GEÇMİŞ ZAMANLARDAN İZLENİMLER, TESPİTLER…(25)
Prof.Dr. Mehmet Mehdi Ergüzel
 
31 Mayıs 2015  · UNUTULMAMALI, GEÇMİŞTE OLUP BİTENLER.. Ara sıra Süleyman Nazif'in "Rus Kimdir, Moskof Nedir ?" başlıklı yazısını okuyun...Kısadır, yormaz, üzer...
31 Mayıs 2016  · Ataşehir kenarındaki otobandan haftada dört defa geçer ve her seferinde üzülürdüm..Soldaki heyula binanın solunda 20 kat daha yüksek iki benzeri daha var. Keşke o küçücük cami oraya değil de daha mütevazı bir zarif mahalleye yapılsaydı.Çünkü burada, yüksekçe bir yere heybetli bir cami, yeşilikler ve çiçekler arasında, fıskıyelerle şenlenmiş ,vakıf dükkânları, kültür salonları içinde heybetli bir mabed yakışır.Ezilmiş, öksüzleşmiş bir mescid değil.Kasten mi yapılıyor ?Birilerinin Kâbe'nin tepesine "Zemzem Tover"lar diktikleri gibi.Kaşlar çatılmalıdır. Mimar mı bulamadınız..? Dünya fanidir. Kendinize gelin beyler.
31 Mayıs 2019  · Dün, lisanstan da öğrencimiz ve yüksek lisansına bizim danışmanlığımızda başlayıp emekli olmam üzerine, değerli ve başarılı bölüm arkadaşımız Doç.Dr.Şahru Pilten UFUK yönetiminde çalışmasını tamamlayan, A.Nihat ASYA'nın şiirleriyle ilgili dil incelemesi tezini savunan Ecem Nur UMAR'ı dinledik, tebrik ediyoruz. Jürimize ta Maraşlardan gelerek katılan doktora danışmanı olmakla iftihar ettiğimiz Dr Öğr.Üyesi Esra KİRİK hanıma da teşekkür ediyoruz.Hocalığın manevi zevki burada. Aynı gün yine benzer durumdaki öğrencilerimizden Nazan BEKTAŞ hanım da Mehmet Niyazi ÖZDEMİR'in Romanlarıyla ilgili hacimli ve ayrıntılı tezini savunarak başarılı oldu. Ve yine aynı gün Edebiyat öğretmeni Sezer Hanım, "Roman Başlıkları"nın tasnifine dayalı ilgi çekici tezini savunarak başarılı oldular.Son iki jüride arkadaşlarımız Doç.Dr. Kenan ACAR ve Dr.Öğr.Üyesi Muharrem ÖÇALAN da yer aldılar. Dün Ramazan'ın son günlerinde SAÜ-Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde ilim bereketi vardı.Vesile olanlara teşekkür ediyoruz....
31 Mayıs 2019  · "Son Haber Portalı"nın "Domuz Eti Uyarısı" can sıkıcıydı. 
Güzel günümüzün tadı kaçmasın ve hukuki bir durum doğmasın diye paylaşmadım ama eğer bu bilgiler doğruysa , biz yanmışız ki ne yanmışız. Acaba sorumlular ne iş yaparlar. Hem de İslamî hassasiyet gerektiren bu konularda ..Uyanmak zorundayız. Zararın neresinden dönülse kârdır. Allah, çocuklarımızı ve gelecek nesillerimizin sağlığını korusun...
31 Mayıs 2020  · ... Âhir-i kâr ve sonra, kravatı, ceketi bir tarafa bırakup, " izzet ü ikbâl ile bâb-ı riyâsetten ferâgat eyleyüp ", sîne-i talebeye teveccüh idüp, ders-i mecbûrîye dahî yanaşmayup, anlarun ders-i tercîhleri ile üç sene-altı dönem daha sınıflarda şâkirdâna nazar eyleyüp, gâhi fakîr, gâhi kendüleri konuşup, mukaabele-i bi'l-misil ziyâdece memnûn ve mesrûr olduk. Ne zamân ki 2019' un 15 Kânûn-ı sânîsi geldi çattı, "umûr-ı devlet karşusında boynumuz kıldan incedür", diyüp, mütebessim ü müteellim, hamd ü şükrân ile gûşe-i uzletümüze sıgınduk...Hüdâ fursat virür de kırâat ü kitâbetümüz, musâhabe vü mükâlememüz , tâat u duâlarumuz çoğaldukda, inşaallâhü Taâlâ, Hüdâ-yı lemyezel'e, şeb ü rûz, bî-hadd ü pâyân, arz-ı secde eylerüz, vesselâm...
30 Mayıs 2016  · TRT-TÜRK'teki "Avrupa' daki Osmanlı İzleri" belgeseli haftalardır devam ediyor, her türlü takdir ve ödüle layıktır, tebrik ediyorum.You Tube vs. yollarla indirip seyretmeyi planlayın, üşenmeyin. Duygulanarak, düşünerek, sevinerek, ne kadar az şey bildiğinize hayıflanarak ...oralara gitmeyi isteyeceksiniz benim gibi..İnşallah nasib olur...
30 Mayıs 2021  · BİR ZAMANLAR....Adamın biri , kanalın birinde, akşama doğru, kesik kesik, kekeleye kekeleye dayak yemiş gibi konuşuyor : "Mağduru mağdura boğdurmaya çalışıyorlar..Biri Kazlıçeşme'de, biri Yenikapı'da ..." diyor, konuşuyor da konuşuyor..Millet de dinliyor.. Ben böyle "hakim mağdur üslûbu" tanımadım, duymadım. Halbuki "Feth'in yıldönümü töreninde Arif Nihat'tan muhteşem mısralar vardı. Millet, mağdur olmamıştır, olmaz..Mağdur üslûbu gölgede kalmıştır. Fetih, hakimiyettir, mağduriyet değil. Akıllar başa gelmeli, vakur olunmalı, dik durulmalı, millî günlerde bir ve beraber olunmalıdır. Mehter ve Fetih de bütün milletin mirasıdır, başkalarının veya bir zümrenin sanılmamalıdır..İstanbul'un Fethi'nin yıldönümü kutlu olsun,nice yüzlerce ebedi yıllara kavuşulsun inşallah..Bir milyarlık Türk dünyasına, üç milyarlık İslâm âlemine doğru inşallah...Hayalleri büyük olanların idealleri de büyür....
29 Mayıs 2023 / HİÇ KİMSE TÜRK MİLLİYETÇİLERİNİN / ÜLKÜCÜLERİN OY TERCİHLERİNİ, KAFASINA ESTİĞİ VE GÖNLÜNÜN İSTEDİĞİ GİBİ MÜSPET / MENFİ DEĞERLENDİREBİLME, HAFİFE ALMA, YADIRGAMA HAKKINA SAHİP DEĞİLDİR. Çünkü ülkücü camia son 55 yılın en tecrübeli, ateş çemberinden geçmiş en sağlam siyasi şuura sahip nesilleridir. Nereye, niçin oy verdiklerini bilirler. Hedef ise 2028 seçimleridir. Esas olan, mevcut kadroları incitmeden, birkaç yıl içinde, kültürlü, tecrübeli, genç, olgun, yakışan bir lider ve kadrosunun etrafında en az % 33' lük bir oy potansiyeli ile yarına hazırlanmaktır. Ana caddeden ayrılanların 40 yıldır %1'i bile aşamamalarından ibret alınmalıdır.. Bazı arkadaşların garip şekilde kendilerini haklı başkalarını yanılıyor sanması, eğer çok yönlü istişare zaafı değilse,  olsa olsa uykusuzluk ve zihin yorgunluğu alametidir. Onlar Türk müziği dinleyip zaten aşina oldukları secde ile barışsalar, benim gibi kitap okumalara dalsalar ne de faydalı olur diye düşünmekteyim. Hepinize selamlarımla; küsmece, kızmaca, gerilmece, darılmaca, kaş çatmaca yok diyorum…
29 Mayıs 2016  · PEYGAMBERİMİZİ LAYIKIYLA ANLARSAK, Kur'ân'ı aslından, mealinden ve tefsirinden idrak edersek, hadisler ve Sünnet-i Seniyye ışığında bin yıllık Müslüman Türklüğü; asırlar içinde kaleme alınmış eserlerle okur, yorumlar ve "asrın idrakine söyletebilirsek...", bize sanki yeniden "din öğretiyormuş gibi davranan yarı cahiller ve avanesi" susmak ve haddini bilmek zorunda kalır. Çözüm mayamızda, aslımızda ve cevherimizdedir. Açıkçası; Bilge Kağan'dan günümüze doğru gelen akış içinde Müslüman Türklük şaheseri uyanmalı, kendine gelmeli ve uyandırmalı....Önce susarak, çalışarak, adam olarak ve sonra manalı, derin ve hikmetli, kısa ve öz konuşarak..İstikbal; Peygamberimizi ve Kitabımızı anlamak, "oku" emri istikametinde yorulmadan ve mütemadiyen çalışmakta olan milletimizindir...
29 MAYIS 2019  · CAHİLDEN ÖTE GAFİL VE HER KİM İSEN İYİ DİNLE !
Gazetenin birinde kendini yazardan sanan biri Selanik kökenliler için bir laf edecek olmuş.Biz 1071'de Anadolu'ya nasıl gelmişsek Rumeli'ye de 600 yıl önce öyle gittik ve ne yazık ki 1924'te dedelerimiz Lozan sonrası "Mübadele" ile,Yahya Kemal'in ; "Gözlerinin ardında eski vatan, bizim diyar olarak kaldı kıyamete dek.." mısralarına bürünerek vatana dönmek zorunda kaldılar, ey okumamışın şahı.Senin gibi laf edene "Utanmaz" denir.Selanik için de olsa olsa "Özlediğimiz eski vatan" denir.Herkesin ağzından çıkanı kulağının duyması için o kulakların biraz çekilmesi lazım.Eskiden öyleydi de insanlar haddini bilir,bin düşünür bir söylerdi. Kendimize gelelim
29 Mayıs 2019  · DİRİLİŞ-ERTUĞRUL 150.bölümüyle yaz tatiline girdi. Bu mevsimin son bölümünden bazı hatıra cümleler: * İmdi, kaderi kederle yoğrulan Anadolu'ya yeniden diriliş mührünü vurma vaktidir.* Öyle bir tohum atalım ki meyvası bin yıl sonraya bile alınsa beklemeye değsin..* Biz nesillerimizi bugün için değil yarın için hazırlıyoruz. * Gelecek nesiller, senin kahramanlık hikâyelerinle yetişecek* Ey gök bayrak, seni cihanın dört bir yanında dalgalandırmak, andımız olsun...* Onlar güneşi bayrak, göğü çadır eylemek için daha denizler daha ırmaklar aştılar, Oğuz Han töresince yaşadılar.* Onların torunları da devleti-i ebed-müddet uğrunda "İ'la-yı Kelimetullah"için mücadele ettiler...* Bu destan, nizam-ı âlem yolunda Türk'ün ayak sesidir..
29 MAYIS 2019  · NİCE 29 MAYISLARA İNŞALLAH..
İçimizde ve dışımızdaki bütün Bizansları yeniden fethetmeye...Her Bizans için birer Fatih yetiştirmeye inşallah. İlimde, sanatta, ekonomide yeniden ayağa kalkmaya.. Çünkü; "Yükselmeyen düşer / Ya terakki ya inhitat.." denilmiştir.
29 Mayıs 2020  · İSTABUL MUTLAKA FETHEDİLECEKTİR…
Fatih Sultan Mehmed Han'ın, Akşemseddin'in, Ulubatlı Hasan ile bütün şehitlerimizin ruhları şad u hurrem olsun..."Letuftahinnel Kontantiniyye veleni'mel emîrü emîrüha veleni'mel ceyşü zâlikel ceyş " ( İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden kumandan ve ordu ne güzeldir / ne kutludur.)
28 Mayıs 2023 / AZİZ MİLLETİMİZ NE DERSE DOĞRUDUR...
73 yıldır bütün seçimlerde hayret verici dengeler kuran ve hassas tercihler yapan Türk milletinin yakın hedefi, 2028 seçimleridir. Ufuk aydınlıktır. "Biz gelecek seçimleri değil gelecek nesilleri düşünüyoruz. " diyen Türk milliyetçiliğinin rahmetli lideri Alpaslan Türkeş'in ve Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ruhları şad olsun ve bütün milliyetçiler bir araya gelsin inşallah diyoruz...Hayırlı uğurlu olsun...
28 Mayıs 2017  · ARİF NİHAT ASYA DER Kİ: "TERAZİ KENDİNİ TARTAMAZ..."
Ben de diyorum ki : Öğrenci camiasının bazı mensupları, kendilerini Hocadan daha iyi tartacaklarını zannederler yahut gönülleri, nefisleri öyle ister. Hatta kimisi, başka öğrencilerden daha üstün oldukları kanaatindedirler. Halbuki "El elden üstündür." Bunun sebebi, bir taraftan bencillik bir taraftan da kendileri ile başkalarını kıyaslama işinde, ellerinde sağlam bir ölçü olmamasındandır. Dersi anlatan, tavsiyelerde bulunan hoca, öğrencisinin beklentisine yakın ve hatta yüksek not vermekten hususî bir zevk duyan insandır. Düşük not verdiğinde ise, kusurun bir kısmını kendinde arar. Aslında üniversitelerde hoca rehberdir, yol açar, kapıyı aralar, caddeyi gösterir. Enginlere açılmak ve anlatılandan çok daha fazlasını öğrenmek, öğrencinin talip olması gereken ufuk ötesidir. Kimi öğrenciler de kendine mahsus hesaplarla yanılır dururlar, ders hocalarını "not merkezi" bir görevli gibi görürler, onun gönlündeki yüksek "meslek idealizmi"ni anlayamazlar. Hatta bazı hocaları birbirleriyle karşılaştırmak gibi gafletlere düşerler. Tecrübeli bir hoca buna fırsat vermez. Çünkü hocaların her biri kendi sahasında yegânedir ve "nevi şahsına münhasır" birer değerdir. Tecrübeli bir hoca kimseye şirin görünmeğe tenezzül etmez, asla "mavi boncuk" dağıtmaz. İdealist hoca, sınıfa yaklaşırken "besmele"yle ve "bir mâbede girmenin huşuu" içindedir. Her seferinde, öğretirken öğrendiğinin şuurundadır. Ders bittiğinde vicdanı ona "aferin" desin ister...Bazı öğrenciler ise, kendi hatalarının bedelini, kendi sorumluluğunun dışında sebeplere ödetmeye çalışırlar. Yüksek lisans ve doktora yolunun kolay olduğunu sanırlar. Bu yokuşun küçük hesaplarla aşılamayacağını, ancak uykusuz gecelerle varılacak bir sabır seyahati olduğunu idrak edemezler. Bir makalenin bile ne çetin hazırlıklar gerektirdiği, tecrübesiz olanın sürekli bocaladığı bu vadide; tezlere, kitaplara doğru kanat açmanın önce tevazu, sonra zengin bir alan bilgisi, uzmanlığa saygı ve danışma nezaketi, "öğrendikçe baş eğme" inceliği, dengeleri koruyarak her çiçekten bal alma ustalığı, "gelenin keyfi için" geçmişe sırt çevirmeme asaleti, medenî cesaret fazileti, vefalı olma olgunluğu, cahilliğini anlaya anlaya susmayı ve dolmayı kavrama sanatı olduğunu, ben olmasam bile, birileri sık sık hatırlatmazsa "dün mektebe gitmiş bu gün üstad olayım" diyenler çoğalacak, felek denilen ihtiyar üstada, korkarım ki kulak asan kalmayacaktır. Bu gençler mesleğe atıldıklarında veya öğretmen olduklarında hakikati anlamaya başlarlar ama ne çıkar, zamanında hatalarını itiraf etmeyi başaramamış, hak ettiklerinden fazla müsamaha gördükleri hâlde özeleştiri yapma ihtiyacı duymamışlar bazen de hocalarını hayal kırıklığına uğratmışlardır...
28 Mayıs 2022 / GÖNÜL DAĞLARINDA ÇİÇEKLER AĞLAMASIN...
GÖNÜL DAĞI dizisinin sezon finali olan 65. bölümü canımızı yaktı.. Güya dizi hakkında bir yazı düşünmüştüm. Duygu ve düşüncelerim altüst oldu. Günler geçmeli ki sakince düşünebileyim. Sevgili Anadolumuzun dertleri hiç bitmez mi Allahım ? Hep yaralı mı kalacağız nedir ? Hele bu yanık türküler bizi öldüre öldüre bitiriyor. Yine de Allah'ın yardımıyla küllerimizden diriliyor, yeniden doğruluyor, ayağa kalkıyoruz. Allah milletimize kaldıramayacağı büyük acılar yaşatmasın..."Viran oldu mor sümbüllü bağlarım..." "Gönül Dağı, masallarımızı, meçhullerimizi dayadığımız dağ..." "Gidişler ve gelişler bu dünyanın kaderinde var..." "Dağın taşın yüklenemediği emaneti yüklenirmiş insan..."
29d / 60 İHTİLALİNDEN 63 YIL SONRA...O zaman çocuktum. 8-9 yaşlarındayım. Her gün öğle vakti radyoda alışmadığım tuhaf sesler duyuyorum. Yassıada duruşmaları yapılıyor: " Sanıklar bağlı olmayarak getirildiler.." diye başlıyor ve zalimane seslerle devam ediyor.. Kendi seçtiği devlet adamlarını kendi ordusuna karşı koruyamayan mazlum bir millete dönüştürülmüşüz. Bundan 56 yıl sonraki FETÖ Garabeti de muvaffak olamazdı. Velev ki olsaydı, Türkiye'de şuurlu Türk Milliyetçileri, samimi dindarlar ve akıllı Sosyal Demokratlar da vardı. Hainleri doğduklarına pişman edecek gelişmeler olurdu. Allah korudu. Yine milletimizin basiret ve ferasetiyle tehlike kısmen bertaraf edildi ama "Su uyur düşman uyumaz." Pür dikkat uyanık olunmalıdır....
27 Mayıs 2012  ·ÇOK MANALI, ÖZ ELEŞTİRİ, NEFİS MUHASEBESİ,  OTOKRİTİK Ne dersen de. Marifet bunu başarabilmekte. Kendi etrafına ördüğün duvarları yıkabilmekte, hiç olmazsa yarı yarıya şeffaflık. Kim ne kadar cesaret edebilmiş. Kendime sık sık "hodri meydan..." diyorum...Size de tavsiye ederim.. Acı biber gibidir. Acıyı sevenlere...
27 Mayıs 2019  · Ekranda bir yazı aklımı alıyor :"İÇTİĞİMİZ SULAR ÜÇ MİLYAR YAŞINDA..."Şaşırıyorum. Evet de diyemiyorum hayır da. Nihayet suların da bir yaşı olabileceğini hiç düşünmemiştim. Dağların, ovaların da bir yaşı varsa, suların ve havanın da birer yaşları, mazileri olması tabiidir. Nasıl çiçeklerin,  meyvelerin , hayvanların ve nihayet insanların da bir başlangıçları olduğunu düşünmek zorunda isek. Âlemin sırları ancak ilim ve hikmetle çözülebilir ve açıklanabilir. Gül kaç yaşında, yahut da papatya, nergis, çilek ve kuşların, atların, ilk atalarına uzanan yaşları mı var ? Ya İdil'in, Nil'in, Tuna'nın,  Fırat'ın, Aras'ın, Hazar'ın, Isık Göl'ün, Kızılderililerin, yıkandığı Amazon'un... suları ?.
Kâinat sırlarla dolu..Allah aklımızı korusun...
27 Mayıs 2020  · Bu da MÜSLÜMAN TÜRK TAVRI VE BAKIŞIDIR : Mütebessim, ay yüzlü, ciddi, ağır, mülayim, hanım hanımcık, efendi, duygulu, hassas, çalışkan, çevik, sağlıklı, atak, alıngan, kibar, zarif, sade, hoşsohbet, neşeli, asil, merhametli, seviyeli...
26  Mayıs 2023 / SAYILI GÜN TEZ GEÇERMİŞ. AZİZ MİLLETİMİZ NE DERSE DOĞRUDUR. Ben şahsen, Türk milliyetçiliğinin şahlanacağı, projelerin yarışacağı 2028 seçimlerini merak etmekteyim. İki torunumun da oy kullanacağı 2033 seçimleri ise, aziz Cumhuriyetimizin 110 yaşına gireceği ve rahmetli Gökalp'in "Türkiye büyüyüp Turan olacak" dediği 100 milyonu aşan nüfusuyla Türkiye'nin ve 300 milyonu aşan nüfusuyla Türk Birliği / Turan'ın gerçekleşeceği, İslam dünyasının 2 milyarı aştığı, Atatürk ve bütün Türk büyüklerinin ruhlarının şad olacağı bir demokrasi şenliği olacaktır inşallah. Hayal de etmeyelim mi ? “Büyük Türkiye Rüyaları” görmeden yaşayamayız arkadaşlar.
 26 Mayıs 1983/ Tam 40 YIL ÖNCE RAHMETLİ NECİP FAZIL BEYİN ERENKÖY'DEKİ EVİNDEyiz: Şubat 1983. Gün boyunca ses ve video kaydı yapıldı. Ses kaydını ben çözmüştüm ve Dergimizin özel sayısında yayınlamıştık. O zaman 10 yıllık tecrübeli bir Edebiyat Öğretmeniydim. Rahmetli Kabaklı Hoca'mın mutemet adamı sayılıyordum. Bu resimdeki rahmetlilere Fatihalar gönderiyor, kalanlara sağlık ve afiyetler diliyoruz.