Olağanüstü kongre fırsatını değerlendirelim.

Cumhuriyet Halk Partisi Tüzüğünün 3. Maddesinin 5. Paragrafı şöyle diyor: "Siyasal yaşamda erdemliliğe, üretkenliğe, yeteneğe ve emeğe uygun yükselmek esastır. Partililer, bu ilkelere bağlı olarak toplum hayatının ve parti görevlerinin gerektirdiği nitelikleri kazanmak; sorumluluk yerlerine başarılı, bilgili, dürüst ve yetenekli üyelerin seçilmelerini sağlamak için sürekli çaba harcarlar." OLAĞANÜSTÜ KONGRE 4 Aralık 2022'de Tekirdağ'da Olağanüstü İl Kongresi yapılacak. CHP İl yönetimine kayyum olarak atanmış arkadaşlara 3. Maddenin 5.Paragrafına göre "sorumluluk yerlerine başarılı, bilgili, dürüst ve yetenekli üyelerin seçilmelerini sağlamak için" partiye örnek olacak demokratik bir kongre yapma önerisinde bulundum. Kayyum "belli bir işin yapılması için resmi makamlarca yetkili olarak görevlendirilmiş kimse" olarak tanımlanıyor. Kayyumların birinci sorumluluğu işlerini en doğru şekilde yapmaktır. Bunun dışında, kimseye göbeklerinden bağlı olmamaları gerekir. Demokratik bir kongre için ancak bağımsız kayyum arkadaşların karar verme cesaretini gösterebileceğine inanıyorum. DEMOKRATİK KONGRE ÖNERİSİ: BİRİNCİ AŞAMA İl yönetim kuruluna girmek isteyenler için bütün parti üyelerine davet mesajı göndermek. Üyeler Tüzüğün 5. Maddesinin 10. Paragrafına göre "Parti içi seçimlerde seçme ve seçilme hakkını özgürce kullanırlar" Bu duyuru ile üyeler bilgilendirilmiş olacak, gerçekten çalışmak isteyen kişiler yönetim kuruluna girmek için başvurabilecek. Tekirdağ ilindeki 20 binden fazla üyenin potansiyelinden yararlanmış olacağız. Yoksa şimdi, il başkan adayı olarak ortaya çıkacak kişilerin arkadaşlarını yazdıkları listelere takılıp kalacağız. Bozacı şıracıyı, kahveden okey oynadığı arkadaşını yazacak ve bu blok listeler oylanacak. Sonra. kuzu kuzu başkanı dinleyen, hiç bir tartışmaya girmeyen, yeni fikir üretemeyen bir yönetim kurulumuz olacak. CHP'de böyle birkaç kişinin, döne döne yöneticilik oynamasının ötesine geçmeliyiz. DEMOKRATİK KONGRE ÖNERİSİ: İKİNCİ AŞAMA Kongrede çarşaf liste uygulamak. Tüzükte 42. Maddenin 1. Paragrafı "İl ve ilçe kongre seçimlerinde kural, çarşaf listedir." diyor. Ben bugüne kadar çarşaf listenin uygulandığını görmedim. Kayyum arkadaşlar bu konuda ısrar edip uygulanmasını sağlayabilirler. Birinci aşamada duyuruya cevap verenler arasından bir çarşaf liste hazırlanabilir. Genellikle kongrelerde "blok mu / çarşaf mı" konusu oylamaya sunuluyor. Bu iki seçeneğin dışında "orantılı blok", "zımba liste" gibi yöntemler de sorulmalı. Eğer başkan adayları kabul edip anlaşırlarsa, tüzükte bahsedilmediği için, "orantılı blok" uygulamasının önünde hiçbir engel yok. Ayrıca blok liste kararı çıksa bile, delegeler blok listede istemedikleri isimleri çizebilirler (Madde 42/2). Yani, delegeler iki veya üç blok listeyi zımbalayıp istemedikleri isimleri çizerek karma isimler şeklinde sandığa atabilirler. Bu konuların kongrede delegelere açıklanması gerekir. DEMOKRATİK KONGRE ÖNERİSİ: ÜÇÜNCÜ AŞAMA Kongre öncesi bir "hazırlık toplantısı" yapmak. Kongrelerde sadece başkan adayları, yönetim kurulu üyeleri, parti meclisi üyeleri, milletvekilleri ve onur üyeleri söz alabilir diğerleri konuşamaz diye biliniyor. Tüzüğün 40. Maddesinde ve Kongreler Yönetmeliğinin 25. Maddesinde "İsteyenlere sıra ile söz verilir." diye yazıyor. Kongre öncesi bir hazırlık toplantısı ile konuşmacılar konusundaki belirsizlik aşılabilir. Hazırlık toplantısında öncelikle yönetim kurulu üyeliği ve başkanlık için başvurmuş olan adaylar serbestçe konuşarak kendilerini tanıtırlar. Adayların değerlendirilmesi o ilçedeki delegeler veya üyelerden rastgele seçilmiş bir "jüri" tarafından yapılabilir. Değerlendirme sonunda ilçenin kontenjanı kadar adayın ismi çarşaf listeye konmak üzere saptanır. Değerlendirme işinin üyelerden rastgele seçilmiş bir jüri tarafından yapılması daha güvenilir gözüküyor. Örneğin Süleymanpaşa'da 6000 üye arasından rastgele seçilmiş 100 kişilik bir "jüri", istatistiksel olarak, %95 güvenle, artı, eksi 9.72 hata payıyla 6000 üyeyi temsil eder. Bu, eğer jüri üyelerinden 60'ı Ahmet isimli adaya "evet" demişse, Ahmet'i 6000 üyeye sorsaydık, onun %95 ihtimalle 3000 ile 4200 arasında "evet" oyu alacağı anlamına gelir. Eş-dosttan, arkadaşlardan oluşan hiçbir grup bu kadar tarafsız ve çoğunluğun teoride destekleyeceği bir karar veremez. SONUÇ Bu önerilen üç aşama cesur bir kararla uygulanabilir. Halen kayyum olarak İl Başkanlığı görevini yürüten 22. Dönem Milletvekili sayın Av.Mehmet Nuri Saygun, 1995 yılında İl başkanı iken buna benzer bir uygulama yaptığını anlattı. 1995'te ilanla duyuru yapılarak il yönetiminde görev almak isteyen üyelerin başvurularını alınmış. 60-70 kadar adayla görüşmeler yapılmış. Zamanında çok başarılı işler yapan bir yönetim kurulu oluşturulmuş. Yani, önerim olmayacak bir şey değil, daha önce benzeri denenmiş. Genel seçimlerde başarı öncelikle üyelerimizin çalışmasına bağlı. Partide üyeleri canlandıracak, ümitlendirecek yeni uygulamalara ihtiyacımız var. Bu fırsatı değerlendirelim. Yapabiliriz.