Süleymanpaşa Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi resmen kuruldu ancak daha atılması gereken adımlar var. 

1- Resmi yazıyı aldıktan 45 gün içinde genel kurul yapılacaktır.

2- 29 Nolu Esnaf Kefalet Bölge Birliğine başvuracaktır.

2- Bölge Birli (İsmail Atakan) tüm dosyayı inceleyip, "Tamam" dedikten sonra durumu Genel Müdürlüğe bildirecektir.

Bu süreçlerden sonra genel müdürlük de plasman için ilgili bankaya yazısını yazarak ortaklara kredi verilmesinin kapısını açmış olacaktır.

Yani, süreç ilk adımdan son adıma kadar sıkı denetimli olarak işlemektedir.

Hamdi Şılga baştan sonra her kesimden büyük bir destek görmüş, mekanizma işlemeye başladığı zaman Süleymanpaşa esnafına büyük bir iyilik yaptığı net ortaya çıkacaktır. 

Mevcut Esnaf Kefaleti kurma Ali Geyik merhuma ve ikincisi de Karahisarlı Hamdi Şılga' ya nasip oldu.

Kuruluşun temelinde daima güven yatar.

Şılga güven duyulan bir hemşerimiz olarak bu işi başarmıştır.