23 Nisan 2021  · Ana dil sevgisi; şiirle, türküyle, masalla, fıkrayla, hikâyeyle, oyunla, duayla, dede, nine dizleri dibinde sohbetlerle  ve hatıralar dinleye dinleye gelişir...

22 Nisan 2020  · “Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri tahsilin hududu ne olursa olsun; en evvel her şeyden evvel, Türkiye’nin istikbaline, kendi benliğine ,millî an’anelerine düşman olan bütün unsurlarla mücadele etmek lüzumu öğretilmelidir.” Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın en sevdiğim ve yıllarca kompozisyon sınavlarında yorumlanmasını istediğim sözüdür..Diğer sözü de . " TÜRK ÇOCUĞU ecdadını tanıdıkça, daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır..." Feraset erbabına arz olunur..

21 Nisan 2020 MERTOL BEY'le TEZ ÜZERİNDE ÇALIŞMANIN ZEVKİ ve ZORLUĞU

1989 veya 1990'ın bahar ayları olabilir..Doktora tezim üzerinde son düzeltmeleri yapıyoruz. Doktora danışmanım, ağabeyim, Hocam Prof. Dr. Mertol TULUM Bey'in yanı başındayım. Müdürü olduğu Türkiyat Enstitüsü'nde tez kontrolü sırasındayız, gaf yapmamak için büyük bir dikkat içindeyim. Hep dinliyorum, nadiren soruyorum. Fakültede 1969-71 arasında iki yıl Osmanlı Türkçesini kendisinin titiz bir dikkatle yürüttüğü derslerinde öğrendiğim ve bilgilerimi geliştirmeye çalışırken de rehberim olan hocam burada bana "Tarihî Metin Çalışmalarında Usül" konularında ince noktaları sabırla ve nezaketle anlatıyor..Kader bana, doktoraya on yıl ara verdikten sonra, tekrar dönerek onun danışmanlığında 222 varaklık (444 sayfa, 21X444=9324(satır)X12=101 888 kelimelik ) tarihî bir yazma nesir metni üzerinde ciddi, yorucu fakat yetiştirici bir tez yapmayı nasip etti. Hocama müteşekkirim. 1984 ortalarında başlayan ve  yedi yıl süren bu tez, bana ilmî çalışmanın ne çetin bir meşgale olduğunu öğrettiği gibi, Kâtip Çelebi'nin çok beğendiğim şu sözüne uygun bir sabır ve ciddiyet de kazandırdı. Kâtip Çelebi der ki: "Bazan tetebbua şevk düşüp, şem'a, şâmdan subha degin yanardı."(Bazan çalışma şevkiyle, (konuya) kapılıp gittiğimde, mum ışığının akşamdan sabaha kadar yandığını fark etmezdim ) Hocama 80.(83.) yaşında sağlık ve âfiyetler diliyorum. Var olsun.

19 Nisan 2020  · AYVAZ GÖKDEMİR UNUTULMAZ....1975' te Birinci Milliyetçi Cephe Hükümeti kurulduğunda Öğretmen Okulları Genel Müdürlüğüne getirilmişti. Bahar aylarından biriydi, Bakanlığa gittim, kendisine heyecanlı bir kalabalık içinde asansörde ancak yaklaşabildim, izniyle odasına girdim, kendimi tanıttım, durumumu anlattım. O zamanlar, ilk atama yerim Kütahya İlköğretmen Okulu'ndan gönderildiğim Yozgat-Çekerek Lisesinde görevliydim. Bir kaç hafta sonra, benim üç yıl içinde üçüncü yerim olacak Arifiye İlköğretmen Okulu'na nakledildiğim kararnameye imza koydu. Ben o zamanlar 23 yaşında idim, Ayvaz Bey de yanlış hatırlamıyorsam 33 yaşındaydı, ağabeyimizdi, hepimizin çok sevdiği karizmatik bir insandı. O hafta Ankara'da ÜLKÜ-BİR Genel Kurulu da vardı. DİE'nin salonundaki kurulda Büyük Türkiye davasına gönül vermiş ülkücü öğretmenler ve az sayıda akademisyen bir aradaydık. Ayvaz Bey'in adı, aramızda cesaretin ve çalışkanlığın timsali bir efsane gibi dolaşıyordu. Görevde bulunduğu iki-üç yıla yakın zaman içinde Öğretmen Okulları ve Eğitim Enstitüleri muazzam bir silkinişle ayağa kalktı ve Atatürk'ün istediği ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu'nun gereği olan Türk Milliyetçiliğinin kaleleri oldular, Bir 16 Mart törenine gönderdiği telgrafı hatırlıyorum. Diyordu ki ;"Sizden farklı düşünen ve yabancı izmlere kapılanlar, kültür emperyalizminin bizden kopardığı bizim insanlarımızdır..Onları tekrar kazanmak için büyük dikkat ve sabır göstermelisiniz..." Genel Müdürlüğü yıllarında, öncekilerin yaptığı tahribat tamir edildi...Rahmetli Ayvaz GÖKDEMİR, eğer Özal hükümetlerinde veya sonraki hükümetlerde Millî Eğitim Bakanı olsaydı, bugünkü Türk Millî Eğitimi çok farklı ve daha ileri bir yerde olurdu. En azından TÜRKİYE ÖĞRETMEN AKADEMİSİ kurulurdu. Çünkü o çalışkan ve fakir Anadolu çocuklarının okuduğu Yüksek Öğretmen Okulu mezunuydu. Meselelere hakimdi..Ruhu şad, mekânı cennet olsun. Unutulmayacaktır...Şerefli adı hafızalarımızda her dem taze kalacaktır.

19 Nisan 2017  · 1975-78 arası Türkiye'sinin Millî Eğitiminde muazzam bir "Türk milliyetçiliği rüzgârı ve heyecanını,fikrî temellere dayalı olarak estiren" Öğretmen Okullarının lideri, efsanevî Genel Müdürümüz, fikir ve dava adamı Ayvaz GÖKDEMİR Bey'i rahmetle anıyoruz

20 Nisan 2020  · AKPINAR'ın, ÇAPA'NIN ve GİRESUN'un MUSTAFA ÖZTÜRK'ü...

Çapa Yüksek Öğretmen Okulu'ndan yetişmiş, uzun boylu, başı şiir bulutlarıyla çevrili, tok sesli, güler yüzlü ama aynı ölçüde hassas, serazat tavırlı ve ciddi bir Karadenizli delikanlı, hepimiz gibi tavizsiz milliyetçi hassasiyetleri yüksek bir ağabeyimizdi Mustafa Öztürk...1988'de bir görevle üç hafta bulunduğum Giresun'da yöneticilik yaptığı Eğitim Enstitüsü'de kaç defa çay sohbetleriyle okul hatıralarımızı yad etmiştik.1991'de Giresun-Tirebolu'da bir trafik kazasında Rahmet-i Rahman'a kavuştuğunu duyunca, boynumuzu eğerek ruhuna Fatihalar gönderdik. Dün (19 Nisan ) vefatının yıldönümü olduğunu müşterek arkadaşımız A.Suat AYRANCI Bey hatırlattı. Bende el yazısıyla bir mektubu ve isteğim üzerine dergiye gönderdiği bir şiiri vardı. Evrakım arasında inşallah bulurum. Ruhu şad, makamı cennet olsun.

19 Nisan 2020  · Her an mazinin çocuklarıyız. Ya on saniye önce ya on mevsim önce yahut on yıl önceden bu güne, yarına doğru garip ve yanıltıcı akışlar ve bakışlar içindeyiz…

21 Nisan 2020  · Kapaktakı ev, doğduğum evi andırıyor. Kaçıp giden Ermenilerden kalma..Dedemle ninem de Selanik- Manastır-Sarıgöl'den Mübadeleyle 1924'te İstanbul-Samsun-Tokat-Zile istikametinde buralara,anavatana gelmek zorunda kalınca böyle bir evi kendilerine tahsis ediyorlar. Ben bahçeli böyle güzel bir evde 7 yaşıma kadar koştum durdum, saklandım, oynadım, ağladım, üzüldüm, sevindim..Rahmetli babamla gurbetlere düşünce bir daha bu eve dönemedik..Arka bahçedeki kirazlar da 5 yaşlarımda iken amcamın kullandığı traktörün arkasında kiraz bahçelerine gittiğimiz, komşu abi ve ablalarla kiraz ağaçlarına tırmandığımız 5-6 yaşlarımı hatırlattı bana..Hey gidi çocukluk günleri..Ara ki bulasın..Geçmiş ola. Duamız,hayırlı ve sağlıklı dedelik yıllarının devamı yönündedir..Tabi ki mazlum ve masumların ezilmediği bir dünyada...Zile dergisinin 5.sayısını sunan Zile Belediyesi ve Hemşehrim Mehmet Yardımcı Bey'i tebrik ediyor, kendilerine teşekkürlerimi arz ediyorum...Bir nüsha da Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne gönderilirse ne kadar makbule geçer....

16 Nisan 2017  · Kerkük'te Türkmen Partisi Merkezi'nin yakılması da ne demek oluyor? Yine yabancı parmaklar hangi oyunu sahneye koyuyor? Benim bildiğim, asırlardır Müslüman olan Arap-Türkmen-Kürt beraberliği ve barışına çomak sokmak isteyenler yine devrededir.Allah hepsinin yardımcısı ola,zalimlerin oyunu geri tepe inşallah.Bizimkilerin ne yapacağını devlet tecrübemiz ortaya koyacaktır. Yorum gerekmez....

17 Nisan 2015  · Odasına her uğradığımda gözlüklerinin üstünden tebessüm eder; "Gel Mehdi, otur, kendine çay koy. Ne var ne yok ?Arkadaşlar ne yapıyor ?" dan sonra nezaketle masasındaki çalışmaya devam eder...Bu bir mesajdır." Boş durmayın, çalışın..." mesajı...Ben bu hâli dikkat çekici tarzda bir Orhan Okay Hocamda bir de Rahmetli Kabaklı Hoca'da görmüştüm..Diğer muhterem hocalarımın her birinin üslûbu kendine göreydi. Gidenlere rahmet,kalanlara sağlıklı hayırlı ömürler diliyorum. Hatıraları ve örnek tavırları anlatılmalı ve yayılmalıdır...

17 Nisan 2015  · Biz kendi acılarımızı pek öne çıkarmayız ama...Şımarıklık ve yaygara da hoşumuza gitmez.Bize yapılanları unuttuk sanmasınlar...Biz kindar değiliz...

17 Nisan 2018  · Efesiz, zeybeksiz, kızansız, seymensiz, yörüksüz, uşahsız, dadaşsız, gaggoşsuz..hülasa yiğitsiz...bir Türkiye düşünülemez...

16 Nisan 2017  · İbret-i âlem hâller içinde  kendimiz için dersler ala ala dur durak bilmeden ömrümüz geçip gitmektedir…

 16 Nisan 2017  · Türk; asaletli ve seviyeli neşe demektir...Hayatla bağını kesmez. Kederliyken de neşesini kaybetmez...Çatık kaşlı tebessümdür bu..hesaplar unutulmaz..

8 Nisan, 10:58  · Anadolu'yu ayakta tutan bu ruhtur ve hepimizde bu ruhtan izler, derinlikler vardır...Onun için bizi yıkamadılar yıkamazlar..."Ting teng" kuruluşları boşuna uğraşmayın...Sıra bizde, torunlarımız büyüyor..20 seneye kalmaz geliyoruz..Her bakımdan.İçimizden ve dışımızdan yeniden donanarak..Allah bizimledir...

8 Nisan, 11:01  · Destani duygulardan pek de uzaklaşmaya gelmez..."Köktürk iken  Uygurlaşmamalı, uyuşmamalı .." demiş birileri, bir zamanlar... " Ertuğrul dizisindeki cesur sahneler, niye milletin ve gençliğin ilgisini çekiyor sanıyorsunuz ki?

Bazı akademisyenlerin konuşmaları bizi şaşırtıyor. Onlar, milliyetler ve millî karakterler konusunda nasıl bir uzmanlığa sahiptir, bilmek isterdik. Sert ifade kullanarak bu zevata  cevap fırsatı vermeyi düşünmem. Alanları  kadar konuşsunlar yeter. Milletimizin zaaflarını değerlendirirken ekmeğini yediğimiz aziz halkımızın meziyetlerinden de bahsedilmeli ki bazı bilmediklerimizi öğrenelim. Televizyonda onları sabır ve nezaketle dinliyoruz. Birbirini tanıyan akademik çevre mensupları, magazinle ciddi fikriyatı birbirine karıştırmayacak kadar feraset sahibidir.. Her seviyede insana hitap edecek bir üslup gerekir. Her yer üniversite anfisi veya lisansüstü ders platformu sanılmamalı..

17 Nisan 2020  · / 2018' in Mart'ında, Azerbaycan'ın Bakü'sünde, serin soğuk arası bir havada, bir sabah hüznü içinde gezinirken, kendimi öyle yakalamışım. Şehitler Hıyabanı'nda, kabristandayım.

17 Nisan 2015  · Süleymaniye'ye nereden bakış? Ne kadar değişik ve güzel..Arif Nihat Asya'nın dediği gibi :" Dağ parçası kubbeler, ufaktan, iriden ../ Gel haşmeti gör, yandan, ileriden ,geriden ... / Bir mucize devrinde Sinan, Erciyas'ı , /İstanbul'a dikmiş, getirip Kayseri'den..."

17 Nisan 2016  · Rahmetli Muallim Cevdet ve Rahmetli İsmail Hakkı Konyalı, bu ihanete yaklaşan gafleti önleyenlerdendi.."Hazine-i evrak" feda edilir mi, elaleme verilir mi ?Bugün bazı gafil üniversitelerde oda açmak için emekli, eski hocaların evrakının koridorlara saçılıp kırpık kâğıt fiyatına satıldığı da duyulmuştur ne yazık ki...Hatta bazı vefasız çocukların, baba mirası kütüphanelerinin paraya tamah edilerek yabancılara satıldığını da duymuşuzdur...Kültür Bakanlıkları, millî iseler, bu konudan haberdar bulunmalıdır...Bale ve Operalara verilen destek bu konuda da dikkate alınmalıdır...

17 Nisan 2020  · Öğretmen yetiştiren bütün okullar, tarihî bütünlük içinde ideololojik ve siyasî yorumlara tabi tutulmadan insafla değerlendirilmelidir. Yarına doğru her birinin iyi-doğru-güzel özelliklerini derleyip toparlayacak İstanbul-Çapa merkezli bir TÜRKİYE ÖĞRETMEN AKADEMİSİ kurulmalıdır. Hem de Cumhuriyet'in 100.yılının 16 Mart'ına yetişecek bir kanunla.175. yılda. Nerde o idealist kahramanlar ? Yarım asırdır beklemekteyiz. Darülmuallimin'i kuran Ahmet Cevdet Paşa'nın ruhu şad olsun. Paşanın Çapa'daki büstü mahzundur.

16 Nisan 2020  · Bu arkadaşlar bütün bunları nereden biliyor ? Ne kadar geniş istihbarat ağları varmış...Ama Allah'ın bildiği onların bilemeyecekleri var vicdanımızda..."Kiramen Kâtibîn" de her an kaydediyor. Allah'ın merhametine dualarla,tövbelerle sığınıyoruz..Allah; Kerîm'dir, Rahîm'dir, Esmâü'l-Hüsnâ sahibidir...

16 Nisan 2017  · Bir zamanlar yapılan bir referandumda; %51.4 Evet, %48.6 Hayır. çıkmıştı.. Aziz Milletimiz; hassasiyetini, sağduyusunu ve olgunluğunu her seferinde olduğu gibi yine , hassas dengeler içinde ortaya koymuştu. Herkes verilen mesajları alacak, kendini ona göre yarına hazırlayacaktır. Hiçbir yorum, bu mesajlardan daha önemli değildir. Katılım oranı yüksekti. Katılmayan, küskün veya ilgisiz % 15'i de sandığa çekmenin yolları bulunmalıdır ki temayüller % 100 olsun. Bütün seçimlerin vatan ve millet için hayırlı, uğurlu olması temennilerimizle...

19 Nisan 2015  · Kayalıkların üzerinde şahin ve sahibi nasıl birbirlerine yakışmışlar. Bakışları ikiz gibi. Bakış üslûbu aynı , her an hedefe uçabilir...Yıldırım gibi...

19 Nisan 2015  · 

Azerbaycan’ın yetiştirdiği kıymetli mütefekkir ve şair Bahtiyar Vahapzade yıllar önce Türk Edebiyatı Vakfı kürsüsünde hepimize hitaben kaşlarını çatmış; "Âkif'in, Yahya Kemal'in Türkçesini ne yaptınız ?" diye gözlerimize bakarak hesap sormuş, sitemler etmişti. Rahmetlinin çok dokunaklı bu sözlerini kulağımda küpe gibi muhafaza ediyorum...Çünkü haklıydı..

19 Nisan 2015’te  MEHMET ZEKİ AKDAĞ’la ilgili seviyeli, güzel ve faydalı bir vefa proğramı oldu. Şiirler okundu, değerlendirmeler yapıldı, hatıralar dile getirildi, armağan kitap verildi...Bizim de bir çift sözümüz oldu. Emek verenlere teşekkürlerimiz vardır....Toplantıda, genç hikâyecilerimizden, Kocasinan Lisesinden öğrencim, Selvigül Hanım, ve  30 yıllık arkadaşım, ESKADER'in kurucu başkanı, Kubbealtı Mecmuası Yazı İşleri Müdürü, vefalı edebiyat dostu, 40'a yakın kitaba imza atmış mütevazı yazar M.Nuri YARDIM Bey, ESKADER 2014 Ödül Töreni sonrası ve M.Zeki AKDAĞ'a Saygı Proğramı öncesinde edebî sohbetler edildi.

9 Nisan 2017  · Bugünden itibaren üç gün boyunca, derslerimizden fırsat buldukça Elginkan Vakfı-Sözlük Bilimi Kurultayı'nda bildiriler dinlemekte ve yarın sunacağımız "Ahmet Haşim'in Sözlüğü" ne dair mütevazı bildirimizin sırasını beklemekteyiz. Yine İstanbul'dayız...

20 Nisan 2019  · Ecdat, yanına yöresine böyle levhalar asarmış ibret olsun diye..  Dünya diplomalarından ziyade manevi beratımız için dua ve niyaz,ezeli ve ebedi kalkanımızdır..İnşallah huzura ve inşiraha vesile olur.: “ Tövbe yarabbi, hata rahına gittiklerime / Bilip ettiklerime, bilmeyip ettiklerime…”

20 Nisan 2016  · Ne güzelmiş..Nerede ola ki ? Türk yıldızı...Türk kokusu var manzarada...  Sular uçuşmalı, şakırdamalıydı...Durgun su bize gitmez...Dalgalanmalı ve sonra durulmalı ve yine dalgalanmalı...

21 Nisan 2019  · / Unutulmamalı...Hele 15 Mayıs 1919'da Yunan askerlerinin İzmir'i işgal için Kordon Boyu'na çıkışları ve Gayrimüslim tebeanın kızlarının cicili bicili bayramlık elbiselerle, işgali alkışlarla karşılaması ve yiğit Hasan Tahsin'in"İlk Kurşun"dan sonra şehit edilişi unutulamaz. Nİtekim kırk ay sonra 9 Eylül 1922'de "geldikleri gibi gittiler". Biz daima "dün" ile. varız ve yarına dünlerden, uzak ve yakın tarihten bakıyoruz. "Köklerden Dallara", "maziden atiye" doğru..."İzmir'in dağlarında ebediyyen çiçekler açmaya" devam edecektir inşallah...

21 Nisan 2015  · Rahmetli Prof.Dr. Oktay Sinanoğlu ve 15 yıl kadar önce Üniversitemizde güzel bir konser veren, kız kardeşi değerli ses sanatçılarımızdan Rahmetli Esin AFŞAR Hanımefendi.. Mekânları cennet olsun. Asil ve mütevazı insanlardılar...Yüz ifadelerinden de anlaşılmıyor mu ? 50'li yıllar olmalı...

23 Nisan 2016  · İdealistin bardağı boştur veya bir damlacıktır, benim gibi. O damla bir ümittir, yeşerecek istikbal dalları için. Gökalp’in dediği gibi;"Ümit,ruhun gençliğidir."

21 Nisan 2015  · Güzel bir hatıra...Bana, Anadolumuzun kim bilir hangi köşesinde , bir köylü teyzenin yemek esnasında Kaymakam'a hitaben "Hay oğlum, biraz daha okuyup Ormancı olamaz mıydın ?" sözünü hatırlattınız...