi, etkili, canlı ve gelişen bir parti olmanın gereklerine ters düşüyor. Bu yapılar partiye zarar verdiği gibi, partiye ümit bağlamış üyeler ve sempatizanlarda da hayal kırıklığına neden oluyor. Siyasi partilerin ekonomi, bilim, dış ilişkiler, parti içi eğitim, çevre, gençlik, yerel yönetimler gibi konularda çalışma grupları bulunuyor. Bir kısmı genel başkan yardımcılığı seviyesinde olan bu yapıların bazıları "olimposlaşma" görüntüsü veriyor. Biraz araştırınca bu Olimpos sakinlerinin akrabalık, hısımlık, okul arkadaşlığı, aşiret, inanç, ideoloji gibi nedenlerle birbirlerine sarıldıkları ortaya çıkabilir. Neyse ki CHP'de böyle şeyler pek yok. Örneğin, CHP'nin web sitesinde, parti içi eğitimin kurumsal yapısını ve işleyişini anlatan bölümde, "Parti içi eğitim çalışmaları ile ilgili stratejinin belirlenmesi ve eğitim programlarının oluşturulmasında danışmak amacıyla; parti içi eğitim konuları ile ilgili Genel Başkan Yardımcıları, Parti Meclisi üyeleri, milletvekilleri, eğitim uzmanı bilim insanları ve eğitim konusunda deneyimli parti üyelerinin katılımı ile Eğitim Danışma Kurulu oluşturulur." gibi bir cümle var. Bu cümledeki "eğitim konusunda deneyimli parti üyelerinin katılımı" ifadesi çok önemli bir yönetişim anlayışına işaret ediyor. CHP'de kuvvetle vurgulanan liyakat kavramı çerçevesinde, her üye düşüncelerini duyurabilir, yeteneklerine göre, partiye ve ülkeye yararlı bir pozisyona gelebilir.