En büyük eksiğimiz teşkilatsız olmak, en büyük kurtuluşumuz bir an evvel teşkilatlanmak!

Öncelikle, “Kaldırılsın” Diyenlere Allah akıl fikir versin diyerek söze başlayalım.

ve... Tam tersi olarak diyorum ki: Daha da güçlendirilmelidir.

Deprem bölgesinde peş peşe yaşanan felaketler gösterdi ki ne halk ne devlet teşkilatlı imiş. Geçen sene ormanlarımızın %20 si yanmıştı. Yeni büyük deprem beklentileri ise her gün gündemimizi meşgul ederken, vatandaş tam bir tedirginlik içinde mukadder akıbetlerini bekler durumdadır.   

Yeni facialara hazır olmak için yeni adımlar atmalıyız. Burada atılacak ilk adım en küçük birim olan muhtarlıklardır. Bu noktada yeni bir sisteme geçerek; depremleri, yangınları, sel felaketlerini, kuraklığı kader olmaktan çıkarabiliriz.  Daha da önemlisi ülkemizi işgal senaryoları var. Düşmanın varlığını her an ensemizde hissederek tedbirlerimizi alırsak mesele büyük oranda çözülecektir. Bu fasıldan olmak üzere muhtarlıklara kazandıracağımız 3 yeni husus var:

Birinci husus belediye meclislerinde olmak:

-          Büyükşehir, il ve ilçe belediye meclislerinin %20’ ini muhtarlar teşkil etmelidir. Mesela, Süleymanpaşa belediye meclisi başkanla birlikte 32 üyelidir. Yeni sisteme göre bunun 6’ ını muhtarlar teşkil etmelidir. 1 Belediye başkanı, 25 Belediye meclis üyesi, 6 muhtar = 32

-          Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi 62 üyeden oluşmaktadır. %20 esasına göre bu mecliste 12 mahalle muhtarı yer almalıdır.  

Bu oluşumla, bir partinin meclislerde sayısal üstünlük kurmasının önüne büyük ölçüde geçileceği gibi yanı sıra belediyelerle mahalleler arasında sıkı bir bağ, güzel bir irtibatlanma sağlanacaktır.

İkinci husus il nakil muhaberi:

-          İkamet değişikliğinde nüfus müdürlüklerine başvurana kadar 20 sene evvel kaldırılmış olan “Nakil mühaberi” yeniden hayata geçirilmelidir. Nakil mühaberi; siteden çıkışta Site Yönetiminden alınmalı, yeni siteye gelişte Site yönetimine teslim edilmelidir. Ve en fazla 1 ay içinde de nüfus müdürlüğü nezdinde esas kayıtlar yapılmalıdır. Site yönetimleri bu tür kayıtları takiple görevli sayılmalıdır.

Üçüncü husus seçimler:

-          Muhtarlar kırsal kesimler hariç Temsili sistem ile seçilmelidir. Site yönetim kurulları, denetim kurulu üyeleri, yedek üyeler, mahalle içinde yer alan kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, STK temsilcileri… Delege sıfatıyla mahalle muhtar ve azalarını seçmelidir. Muhtarlık oy sandıkları yerel ve genel seçimlerle aynı mahalde olmamasına özen gösterilmelidir.