Gazali'den sonra İslam dünyasında felsefe bitti propagandası bir İngiliz oyunudur diyor İhsan Fazlıoğlu... Ve şöyle devam ediyor:

Gazali ile bilim medreselere girmiştir. Allahı tanımak için Allahın yarattığı tüm kanunları bilmek gerekir der.

Gazali ile birlikte hem matematikçi, hem astronom, hem kelamcı, hem mantıkçı alimler ortaya çıkmıştır.

Gazali'den önce alimler ya matemetikçidir, ya kelamcıdır,ya astronomdur. Gazali'den sonra alimler tüm ilimlerde otorite olmuştur. Hem kelamcı,hem matemetikçi, hem astronom, hem fizikçi olmuştur. Örneğin Nasuriddin Tusi, Kutbittin Şirazi, Kemalettin Farisi, Kemalettin nin Yunus...

Fesefede sırf sınıfımızı belirlemek için Gazali'ye çatmaktan vazgeçmeliyiz.

Tamam popüler ve çok sevilen filozofumuz her ne kadar Gazali 'yi şeytanlaştırsa da aynı zamanda Platon'nu da şeytanlaştırıyor. Akademia'nın dışındaki felsefe okurları Gazali hakkında hüküm verirken bu ayrıntılara dikkat etmeli.

Felsefe bir umman! Ayağımız suya değdi diye ummana açıldık hissi her zaman bizi çıkmaz sokağa götürür. Zira uzun yıllar ben de bu hataya düştüm.

Felsefe okuru dostlara acizâne tavsiyemdir. Daha dikkatli olmalıyız.