İfadeleri kime aittir?
Sosyal medyada yer alan paylaşımlarda, Yaşar Kemal’in “Demirciler Çarşısı Cinayet”i isimli romanında geçen “O iyi insanlar, o güzel atlara binip çekip gittiler. Demirin tuncuna, insanın piçine kaldık.” sözünü görmüşsünüzdür..    Necip Fazıl’ın eserlerinde de  “İyi insanlar iyi atlara bindiler, gittiler.” İfadesine rastlamak mümkündür. 
 Konuyu araştırınca şu sonuca varılacaktır: Necip Fazıl’ın “Aynadaki Yalan” isimli romanındaki "At'a Senfoni” isimli eserinde ve “Boş Ufuklar” isimli şiirinde   “İyi insanlar iyi atlara binip gitti” “O iyi insanlar, o güzel atlara binip çekip gittiler.   sözü yer almaktadır.
  Necip Fazıl Kısakürek'in 1958 yılında ilk kez Türkiye Jokey Kulübü tarafından basılmış  “At'a Senfoni” isimli atın tarihi, felsefesi ve estetiğini anlattığı kitabında bu ifade şu şekilde yer alıyor:
  "İyi insanlar, iyi atlara bindiler, gittiler" yerine "İyi atlara bindiler, geldiler."  
Necip Fazıl Kısakürek’in “Aynadaki Yalan” isimli romanında yer alan bölüm ise şöyle:
— Ya beni irşad edebilecek bir velî... Tanıdığınız biri var mı?
İmam, gözleri yaşlı, elini Naci'nin omuzuna koydu:
— Senin anlayacağın, iyi insanlar iyi atlara bindiler, gittiler...
Hikâye şöyle:
— Bir gün cins at meraklısı bir adam, cins atlarıyla meşhur bir yere gidiyor. Yıllarca önce o yere uğramış... Sonra şöyle olmuş, böyle olmuş, bir daha gidememiş... Tanıdıklarından kimi sorsa «öldü!» cevabını alıyor. Ya şu ağa, ya bu ağa?.. Göçtü!.. Ya filân atm soyu, ya falan kısrağın dölü?.. Kurudu!.. Sonunda at meraklısına şu karşılığı veriyorlar: «Senin anlayacağın, iyi insanlar, iyi atlara bindiler, gittiler...»
Necip Fazıl'ın “Aynadaki Yalan” kitabında da At'a Senfoni kitabında da kullandığı söz, at meraklısı bir adam hakkında bir hikâye olarak geçiyor.
Necip Fazıl’ın tüm şiirlerinin toplandığı "Çile" isimli kitabında yer alan 1978 yılında yazılmış “Boş Ufuklar” isimli şiiri de şu şekildedir:
BOŞ UFUKLAR
Ne kervan kaldı, ne at, hepsi silinip gitti,
“İyi insanlar iyi atlara binip gitti.”
Necip Fazıl Kısakürek
Ayrıca, Necip Fazıl bu şiirindeki ikinci mısrayı tırnak içinde yazmıştır.
  "Her  iki yazar da “ O iyi insanlar, o güzel atlara binip gittiler ya da “İyi insanlar iyi atlara binip gitti.” ifadelerini kullanmış. Eğri oturup doğru konuşmak gerekirse İnsanımız siyasi  görüşleri doğrultusunda tercih yapmaktadır. Anlamı  üç aşağı beş yukarı aynı kapıya çıkan bu güzel ifadeyi  herkes sevdiği kişinin adıyla paylaşabilir.
Atilla Dorsay’ın Remzi Kitabevi’nden 2017 yılında çıkan “O Güzel Atlara Binip Gidenler” isimli kitabının girişinde de hem Yaşar Kemal’in hem de Necip Fazıl Kısakürek’in sözüne yer veriliyor.
Sonuç olarak Necip Fazıl’ın “Aynadaki Yalan” (1968) isimli romanında, “At'a Senfoni” isimli eserinde ve “Boş Ufuklar “ ( 1978) isimli şiirinde   “İyi insanlar iyi atlara binip gitti” sözü yer alırken Yaşar Kemal’in yazdığı ve ilk basımı 1973 yılında olan  “Demirciler Çarşısı Cinayeti” isimli romanının birinci bölümünde de“O iyi insanlar, o güzel atlara binip çekip gittiler.”  İfadesine rastlamak mümkündür.