Yeniden yapılanmamız gerekli. Tecrübelerimiz var.

Bu kurumları zamanında kullandık, test ettik ve mutlak başarılarını gördük ancak devamını getiremedik. İşte bu bizim için büyük bir zaaftır.

Üzerinde tekrar durmamız gereken 3 güzel örnekten söz edeceğim.

·         Emasya Protokolü…

·         Akut Derneği…

·         Ahbap Derneği.

Emasya nedir? …………İnternetten alıntı…………

“Türkiye'de 13 yıl uygulanan "Emniyet-Asayiş-Yardımlaşma" ifadelerinin kısaltılmışı olan EMASYA Protokolü, askerin, polisin yeterli olmadığı durumlarda toplumsal olaylara müdahalesine dönük bir düzenlemeydi. Emniyet Asayiş Yardımlaşma Protokolü (EMASYA) ile Türkiye, 1997 yılında, 28 Şubat sürecinden hemen sonra tanıştı. 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/D maddesinin uygulanmasına ilişkin olarak toplam 27 maddeden oluşan EMASYA Protokolü'ne İçişleri Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı imza attı. (Bu protokol çerçevesinde) Askere Vali'nin izniyle şehirlerdeki toplumsal olaylara müdahale etme imkânı tanıyordu. EMASYA Protokolü 2010 yılında yürürlükten kaldırıldı.”

Emasya 1999 Sakarya depreminde ve daha sonra gelen depremlerde çok büyük roller oynamıştı. Devlet anında olay mahalline intikal ediyordu. Enkaz altından çıkarmalar, enkaz temizleme, çadırkentler kurma, sıcak aş ve diğer hizmetler…Sanıyorum iktidar bir endişe ile bunu kaldırdı. Yokluğunu son Maraş depreminde fazlasıyla yaşadık yaşıyoruz.

İkinci husus…

Ali Nasuh Mahruki tarafından 1996’ da kurulan AKUT Derneği afet bölgelerinde büyük yararlılıklar gösterdi. Mahruki’ nin şöhreti Türkiye’ yi aşarak dünyaya yayıldı. Halkımız Mahruki’ yi ve Akut’ u çok sevmişti. Sevginin kaynağı güvendir. Ancak ilerleyen zamanlarda Mahruki küstürülmüş ve Akut da ilk cazibesini kaybetmiştir. Mahruki şu gerekçelerle dernekten ayrılmıştı:

“…Nasuh Mahruki istifa metninde, “AKUT kurum kültürü ve değerlerinden kabul edilemez şekilde uzaklaşmış olduğu için, beş temel değerimizden ikisi Dürüstlük ve Güvenilirlik olduğu halde, AKUT içinde hepimize yalan söyleyenler ve aramızı bozanlar ısrarla korunduğu için, Disiplin Kurulu işini yapamaz hale getirildiği ve bir baskı unsuru olarak kullanıldığı için, AKUT artık kuruluş ilkelerinden ve etik değerlerinden uzaklaştığı için…”

AKUT, Ali Nasuh Mahruki başkanlığında (Ki, 1968 doğumlu olduğu için yaşı genç sayılır) yeniden yapılanmalı, Kamu Yararı Statüsü Kızılay seviyesine yükseltilmelidir.

Üçüncü husus…

Haluk Levent tarafından kurulan Ahbap Derneği tıpkı Akut gibi Mahruki gibi özellikle gençler tarafından idol kabul edilmektedir. Bu sebeplerle Ahbap derneğinin önü açılmalı, tartışmalardan uzak tutulmalıdır.

Sonuç:

Emasya, Akut ve Ahbap üçlemesi bir saçayaktır. Bu üçlüye yeniden ihtiyaç var. Bu arada büyük bir imtihandan geçmekte olan AFAD (Bana göre Bakanlık olmalı) çok daha güçlendirilmeli, 10 ili kapsayan, 14 milyonu etkileyen, ikinci planda da tüm ülkeyi alakadar eden bu depremden dersler çıkarılmalıdır.

Ancak bundan sonradır ki Afetler kader olmaktan çıkabilsin.