Bir musibet bin nasihattan evladır, der büyüklerimiz. Bu büyük deprem felaketinden dersler almalıyız. Önce tedbir sonra tevekkül sözü kulağımızdan hiç çıkmasın. Yan gelip yatana ne kul, ne Allah yardım eder.

Deprem veya bir başka felaketle karşı karşıya kaldığımız zaman herkes yardıma koşsun, herkes bir başkasına fayda sağlamak için çabalar sarfetsin, büyük bir dayanışma sergilesin; işte bunun adına milli şuur denir.

Zaten milliyetçilik; acıda, kaderde, kıvançta, kederde, tasada bir ve beraber olmak diye tarif edilmiyor muydu?

Sık sık başımıza gelen şu deprem felaketleri kuşkusuz toplumda derin yaralar açacak fakat panik olmaz, şaşkınlık olmaz, isyan olmazsa Allah’ ın izniyle her musibetin altından kalkabiliriz.

İnanmış insanlar için şu iki ayeti paylaşmak gereğini duymaktayım:

Enfal suresi / 9. “Hatırlayın ki, siz Rabbinizden yardım istiyordunuz. O da ben peşpeşe gelen bin melek ile size yardım edeceğim, diyerek duanızı kabul buyurdu. 10. Allah bunu (meleklerle yardımı) sadece müjde olsun ve onunla kalbiniz yatışsın diye yapmıştı.”

Allah’ ı unutmayacağız…

Elimizden gelen tüm gayretleri sergilerken Allah’ dan da yardım istemekten beri durmayacağız.

Allah dualarımızı kabul ederse tüm karanlıklar aydınlık olur, tüm acılar muştuya dönüşür.

Allah size meleklerimle yardım gönderirim diye vaat ediyor.

Bakın Yunus Peygamberin Kavmi üzerinden helak kaldırılmıştı. Kıssası uzundur ben kısa mealini vereyim, dileyen tefsirine bakarak detaylarını öğrenebilir.

Kur’ an-ı Kerim bu olayı Yunus Suresinin 98. ayetinde anlatır. Yine bu ayet Yüce Allah'ın azaba karar vermişken azabı kaldırdığı tek kavmin Hz. Yunus'un kavmi olduğunu söyler. İşte kısa meal: “… Ancak Yunus'un kavmi iman ettikleri vakit, dünya hayatında o rezillik azabını üzerlerinden kaldırmış ve bir süre onları rahata kavuşturmuştuk.”

Değerli okurlarım…

Müslümanın işi öncelikli olarak altını çizerek söylüyorum; çalışmak, üretmek, icat etmek ve dua ile Allah’a şükretmek olarak tarif edilir. Adalet, merhamet, şefkat, yardım etmek, yardıma koşmak… Gibi ulvi hasletleri benimser, harekete geçirirsek her müşkülün altında kalkarız.

Enfal ve Yunus surelerinden deprem konumuza uygun ayetler verdim.

Özet:

Çok çalışalım ama Allah’ ın yardımını da her an dileyelim. O isterse her şeyi tersine çevirir.