20 Mayıs 2015  · DİRİLİŞ / ERTUĞRUL’dan seçmeler; * Eğer seni affedersem, merhamet bana gücenir. İhanet edenin cesedi kurda, kuşa yem olsun...

* O uğursuz ilacın (yabancı kültürün) seni teslim almasına izin verme. Sonuna kadar birlikte savaşacağız...* İnancın gücü, ilacın etkisini yener...* Allah'ın tokadını öyle bir yiyeceksiniz kiişlediğiniz günahların bedelini ödeyeceksiniz...* Hainlere merhamet edilmez...* Merhamet, zulme galebe çalacaktır..* "Ben yere , göğe sığmadım, bir kulumun gönlüne sığdım..."* Toy, Allah'ın adaletinin tecelli ettiği yer ise, söylecek olan söylesin...* Allah'a ,sancağa, pusata yemin olsun...Hz.Ali pîrim olsun, Zülfikar pusatım olsun, Düldül atım olsun...Sefer bizim, zafer Allah'ın olsun...

20 Mayıs 2016  · Bu manalı sözler geçende İskeçe Elmalı Köyünde yapılan Kuran Hatim Merasiminde sevimli bir Rumeli çocuğu tarafından ezbere okundu. Öğreten hocalarını tebrik ediyorum.. Hem Kur'an'ı öğretiyorlar hem de millî varlığın esası Türkçeyi yaşatıyorlar...

19 Mayıs 2023 / GAFLET Mİ CEHALET Mİ ? Bu gün 19 Mayıs 2023 Cuma...

Aziz Cumhuriyetimizin 100. yılındayız. Hamd olsun. Ebedî olacaktır inşallah. Tabii ki Cuma namazını eda için, yolda Amentü'nün manalarını düşüne düşüne “Kadı köyü”nün  adı güzel Erenköy semtimizin Kazasker’e kısmen yakın hem de “19 Mayıs Mahallesi”nin, ”Millî Hakimiyet Parkı” civarındaki mütevazı bir camiine gittik, bağdaş kurduk ve sonra diz çöktük. Dört rekat sünneti müteakip iç ezandan sonra hatibe kulak verdik. Bugün 19 Mayıs Gençlik ve Spor ve Atatürk'ü Anma Bayramı ya..Hatib Efendi normal olarak gençlikten bahsetti. Hz. İbrahim'den, Hz. Yusuf'tan, Hz. Meryem'den elbette Hz. Peygamber'den örnek şahsiyetler olarak bahsetti. Bekledim ki Millî Mücadele'nin lideri "din ve devlet için gaza eden" Gazi Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarına da hiç olmazsa Fatihalar gönderen bir cümle kullansın..Yok...Yok.. Bu nedir efendim? Gaflet mi cehalet mi ? Elinize tutuşturulan metinde yoksa bile bugünkü İstiklalimizin liderine ve silah arkadaşlarına dua göndermek o kadar mı zordur ? Camide babasının, dedesinin yanında namaz kılan sevimli çocuklar da duysa fena mı olurdu? Ben onların ruhlarına Fatihalar gönderiyorum. Siz de gönderiniz.. Yıllar önce yine bir seçim öncesi bir başka Cuma hutbesinde "Milliyetçiliği küçümseyen laflar" edilmişti de ben yine burada teessüflerimi ifade etmiştim. Şimdi herkes zaten bütün dünyada var olan milliyetçiliğin derdine düştü.. Gafiller ve cahiller hariç.. Onları   Allah ıslah eylesin. Bizi de nankörlükten ve görgüsüzlükten  korusun, vefalı ve insaf sahibi olanlardan eylesin, Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarıyla aziz şehitlerimizin ruhları şad u hurrem olsun inşallah...

19 Mayıs 2015  · GÜÇLÜ OLMALI; İLİMDE ZİRVELERE TIRMANMALI, ekonomide zenginleşmeli, sanatta, sporda eşsiz benzersiz gençler yetişmeli, harb sanayii on yıla kalmadan millileşmeli, dindar ve demokrat olunmalı, meydanlar istismarcılara kalmamalı, demagoji ve yalandan uzaklaşarak gerçek rakamlarla millete hesap verecek dürüst siyasetçiler yetiştirmeli, hatalarını itiraf edecek, özeleştiri yapacak devlet adamları çoğalmalı, vahim durumlarda uykusu kaçacak ümitvar fakat çatık kaşlı yöneticiler de devreye girmeli...Kimse kendisini "vazgeçilmez, yegâne-i cihan" sanmamalı. Zira "mezarlıklar,nice kendini vazgeçilmez sananlarla doludur..." derler...Ümitliyiz..."Gün doğmadan neler doğar..";"Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler..."

19 Mayıs 2015  · KALPAKLILAR NESLİ DEVAM EDECEKTİR...Her nesil gibi, hatalarından arına arına..Bir sonraki nesilde daha kuvvetlenerek..2071'de dünya devletinin çocukları inşallah bizim torunlarımız ve onların torunları olur...

19 Mayıs 2017  · "Atatürk'ü Anma ve Gençlik Bayramı" ama, sanıyorsunuz ki ;

BAYRAK ADAMLARLA ve BAYRAK KIZLARLA BAYRAK BAYRAMI .

19 Mayıs 2019  · KARAMANLI SARI PAŞA... OĞUZ'UN AVŞAROĞULLARINDAN BALKANLARIN HAS EVLADI...Bütün yiğit Türkler gibi kalpağın çok yakıştığı, mütevazı fakat lider kumaşıyla doğmuş, Zübeyde Hanım'ın gözünün nuru, Makbule Hanım'ın ağabeyi, bütün Türklüğün ve mazlum milletlerin gönlünün ışığı, sevenlerinin yakışığı, her Rumeli Türküsü dinleyişimde gözüm yaşlı hatırladığım, her iki dedemin hemşehrisi diye gururlandığım, özlediğim, keşke Allah izin vereydi de bir on yıl, yirmi yıl daha yaşayaydı da kendisini anlamayanlara anlataydı diye hayıflandığım güzel adam, Gazi Mustafa Kemal Paşa, yenilmez yiğit, şanlı komutan, ruhun şad ola.. Bu millet vefalıdır, seni unutmaz. Ruhuna Fatihalarımız armağan olsun. Tarihçilerimizin çoğu seni iyi anlamışlar ve hakkını teslim ediyorlar. Yetişmekte olan nesiller, eserini okumalı, seninle mazi ve istikbal köprüsünü kurarak hayata hazırlanmalı...Seni yetiştiren anaya, babaya, aileye, hocalarına ve komutanlarına, sana destek veren vefalı arkadaşlarına aşk olsun, helal olsun....Gâvurdan beslemeli dedikodunu yapanlar derdine yansın, kendi tıynetlerinden utansın. O gibiler her devirde vardır. Açık ve belgeli konuşamazlar, gaflet ötesi hâlleriyle cehaletlerine bürünerek güya yaşar giderler. Allah onları ıslah etsin. Bizi de asla vefasız ve nankörlerden eylemesin. Gazi Paşa ve Millî Mücadele kahramanlarının ruhları şad olsun…/ M. Mehdi Ergüzel

19 Mayıs 2020 /  100.YILA DOĞRU; hayırlısıyla ve yenilenerek, canlanarak, renklenerek, uyanarak,  ilimde , kültürde, sanatta, siyasette çok seslilikle ayağa kalkarak, ilerleyip yükselerek, çalışıp çağlar üzerinden aşarak inşallah...

19 Mayıs 2020  · TÜRKÇENİN SÖZ VARLIĞI / Günümüzde, mevcut Türkçe sözlüklerdeki kelime sayısı  350 -400 000'lere ulaşmış, araştırma, proje ve incelemelerle sayı 1 000 000'a (bir milyon) doğru gitmektedir. Dünyanın en zengin ve güzel dili Türkçedir. Hele tarihî bütün metinlerin taranması tamamlansın, yaşayan Türk edebî renkleri değerlendirilip birleştirilsin, özel sözlükler, şair-yazar-eser sözlükleri de yapılsın siz o zaman görün Türkçenin gücünü, güzelliğini..

19 Mayıs 2020  · İKİ YIL ÖNCE…Millî Mücadele'nin başlangıç günü ile Kadir Gecesi

aynı güne geldi. Hüsn-i tesadüfler daima milletin hayrına olur. Allah nice hayırlı zamanlar, millî ve İslamî güzellikler yaşamayı nasip eylesin.Gafillere uyanma, zalimlere kahır, mazlumlara ve masumlara ebedî saadetler nasip olsun. Türkiye Cumhuriyeti ve Turan Türklüğü ebediyyen payidar olsun. İslam dünyası kendine gelsin, insanlık aslına rücu etsin inşallah. Leyle-i Kadr'iniz mübarek olsun

19 Mayıs 2021  · NAAT'ın, BAYRAK şiirinin , FETİH MARŞI'nın, BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR'un, DUALAR ve ÂMİNLER'in, KÖKLER ve DALLAR'ın nice Türkçenin zaferi nazım ne nesirlerin sahibi Arif Nihat ASYA, her yönüyle okunması ve iyi anlaşılması gereken bir edebî şahsiyettir.

18 Mayıs 2016  · 6 NESİL BİR  ARADA Maşallah.. Allah her aileye nasib etsin...Bizim torunların torununu görsem ne güzel olurdu ...Ben111 değil ama 101'e de razıyım VE DUACIYIM...Allah büyüktür..Nasreddin Hoca misali 99 da olur...Şeref Oğuz Bey'e selamlarımla...Ne şanslılarmış oradaki saygıdeğer anneler, topluluğun  tek yiğidinin yanı başındalar...Cennet bunun için onların ayakları altında...

18 Mayıs 2016  · SÖZ ve ALTIN  Atalarımız çok ince adamlarmış. Onlar da olmasa hâlimiz yamandı : "Söz gümüşse sükût altındır..." demişler ..Kimisi bu sevimli ve manalı sözü "Söz sükûtsa, gümüş altındır.." tarzında anlamayaydı keşke...

18 Mayıs 2017  · KİTAP ve YAZAR SEÇMEK--Seçerek okunur..Yayınevi seçilmez, kitap ve yazar seçilir. Seçmek, ince iştir..Yahya Kemal bir rubaisinde ne güzel söyler :"Ahbabını ister iyi ister kötü seç / İdbara düşersen seçilirler er geç / Küsmüş gibi hepsi bîgâneleşir / Onlar senden geçmeden sen onlardan geç!"

18 Mayıs 2020  ·ŞAİR ve YAZARLARIN SÖZ VARLIĞI… Türkçede başka dillere göre daha az kelime olduğunu sananlar, iddia edenler yahut meçhullerden nakledenler yanılıyorlar. Önce sayıya dayalı ikna edici kaynak göstermek zorundadırlar. V. Hugo'nun kırk bin kelimesini de neye göre saydıklarını uzmanının kaynağını göstererek ispat etmelidirler ama Evliya Çelebi'nin kırk-elli binlerde olduğunu, Tanpınar’ın  24 bin, Ayverdi’nin 20 bin, Yahya Kemal'in sadece tekrarsız kelime sayısı itibariyle on altı binlere ulaştığını ayrıntılı manalarla bunun yirmi beş binleri bulabileceğini söyleyebiliriz." Hugolar'ı veya her kim iseler"i gözünüzde büyütmeden evvel bu tarafa baksanız iyi olur...

17 Mayıs 2013  · BÖYLE BİTMESİN Dizisini hazırlayanları tebrik ediyorum. Yüzlerce bölüme ulaşmasını diliyorum."Böyle Bitmesin" Dizi Filmi 32. Bölümde deniliyor ki: "....Birisini yaralı görünce yarasını sarmadan yolumuza devam edemiyoruz...

Dertler sel gibi geldikçe, birbirinize destek olamayacaksanız, evlenmeyin...

Her hâlükârda birbirinize dert ortağı olamayacaksanız, evlenmeyin..." Haklıdırlar…

17 Mayıs 2015  · 8 YIL ÖNCEDEN ŞAŞIRTICI BİR HATIRLAMA…Bugünkü Gaziantep mitinginde Demirtaş güzel bir ifade mi kullandı, bana mı öyle geldi ? : " ...Biz barışa hasret kaldık..Dağlarımızda kurşun sesine değil kurt sesine hasret kaldık..." dedi sanki... Ses kayıtları malumdur.. Kendisine bazı çevreler "Türkmen" diyor, şaşırmam...Biz Kürt kardeşlerimizle bin yıldır akraba olduğumuzu söyleyip durmuyor muyuz ? Bir zamanlar rahmetli bir lider ; "Onlar ne kadar Kürtse biz de o kadar Kürdüz, biz ne kadar Türksek, onlar da o kadar Türktür ..." dememiş miydi ? Demokratik bir mücadele daima iyidir. Siyasi partiler, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Bu bin yıllık ebedi vatanımızda kimsenin burnu kanamamalıdır. Ezan, bayrak, vatan, millet birliği bozulmamalı, Türkçeyi herkes kadar güzel konuşan ve yazanlar daha müsamahakâr ve samimi barışsever olmalıdır. Türkiye yeni ufuklara büyüyerek, zenginleşerek, mazlumun güvencesi, zalimin korkulu rüyası olarak ulaşmalıdır...diye düşünenler az değildir. Herkesin siyasi kanaati kendine. Esas olan huzur ve ilim rehberliğinde yükselmedir...Hayırlısı olsun...

17 MAYIS 1991 ...TAM 32 YIL ÖNCE...DOKTORA TEZİMİ SAVUNDUĞUM GÜN. Jüride, Allah rahmet eylesin, Prof.Dr. Kemal ERASLAN ve her zaman yardımını gördüğüm Prof.Dr. Emine Gürsoy Naskali hanım vardı. Aynı gün aynı jüride Çapa'dan okul arkadaşım, ağabeyim Münir ERTEN bey de doktor olmuştu. Cuma günüydü... Tez danışmanım, ağabeyim, hocam Mertol Tulum...O zaman henüz "Doçent Dr." ve İ.Ü.Türkiyat Enstitüsü Müdürü... Ne zaman; "Çalışmalarımı göstermeye geleyim mi hocam ?" desem, daima olumlu cevapla davet eder ve saatlerce çalışırdık. Kendisine minnettarım. Edebiyatı seven bana, dil çalışmalarının çetinliğini, inceliklerini öğreten, iğneyle kuyu kazarcasına yazma metinlerin üzerine sabırla eğilen, rahmetli "Hocaların Hocası O. Şaik Gökyay'ın "Destursuz Bağa Girenler" kitabında yegâne iltifata mazhar olan Mertol Bey, "Tarihî Metin Çalışmalarında Usûl" ile bu sahanın inceliklerinin dersini verir. Fatih'in hocası ve XV. asrın nesir üstadı Sinan Paşa'nın Tazarrunâme ve Maarifnâme'sini hem esas metin olarak hem de günümüz Türkçesiyle neşreden hocamız, aynı usülle Tursun Bey'in Tarih-i Ebu'l-Feth'ini ve Elvan Çelebi'nin Name-i Kudsi'sini Seyyid Vehbi'nin Surnâme' sini Türkoloji dünyasına sunmuş, yüzlerce maddelik notlarla eserleri âdeta yoruma hazır hâle getirmiştir. "Emir Mustafa'nın 18.Yüzyıl İstanbul'u" kitabından başka , ve 16. asrın çingene hayatından , merkep hikâyelerinden, latifelerden oluşan Harnâme de başka yayını. Uzun yıllarını alan bir diğer eseri 17. Yüzyıl Türkçesi ve Söz Varlığı. Ayrıca, Osmanlı Türkçesine Giriş , Osmanlı Türkçesi Büyük El Sözlüğü ve Dil Tartışmalarında Gerçekler adlı eserleri erbabınca malumdur... Lisans döneminde de Osmanlıca derslerimize gelen, Rumeli kökenli ve müftü torunu 1940 Ayvalık doğumlu hocam Prof.Dr. Mertol Tulum Beye şükranlarımı arz ediyor, sağlık ve afiyetler diliyorum. 1974 sonunda rahmetli hocam Prof. Dr. N. Hacıeminoğlu'nun açık desteği ve teşviki ile girdiğim lisans üstü eğitimde ilk danışmanım da yine rahmetli hocalarımızdan Prof.Dr.Faruk K. Timurtaş idi. Edebiyata ilgim, bazı acemiliklerim ve meslek hayatımın dağdağaları içinde sürüncemede kalan, 10 yıl kadar geciken doktoramın tamamlanmasında 6-7 yıl boyunca rehberlik yapan, 100 000 (yüz bin) fiş hazırlatan, bunları sözlük için tasnif ettiren, 440 sayfalık yazmanın çevriyazılı metni ve ayrıntılı sözlüğü ile gramer ve imla özelliklerini ortaya koymaya kadar uzanan çetin doktora tezimde beni yetiştiren Mertol beyi daima üstadım olarak gördüm. Öğrencilerime onu örnek gösterdim. Çünkü "vefa", sadece İstanbul'da bir semtin adı değildir.. Geçen yılların  salgın günlerinde hocamın eserlerinin yarıdan çoğunu okudum, inşallah hepsini tamamlayacağım. Gençlere ve lisans üstü yolundakilere hararetle tavsiye ederim efendim...

16 Mayıs 2016  · CNN-TÜRK ve HABER-TÜRK Televizyon kanallarında konuşanlar, iki profesör hariç hiç muhtevalı konuşamadılar. Hele bir genç avukat sanki ömrü boyunca dergi bile okumadan, şık kıyafetiyle kaşlarını kaldırarak üst perdeden konuşmaya gelmiş...Kendi kendini zor duruma,sıkıntıya sevketti. (düşürdü dememek için ) ...Hepsinin işleri zor.

Kültürsüz, kitapsız, hazırlıksız,belgesiz iddia olmaz.Nerede Kabaklılar, Arvasiler, Turan Yazganlar, Kafesoğlular, Osman Turanlar, Sedengeçtiler, A.Oktay Günerler, Ercilasunlar, Ayvaz Gökdemirler, Hacıeminoğlular, Taha Akyollar, Sadi Somuncuoğlular, Deliormanlar, Yavuz Bülentler...ve ismini sayamayacağım,konuşmaları ve eserleriyle saygı uyandıranlar...Vah memleketim vah....

Benim haber proğramları seyretmemem lazım..Allah bu millete kültürlü, bilgili, hitabeti ve Türkçesi düzgün güven uyandıran projeler sahibi siyasetçiler nasip etsin

15 Mayıs 2023 / TERCÜMELER DE ÖNEMLİ…Geçen dört gün içinde bir zamanların 1001 Temel Eser dizisinden tercüme dört kitap okudum ve çok gerildim Son yüzyılın tarihi, siyasi gelişmeleri ne kadar canımızı yakmış ve neler kaybettirmiş milletimize. Elin oğlu bizim zaaf ve meziyetlerimizi bizden daha iyi tahlil ediyor. Tarih felsefesi yapılmadan, hayatımızı tefekküre tabi tutmadan sürekli atılımlar yapmak ve yenilenerek devam etmek mümkün değildir. Allah şaşırtmasın ve milletimizi gafiller, hainler ve tembeller eline bırakmasın.

15 Mayıs 2023 SEÇİMLERİNDE AZİZ MİLLETİMİZİN VERDİĞİ MESAJLAR:

* Türk milliyetçiliği daima diri kalacaktır. Şimdilik en az %33

* Türkiye'de sade ve samimi bir Müslümanlık ebediyen yaşayacaktır.

* Türkiye'nin seviyeli Sosyal Demokratlara ihtiyacı vardır.

* Bölücülük karşısında kaşlarımız daima çatıktır. Çünkü biz akrabayız.

* Liderler yorulunca kenara çekilmelidirler. Zorla güzellik olmaz.

* Plansız ve projesiz siyaset olamaz. Yenilikler şarttır.

* Gençlik, eğitim ve ekonomi, aş-iş-eş  asla hafife alınamaz.

* Bu millet demagojilere aldanmaz. Çünkü feraset sahibidir.

* Savunma sanayii son derce önemlidir. İstiklal, istikbal demektir.

* Ailenin ve ahlaki değerlerin korunması çook önemlidir.

15 Mayıs 2020  · ASLA UNUTULMASIN !..104 yıl önce bugün, bu saatlerde İzmir işgal ediliyordu. Yunan Birliği Efzon Alayını İzmir'de yaşayan Rumlar sevinç gösterileri ile karşıladı. İki gün içinde İzmir ve çevresinde 2000'den fazla Türk’ün şehit edildiği biliniyor…

15 Mayıs 2021  · NASIL BİR DİL Kİ GÜZELİM TÜRKÇE, iki satır bile gözlerimizi yaşartmaya yetiyor. Dualı bir dil midir nedir ? Anlayamadım gitti ..Var bir sırrı bu dilin.Anlamak istiyorsanız, Türkçenin Sırları'na koşun...

14 Mayıs 2016  · MİLLÎ TARİH ŞUURU ŞARTTIR…Türkiye'de tarihten başka kimseden ders almayacak kadar şuurlu Müslüman Türkler ve onların adlarını saymaya gerek olmayacak kadar yakın akrabaları insanlar 1000 yıldır beraber yaşıyor ve az bin, iki bin yıl daha Allah izin verdikçe ebediyyen, beraberce, akrabalıkları artarak yaşamaya devam edecekler ve Haçlı oyunları geri tepecektir..Şüpheniz olmasın...