Hu!.. Diyanet Yetkilileri Bilmem Farkında mısınız? Bu Dünyadan Bir Rifat Börekçi Geçti (Kendi soyal hesabından müsaadeli alıntıdır.)

Bu gün günlerden 5 Mart..

Bu gün Mehmet Rifat Börekçi'nin ölüm yıldönümü.

Merhum Börekçi: O yıllarda Ankara müftüsü, sonradan da genç Cumhuriyetin ilk Diyanet işleri başkanı.

"Bu para benim ve karımın kefen parasıdır" deyip "kefen parasını" Milli Mücadeleye bağışlayan bir din adamıdır.

Millî Mücadele’nin ilk yıllarında Ankara Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti’ni kuran ve bu cemiyetin başkanı olan Rifat Efendi Millî Mücadele’yi destekledi.

23 Nisan 1920’de Menteşe’den (Muğla) mebus seçilerek ilk meclise katıldı.

Bu arada Şeyhülislâm Dürrîzâde’nin Millî Mücadele aleyhinde verdiği fetvayı reddeden bir fetva verdi.

Hâkimiyet-i Milliye gazetesinde neşredilerek yurdun her tarafına dağıtılan bu fetva halkın Millî Mücadele etrafında toplanmasında son derece etkili oldu.

Anadolu'da 150 Müftünün Millî mücadele etrafında toplanmasını sağladı.

Bunun üzerine İstanbul hükümeti tarafından 25 Nisan 1920’de müftülük görevinden azledildi.

Ayrıca I. Örfî İdare Dîvân-ı Harbi tarafından Milli Mücadele’ye destek olduğu gerekçesiyle idamına ve mallarının müsadere edilmesine karar verildi.

Ancak; Ankara hükümeti Mehmet Rifat Efendi’yi derhal müftülük görevine iade etti.

Altı ay Manisa mebusu olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde çalışan Rifat Efendi müftülük görevini tercih ederek 27 Ekim 1920’de mebusluktan ayrıldı.

Ölüm tarihi olan 5 Mart 1941 yılına kadar Diyanet işleri başkanlığı yaptı.

***

Bu gün günlerden 5 Mart...

Merhum Mehmet Rifat Börekçi'nin vefatının sene-i devriyesi..

Diyanet işleri başkanlığının kurucu başkanını Diyanet kurumu olarak, kendisini rahmet, minnet ve saygıyla anmalarını, kişiliği ve hizmetlerinin anlatmasını beklerdik.

Diyanet; Beni her zamanki gibi hayal kırıklığına uğrattı.

Diyanetin bu sessizliğine mukabil, ben ve benim gibi düşünenler merhum Börekçi'yi rahmet ve minnetle anacak, banisi olduğu kurum unutsa da biz her 5 Martta hatırlayacağız.

Şüphesiz ki, mekanı cennettir ruhu şad olsun.

Selâm ve muhabbetle..

Yahya Kaptan