Milletlerin kahraman hasreti ve arayışı bitmez.

Rahmetli hocam Prof.Dr.Mehmet Kaplan, “Büyük Türkiye Rüyası” adlı eserinde “Nesillerin Ruhu”nu ancak millî hedeflere yönelerek anlayabileceğimizi ifade ediyor, büyük milletlerin büyük idealleri olduğunu düşündürüyordu. Kahraman, kendi şahsiyetinin sınırlarını tanıyan ve kendine göre zirveyi hedefleyen insan demektir.

Bu özellik onun mayasında vardır. İstese de farklı davranamaz. Gönlünde ve kafasında ne varsa onun peşine düşer. Varamasa bile karınca misali, varabildiği yere kadar gider. Kavgası önce kendi nefsiyledir. Çünkü nefsini yenemeyenin engelleri aşıp zorlukları yenmesi kabil değildir. Kahraman yetiştirilebilir mi? Hem evet hem hayır. Nasıl ? Siz yetişmekte olan çocuk ve gençlerinizin  önüne büyük hedefler koyar ve onlara ulaşmanın zevkini kazandırırsanız, “Peygamberâne bir mefkûre” olarak ruhlarına bu güzelliği aşılarsanız onlar da “Bir elime güneşi bir elime ay’ı verseniz yine dâvâmdan vazgeçmem..” diyen büyük insanı anlamış olacaklardır. Gönül verdikleri dâvânın bir emanet olduğu şuuruna varan nesiller arasından mutlaka kahramanlar yetişir. Bütün mesele, çocukluktan itibaren aileden okula ve muhite doğru kazanılan terbiyenin millî-İslamî-insanî dengeleri gözeten sağlam bir istikamette olup olmadığıdır. Sorumlu, etkili ve yetkililerin eğitimde düştükleri hatalar ve yaşattıkları ihmalleri tarih asla affetmez. Şartlar nasıl gelişirse gelişsin, millet en ümitsiz zamanlarda dahi kendi bağrından çıkardığı cesur, zeki evlatları yoluyla gafleti de aşarak dalalete ve bazen ihanete varan uygulamaları düzeltir, aslına rücu ettirerek yeni ufuklara yöneltir. “Kökü mazide olan âtî”, işte bu demektir. “Köklerden Dallara Yolculuk”ta hedef meyvedir. Günümüzde eğitime dair yoğun şikâyetler vardır. Son yirmi yıl içinde Millî Eğitimi yöneten bütün bakanların başarısız olduğu kanaati yaygındır. Millî Eğitim meselelerinin millet ve aydınlar çapında ve gençlerin de katılması gereken “Millî Eğitim Şuraları” nın her öğretim yılında en az iki defa yapılması beklenirken 20 yılda ancak üç-dört defa, sessizce, az katılımla yapılır gibi gösterilmesi ve kamu oyuyla paylaşılmaması hayret verici olmuştur. Şimdiki ve öncekilerin neredeyse tamamının akademisyen olduğu bakanların iyi niyetinin yetmediği, gelecek nesilleri ilgilendiren  bu büyük davanın  yüksek bir idealizm gerektirdiği izahtan varestedir.Önce yarım asırdan fazla zamandır beklediğimiz TÜRKİYE ÖĞRETMEN AKADEMİSİ kurulmalıdır. Devamı sonra gelir. Bekliyoruz. Bizden sonraki nesillere de anlatmaya devam edeceğiz.Dâvâ budur.

30 Temmuz 2016’dan bir hatırlama / Cumhurbaşkanımızla yapılan mülakattaki ;

"BU MİLLET ALNINDAN ÖPÜLESİ BİR MİLLET...."sözü ile Mehmet Âkif'in Çanakkale Şehitlerine hitaben söylediği:"GÖKTEN ECDAT İNEREK ÖPSE O PAK ALNI DEĞER..."mısraı arasında fikir ve duygu yakınlığı neredeyse aynı...

30 temmuz 2022 / TARİHİ BİLGİLERE İHTİYACIMIZ DAİMİDİR…Geçen akşam Kanal 24'te Doç. Dr. Gözde SAZAK Hanımın "Altın Hun Hazineleri ve Kutlu Manalar" kitabı üzerine zevkli bir program seyrettik.Kanal 7'de "Bahar Kapıda" isimli gezi programında Şırnak-Cizre'yi tanıtan Bahar Hanımı da sevimli ve müzikli üslubu, tavrı, edası, insanlarla iletişimdeki samimiyeti ve çocuk sevgisi dolayısıyla ayrıca tebrik ediyoruz. Biz millet olarak her bakımdan çok zenginiz. Her şeye rağmen istikbalimiz parlaktır inşallah...Derken Bahar hanımın ertesi gün BİTLİS-Ahlat'ı tanıtan progamını seyrettim, çok duygulandım ve beğendim. Millî oyun ekibini hazırlayan Ahlatlı Güven Hoca'nın sözü çok yerindeydi : "Ahlat, Türklüğün kalbidir. Alpaslan ordusuyla buradan Malazgirt'e gider..."

27 Temmuz 2023 / SAVAŞ YILLARINDA AÇLIKTAN ÖLEN "YATIK EMİNE"NİN FİLMİNİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ... Sabah sabah canım sıkıldı. TV kanallarında haber ararken TV360'ta değişik bir film gördüm ve durdum. Yıllar önce seyrettiğim can yakıcı bir film : Yatık Emine...Refik Hailt KARAY'ın bir hikâyesinden senaryosu yazılarak Ömer KAVUR tarafından ustaca hazırlanan bir film.Youtube'den bulup seyretmenizi ve biraz hüzünlenmenizi tavsiye ederim. Savaş yıllarıdır. Zavallı Emine sonunda açlıktan ölür. Doğrudur, değildir, orasında değilim. Bugünlerde nerede ne acılar yaşandığını sanki biliyor muyuz ? Millî Mücadele yıllarını unutmayalım…

27 Temmuz 2022 YEDİ GÜZEL ADAM MI, YEDİ YÜZ YETMİŞ YEDİ GÜZEL ADAM MI ? UNUTMAYALIM Kİ, HER ALANDA KAHRAMANLARA ve ESERLERİNE MUHTACIZ.

Bence belgelerle bilinen;1300 yıllık yazılı, 2200 yıllık askerî, millî kültür ve siyaset  tarihimiz, dilimiz ve edebiyatımızda adı geçen YEDİ YÜZ YETMİŞ YEDİ GÜZEL ADAM veya İZ BIRAKANLAR düşünülmeli, eserleri okunmalı, dinlenmelidir. Siz de kendi sembolik, realist ve idealist ölçülerdeki 40'lık, 99'luk, 333'lük, 1001 eserlik, isimlik listelerinizi niye yapmayasınız ki ? Düşünün, ekleyin, çıkarın, tercih sizin. Biz  şimdilik 444 zirve ve  önemli isimle büyük ve önemli eserleri  dikkatlerinize arz ediyoruz efendim:

A)    İSİMLER, ŞAHSİYETLER…

*Hazreti Muhammed *Oğuz Han *Uluğ Türk *Atilla *Bilge-Kültigin Kağan *Bilge Tonyukuk *Satuk Buğra Han *Ahmet Yesevi *Hazreti Ali *Yusuf Has Hacib *Kâşgarlı Mahmud *Yusuf Has Hacib *İbni Sina *Farabî *Birunî *İmam-ı Azam *İmam-ı Maturidî *Cengiz Han *Timur *Dede Korkut *H.Bektaş Veli *Yunus Emre *Mevlanâ *Süleyman Çelebi *H. Bayram Veli  *Hazreti Ömer *Ali Şir Nevaî *Celalettin Harzemşah *Tuğrul-Çağrı Bey *Sinan Paşa *Alpaslan *Melikşah *Nizamülmülk *Kılıçarslan *Ertuğrul Gazi *Osman Gazi *Fatih *Âşık Paşa *Cem Sultan *Yavuz Sultan Selim *Kanunî *Mevlana *Fuzulî *Hazreti Ebu Bekir *Bakî *Nef'î *Nedim *Şeyhülislam Yahya * Şeyhî *Şeyh Galib *Evliya Çelebi *Kâtip Çelebi *Ebulgazi Bahadır Han *Babür Şah *Gazi Giray Han *Mimar Sinan *Barbaros Hayreddin Paşa *Pirî Reis *Selahaddin Eyyubi *Özdemiroğlu Osman Paşa *Seydi Ali Reis *Karacaoğlan *Pir Sultan Abdal *Nasreddin Hoca *Gül Baba *Saltuk Baba * Somuncu Baba *Emir Sultan *Ahi Evran *Akşemseddin *Eşrefoğlu Rumi * Ebussuud Efendi *Dede Efendi *Itrî *Hacı Ârif Bey *Dadaloğlu *Köroğlu *Pir Sultan Abdal *Kaygusuz Abdal *Dertli *E. Emrah *II.Abdülhamid *Namık Kemal *Cevdet Paşa * A. Mithat Efendi *Abdülhak Hamid *Halid Ziya *Süleyman Nazif *Cenab Şehabettin *Gazi M. Kemal * Karabekir Paşa *Fevzi Çakmak *İsmet İnönü * Celal Bayar *Adnan Menderes *Mehmet Âkif *Tevfik Fikret *Cenap Şehabettin *Halit Ziya *Şemseddin Sami *Hüseyin Cahit *Ali Emirî Efendi  *Gaspıralı İsmail *Halide Edib * Ömer Seyfeddin *Süleyman Nazif * Ziya Gökalp *Ali Emiri Efendi *Fuat Köprülü * A.Hamdi Akseki *Ahmet Rasim * H.Cahit Yalçın * Yahya Kemal * Refik Halit *Hüseyin Rahmi *A.Şinasi Hisar *Yakup Kadri *Ahmet Haşim * Falih Rıfkı * Reşat Nuri * A. Adnan Adıvar * Hüseyin Rahmi *İbnü’l-Emin Mahmud Kemal *İsmail Habib *İsmail Hami Danişmend *M. Fuat Köprülü * Hamdullah Suphi * A. Nihat Asya * Elmalılı M. Hamdi Yazır * Erzurumlu İbrahim Hakkı * A.H.Tanpınar * Agâh Sırrı Levent * Ferit Devellioğlu *A. Nihat Tarlan * Peyami Safa * Nihal Atsız * Münir Nureddin * Sadettin Kaynak * E. Hakkı Ayverdi * Suut Kemal * Nurullah Ataç * Hasan Ali Yücel  * H.Sadettin Arel* Sabahattin Ali *H.Ziya Ülken * Tahsin Banguoğlu * A.Fuat Başgil *R. Rahmeti Arat * Halil İnalcık * Necip Fazıl * Nazım Hikmet * Kemalettin Kamu. * N.Halil Onan * Sait Faik * Orhan Şaik *Abdülbaki Gölpınarlı * Ahmet Kutsi * Ahmet Muhip * Orhan Seyfi * Faruk Nafiz * Tarık Buğra *O.Yüksel Serdengeçti -Fazıl Hüsnü * Şevket Rado * C. Şakir Kabaağaçlı *Kemalettin Tuğcu *Muhtar Avezof * Şevket Süreyya * Mehmet Kaplan *Oktay Aslanapa *Alpaslan Türkeş *Süleyman Demirel *Necmettin Erbakan *Turgut Özal *Bülent Ecevit * şık Veysel *R. Oğuz Arık *N. Sami Banarlı * İbrahim Kafesoğlu * Mümtaz Turhan * A.Nimet Kurat * Z. Velidi Togan *Osman Turan *Muzaffer Sarısözen *Süheyl Ünver* V.Mahir Kocatürk *Y.Asım Arsoy *İlhan Bardakçı R. Ekrem Koçu *H. Ziya Ülken *Z. Fahri Fındıkoğlu *Nurettin Topçu *Ahmet Kabaklı *F. Kadri Timurtaş *O. Nedim Tuna *Efrasiyap Gemalmaz *Fuat Sezgin *Sabahattin Zaim * Oktay Sinanoğlu *Sezai Karakoç *O. Yüksel Serdengeçti *Ayhan Songar *N. Yıldırım Gençosmanoğlu *Orhan Türkdoğan *Bahattin Karakoç *Talat Tekin *Mehmet Eröz *Ali Ekber Sabir *Genceli Nizami *Erol Güngör *Samiha Ayverdi *Mahtum Kulu *Hüseyin Şehriyar *Sultan Galiyev *Yılmaz Öztuna *Emine Gürsoy Naskali *Atilla İlhan *Bahtiyar Vahapzade *Yaşar Doğu *Keriman Halis *Azra Balkan *Cengiz Dağcı * Cengiz Aytmatov *Zeynep Korkmaz *Turan Yazgan *Nevzat Atlığ *Turgut Özakman *Oktay Sinanoğlu * Doğan Aksan *Özcan Başkan *B. Sıtkı Erdoğan *S.Ahmet Arvasi *Muharrem Ergin *M.Necmettin Hacıeminoğlu *A.Mertol Tulum *Oktay Sinanoğlu *M. Niyazi Özdemir *Alev Alatlı *Neşet Ertaş *Yücel Çakmaklı *Emin Işık *Sevinç Çokum *H.Celal Güzel *Y. Nuri Öztürk *Murat Bardakçı  *Barış Manço *Cüneyt-Ayten Gökçer * Yıldız-Müşfik Kenter * Orhan Okay *Yaşar Çağbayır *Ergun Göze * M. Necati Sepetçioğlu *Mehmet Özbek *Altan Deliorman *Hilmi Yücebaş *Şevket Rado *Çetin Altan *Emine Işınsu *Ayvaz Gökdemir *Suat Yalaz *Doğan Cüceloğlu *Türkan Şoray *Cüneyt Arkın *Tuncer Gülensoy *Necmettin Turinay * Günay Karaağaç *Kemal Eraslan *A.Oktay Güner *Haluk Dursun *Taha Akyol *Metin Oktay *Y.Bülent Bakiler *Fırat Kızıltuğ *Mustafa Kutlu *İhsan Doğramacı *İlber Ortaylı *Sadettin Ökten *Uğur Derman *Nevzat Tarhan *Gürbüz Azak *Timur Kocaoğlu *Kemal Yavuz *Feyza Hepçilingirler *A.Bican Ercilasun *Beşir Ayvazoğlu *İskender Pala *A.Turan Alkan *Mustafa Özkan *Mehmet Bozdağ *Naim Süleymanoğlu-*Turgut Güler *Devlet Bahçeli *Muhsin Yazıcıoğlu* R.Tayyip Erdoğan *Selçuk Bayraktar *Mustafa Öner *Sait Başer *İsa Kocakaplan *Erol Toy *Soner Yalçın 2022 Okçuluk Dünya Şampiyonu Mete Gazoz *2023 Dünya Şampiyonu Türk Kız Voleybol Millî Takımı

B) ESERLER :

*Kur’ân-ı Kerîm * Hadisler * Orhun Kitabeleri * Kitab-ı Dede Korkut * Elmalılı Tefsiri * Divan-ı Hikmet *Yunus İlahileri * Kutadgu Bilig *Divanü Lugati’t-Türk *Makalat-ı Hacı Bektaş *Mesnevî, Divan-ı Kebîr *Fuzuli Divanı *Ali Şir Nevai Hamsesi *Baki Divanı *Garibname *Türk destanları ve Masalları *Manilerimiz *Atasözlerimiz * Türkülerimiz *Nevakâr * Süleymaniye Camii *Selimiye Camii *Sultanahmet Camii *Tac Mahal *Manas Destanı *Nedim Divanı *Şeyh Galib Divanı *Necati Divanı *Avnî Divanı *Muhibbî Divanı *Tazarruname-Maarifname *Saltukname *Hamzaname *Süleymanname *Babürname *Muhammediye *E. Çelebi Seyahatnamesi *Kitab-ı Bahriye *Müzekkinnüfûs *Cihannüma *Mir’atü’l-Memâlik *Leyla vü Mecnun Mesnevisi *Tarih-i İbni Kesir Tercümesi *Parsname, Bazname, *Hikmetname *Tarih-i Naima *Tarih-i Cevdet *Mecelle *Marifetname *Kamus-ı Türkî *Evrak-ı Perişan *Finten *Terkib-i Bend *Rubab—Şikeste *Hac Yolunda, Tiryaki Sözleri *Batarya ile Ateş*Hayat-ı hakikiye Sahneleri Kırk Yıl *TDK Büyük Türkçe Sözlük * Büyük Türkiye Tarihi (Öztuna) *Siyasi Hatıratım *Nutuk, Söylev ve Demeçler *Selçuklular Zamanında Türkiye (O.Turan) *Oğuzlar (F.Sümer) *Türk Dili Tarihi (B. Ercilasun) *Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, Türkçenin Sırları  (N.S.Banarlı) *Türk Edebiyatı Tarihi (F.Köprülü) *Lugat-ı Naci *Türk Edebiyatı-Mabed ve Millet (A.Kabaklı) *Türk Sanatı (O.Aslanapa) *Destursuz Bağa Girenler *Ötüken Türkçe Sözlük *Türkçe Sözlük-M.Doğan *Safahat *Bize Göre *Beş Şehir *Nesillerin Ruhu *Çalıkışu *Türk’ün Ateşle İmtihanı *Nilgün *Şıpsevdi *Kiralık Konak *Dağ Yolu *Deli Kurt *Kilit-Anahtar-Kapı-Konak *Bu Ülke *Türkçülüğün Esasları *İstiklal Harbimiz *Beyaz Lale… *Semaver…*Türk-İslam Ülküsü *O Topraklar Bizimdi *Türkiyenin Meseleleri *Deli Kurt, *Yolların Sonu *Kendi Gök Kubbemiz *Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor *Zeytindağı *Yarınki Türkiye *Türk Millî Kültürü *Türkiyenin Bugünkü Meseleleri *Son Sadrazamlar *Osmanlı Tarihi Kronolojisi *Ben de Yazdım *İslam’ın Bugünkü Meseleleri *Çile, İdeolocya Örgüsü *Boğaziçinde Tarih *İsraf-Verim Ekonomisi *Ansiklopedik Divan  Şiiri Sözzlüğü * Eski Albümden Silik Çehreler *Defterimde Kırk Suret *Türk Müslümanlığı *Yatağına Kırgın Irmaklar *Türk Kültüründe Ayrıntılar *Han Duvarları *Hilal Görününce *Ak Topraklar *Deli Balta *Karaoğlan *Türkiye’den İnsan Manzaraları *Osmanlıca*Türkçe Ansiklopedik Lugat *Seyran *Ya Tahammül Ya Sefer *Hangi Batı *Hangi Atatürk *Var Olmak Kavgası *Bir Yağmur Başladı *Şu Çılgın Türkler *İmparatorluğa Veda *Tuna Güzellemesi *Boğaziçi Mehtapları * Dünden Bugünden *Suyu Arayan Adam *Üsküp’ten Kosova’ya, Harman *Kerkük Horyatları *Köprüaltı Çocukları *Türk Kültürü Araştırmaları *Türkiye’de Alevilik ve Bektaşilik *Diller ve Türkçemiz * Türkçenin Sözdizimi *Türkçenin Gücü *Bildirişim *Tarihî Metin Çalışmalarında Usül *Yahya Kemal’in Rüzgârıyla *Sütun1-2 *Puyalar *Makaleler *Dostlar Beni Hatırlasın *Türkiye’nin Çıkmazları *Yeni Hutbelerim *Türk Süsleme Sanatı *Mabedsiz Şehir *Şahbaba *Satrançname *Millet Yolunda *Demir Kuşaklı Cihangir *Kabaklı Hoca *Çocuk ve Allah *Köken Bilgisi Sözlüğü *Alıntılar ve Verintiler Sözlüğü  *Türkçenin Grameri *Türkçenin Derin Yapısı *Türk Dilinin Gelişme Alanları *Tutunamayanlar *İmparator *Saklı Seçilmişler *Diyanet İslam Ansiklopedisi *İslam Ansiklopedisi * Türk Ansiklopedisi * Mehter Marşları *…Tarihî (Ulu) camiler, köprüler, kervansaraylar, sebiller, çeşmeler, evler, bağlar, bahçeler, tarlalar…Değişik zamanlarda giyilen kıyafetler nasıldır ? Yemekler nicedir? Buralarda  sular, dağlar ovalar, yaylalar, çiçekler, meyveler, sebzeler hangi renklerde ve kokulardadır, adları nelerdir ?

Türk deyince akla gelen her şey….bilinmeli, görülmeli, okunmalı, düşünülmeli, sevilmeli ve hayat tarzı hâlinde şahsiyetimize yerleşmelidir ki insanlığa doğru açılalım ve onları da tanıyalım.…Hem millî  hem evrensel olmanın başka bir yolu mu var ? Kendini idrak etmeden başka vadilere açılanlar bedbaht olur…

25 Temmuz 2022  · TV sohbetleri zevkle dinlenen Prof.Dr. Sinan CANAN'ın

dünkü konuşmalarından dikkatimizi çekenler : *Okumak; insan beyninin en soylu fonksiyonudur.* Okullarımızda "internet kültürü" diye bir dersin olmayışı, en önemli kusurlarımızdandır.* Sizin gibi anlatan ve konuşan "yapay zekâlar" hazırlanıyor.

* Yeni dünyanın ilk kuralı "belirsizlik"..*Belirsizliklerle birlikte yaşamayı öğrenmeliyiz...

25 Temmuz  2020 / YEŞİLIRMAK AKAR GİDER, KARADENİZ'E DOĞRU...

Ben Tokat-Zile'de doğdum, 7 yaşıma kadar orada, 2 yıl Amasya'da yaşadım, arada birer dönem Adana ve İzmir de var. 2 yıl Tokat'ta, 5 yıl İstanbul'da İlk Öğretmen ve Yüksek Öğretmen  Okulunda yatılı okudum. İlkokul sonu, ortaokulla beraber 4 yıl ve sonraki 6 yılımın yaz tatilleri (1966-72) ise Taşova'da geçti. Çocuklarımın annesi Hocanım da buralı bir muhacir kızıdır. Sağ olsun, var olsun. Buraların insanları iyidir. Köylüleri iyidir, okumuşları iyidir. Hamd olsun bu günlerimizi  gösteren Allah’ımıza…