Dinin 4 kaynağından ikincisi sünnettir (Yani hadisler). Sadece bir ayet vererek yetineceğim.

Ali İmran 152 ayet: "Esasen Allah size olan sözünde durdu: O'nun izniyle düşmanlarınızı kırıp geçiriyordunuz. Fakat Allah size arzuladığınız zafer ve ganimeti gösterince gevşeyiverdiniz, Peygamber'in verdiği emre uyup uymama husûsunda birbirinizle tartıştınız ve itaatsizlik ettiniz"

Ayeti okudunuz. Şimdi hadis teşvikine gelelim:

Ayetten bir cümle, "O'nun izniyle düşmanlarınızı kırıp geçiriyordunuz." demektedir. Hangi düşman kırıp geçiriliyordu?  Bu bir savaş mıydı? Savaşsa ne zaman, nerede olmuştu? Düşmanlar kimlerdi?

Ayetten ikinci cümle, "Fakat Allah size arzuladığınız zafer ve ganimeti gösterince gevşeyiverdiniz, " Anlaşılmakta ki, ortada bir zafe, bir ganimet, bir de gevşeme var? Evet zafer kime karşı kazanıldı? Oradan elde edilen ganimetler az mıydı, çok muydu? Paylaşımda denklik olmadığı için mi bir  gevşemeden söz ediliyor?

Üçüncü cümle, "Peygamber'in verdiği emre uyup uymama husûsunda birbirinizle tartıştınız ve itaatsizlik ettiniz"  sözü nasıl ele alınmalıdır? Peygamberin emrine uymamak için kimler neler söyledi? İtaatsizliğin sebebi neydi?

Bir ayetten 3 satırbaşı soru çıkardım.  Bu sorular bir cevaba muhtaç değil mi? Ayetin tamamı bu kadar olduğuna göre burada sorulan sorulara hangi kaynaktan, nasıl cevap bulanacaktır? Cevabı bulunmayan / bulunamayan soru Kur'an' da olur mu, olmalı mı?

İşte o sorulara cevaplar mutlaka hadislerden gelecektir, başka bir yol yok.

Siz hadislere uydurma kelepçesi takarsanız o ayet ortada mıh gibi kalır ve hiç bir anlam da ifade etmez.

Hadi bakalım hadis inkarcıları, kafayı çalıştırın ve cevap verin! Ancak tefsire uzanmayacaksınız. Çünkü tefsirler hadislerle vücut bulur.

NOT: Bu ayetin tefsirine bilerek girmedim, merak buyuran özel olarak bakabilir?