Esnaflar, sanayiciler, çiftçiler, avukatlar, tabipler... Nasılki bir üst yapıya sahipse dernekler için de bir üst yapı gereklidir.

Esnaflar, birlikler halinde yapılandı.
Ticari işletmeler ve Sanayiciler kendi odası etrafında teşkilatlandı.
Hukukçular, avukatlar baro çatısı altında toplandı.
Çiftçiler, tarımcılar Ziraat odası altında birleşti.
Sütçüler vs. hepsi birlik halinde kendi alanında yıllardan beri hizmet vermeye devam ediyor.

Çoğaltabiliriz bu adları.

Peki dernekler niye darmadağın?
Devlet neden bu STK' ları bir ortak çatıda toplamıyor.
Toplarsa daha güzel bir sivil toplum dünyası oluşmaz mı?

Pıtrak gibi de işlevsiz, fonksiyonsuz, etkisiz dernekler kurulmaya devam ediyor. 

Dünyanın sivil topluma ne kadar çok değer verdiğini biliyoruz.

Demokrasinin alt yapısı olan dernekler sivil halkın örgütlenmiş halidir.
Desteklemek için AB' nin çeşit çeşit fonları var.
Dernekler, kabul edilebilir projeler yaptıklarında bu Fonlardan güzel paralar alabiliyor.

AB' den başka bizim de bakanlıklarımızda çok değişik Tanıtım Fonları mevcut, özellikle taşra dernekleri bunlardan hiç denecek kadar yararlanamıyor.

Derneklerimiz bu haliyle gelişemezler.
Onlara yeni kapılar açmak, yeni dünyalar sunmak gerek.

Bu amaçla, her ilde her ilçede dernekler için üst çatı anlamında Birlikler kurmak zorundayız.

- Kültür Sanat Amaçlı Dernekler,
- Yardımlaşma, Dayanışma Amaçlı Dernekler
- Sportif Amaçlı Dernekler
- Türk Dünyası Amaçlı Dernekler

Gibi kategorilerde toplanarak, "Dernekler Üst Birlikleri" her ilde mutlaka oluşturmalıyız.

Bu tür bir yapılanma akabinde derneklerin; üniversitelerle, kamu idareleriyle, belediye ve büyük odalarla, büyük şirketlerle temasları başlayacak, dernekçilik yapmanın rahatlığıyla vatandaşın ilgi odağı haline gelecektir.

Şu anda derneklerimizin hali perişan.
Hiç bir dernek referans kapısı değil.

Netice: Dernekler dünyamızın güçlenmesi için yeni bir yapılanmaya ihtiyaç var.