Tam demokrasi için demokrat anlayış ve ruhun tabana tam yayılması için bu sistem şart.

Bunun için elbette bir yeni oluşuma şiddetle ihtiyaç var.

Öznem, STK' ların en büyük parçası olan derneklerdir.

Derneklerin, işlevsel hale getirilmesi halinde kalkınmamız hızla değil süratle gerçekleşir.

Bugüne kadar neden olmadı, akla mı gelmedi, ihtiyaçlar tam mı tespit edilemedi bilmiyorum ama semada var olan karadelikler kadar bir büyük açığımız var.

Örnekler: İşverenlerin toplandığı birim TSO.

Hukukçuların toplandığı birim Barolar.

Mimarların, mühendislerin toplandığı birim TMMOB.

Ve esnaf kesimi de Esnaf Odaları Biliğinde teşkilatlıdır.

Peki derneklerin birliği nerede?

Saydıklarımın her biri STK olmasına rağmen, en geniş ve yaygın parçası olan dernekler neden bir üst teşkilattan mahrumdur?

Olsa; derneklerimiz daha düzgün, daha aktif, daha etkili, kalkınmada ve insan unsurunun yetişmesinde daha verimli bir noktada oluruz.

Şu anda yüzlerce dernek atıl durumdadır.

Kesinlikle de AB standartlarında değiliz.

Aradan sıyrılanlar yok değil var, ancak bir elin parmak sayısını geçmez.

Üst birlik gerçekleştiği takdirde neler olur neler...

- Birliğe üye olan dernekler akredite olmuş olacaktır.

- Bir ilde bir hemşeri derneği yeterlidir.

- Derneklerin denetlenmesi birlik tarafından yapılır.

- Sosyal faaliyetleri artar.

- Kamuda, özel veya tüzel iş yerlerinde memur, işçi ya da personel olarak işe almalarda referans sistemi (kefalet) devreye sokulur.

- Vatandaşlar en yakın akredite derneklere üyelik başvurusu yapmaya başlar.

- Üye olanlar aidatlarını ödemek durumunda kalır. 

Bu konu uzar gider ve çok güzel kriterler de akla gelir.

Norveç' in nüfusu 4 milyon iken derneklere üye sayısı 32 milyon imiş. 

Bu demektir ki, Norveç, 4 milyon kişiden 32 milyonluk sinerji elde ediyor.

Ben konuya,  16 Nisan günü Trakya Türk TV' de "Nihat Efe İle STK' lar Buluşması" programında biraz biraz değinmiştim.

"Dernekler Üst Birliği" yazmakta olduğum "Ergenekon Sistemi" kitabımda mevcut.

Hem süvariyiz hem atımız yok; bu olmaz.

Kaliteli insan yoksa kalkınma da yok. 

Ülkenin en büyük ihtiyacı sistem.

En büyük noksanı ise sistemsizliktir. 

Her ilde bir Üst Birlik kurulması artık kaçınılmaz.

Tabi ki uzantısı, Ankara Merkez Birlik olacak.  

Buna, A' dan Z' ye teşkilatlanma denir.