En çok konuşulan konu deprem, en çok korkulan konu deprem ve en hazırlıksız olduğumuz konu yine deprem.

Hazırlıklarımızı en yakına getirmeliyiz. Depremler için yapacağımız hazırlıkların en yakın başlangıç noktası sitelerdir.

Deprem başladığı zaman canımızı kurtarıp kendimizi bahçeye atabildiğimizde depremle mücadelemiz de başlamış demektir. Tabi, önceden bir hazırlık yapılmışsa mücadele o nispette kolaylık kazanacaktır. İlk adımda, AFAD, Belediyeler, Kızılay gibi kurumlarla işbirliği yapacak tıpkı Site yönetimleri gibi görevli bir "DEPREM EKİBİ" ni kurmak gerekir. Ekip kurmak için AFAD ile site yönetimlerinin birlikte çalışması şarttır. Sitelerde komşuluk cihetiyle; kim sağlıkçı, kim kaynakçı, kim demirci, kim iletişimci, kimler güçlü kuvvetli... Herkes birbirini tanıdığı için ekip krmak zor olmaz.  

İkinci lazım gelen ihtiyaç iletişimdir. Deprem anında internetler hemen kesildiğine göre site yönetimlerinde bir kaç adet TELSİZ  her zaman bulunmalıdır. Varsa rahat ederiz yoksa sıkıntı büyük demektir. Şu an site yönetimlerinde telsiz(ler) var mı? Yok. İşte noksanımız devam ediyor.

Üçüncü ihtiyaç; hastane ve diğer lüzumlu yerlere gidip gelmeye önceden belirlenmiş "GÖREVLİ ARAÇLAR" olmalıdır. Var mı? Yok. İkinci noksanımız budur. Her sitede maşallah diyelim çok sayıda araç bulunuyor. Bu araçlar ihtiyaç halinde kullanıma hazır olacaktır.

Deprem için olmazsa olmazların başında; demir kesme makası, halat, lom demiri, kazma - kürek, balyoz, oksijen tüpleri, maskeler, kasklar, yangın söndürme hortumları, eldiven ve sağlık çantası... Gibi alet edevata sahip olmalıyız. Var mı? Hayır. Bu aletleri için bir "DEPREM ODASI" derhal site yönetimleri tarafından kurulmalıdır; bunun için haliyle AFAD ile işbirliği yapılacaktır. 

Bu takım taklavatın temini için gerekirse her site kendi parasal gücüyle de temin etmeye muktedir olacağını unutmayalım.   

Deprem anında acilen lazım olanları özetlersek:

1- Deprem odası,

2- En az 5-10 kişilik ekip,

3- Kesintisiz iletişim için telsizler, 

4- Deprem öncesi ve sonra ilgili kurumlarla bağlantılı olmak.

Vatandaş olarak bizler evden dışarı çıktığımızda şaşkın tavuk durumuna düşmemek için önceden yapılan hazırlıkların ilkini daha site bahçesinde görmeliyiz, ki, kendimizi çabuk toparlayabilelim..  

Hele hele 11 ilimizi kapsayan büyük depremde halkın ne yapacağını maalesef ve üzülerek gördük. Çaresizlik, başsız badırasız kalmak kayıplarını arttırıır Bu elim tabloları takip ettikçe aslında hazırlık olarak hiç bir şeyin yapılmadığı da ortaya çıkmış oldu.

Bundan dolayı ilk hazırlık noktamız daima içinde ikamet ettiğimiz siteler olmalıdır.  

Site kurulumu olmayan mahalle ve sokaklarda derhal 50-100 hanelik birkaç sokaktan ibaret meskun mahallerde site idareleri kurmak zor bir şey değil. Böylece aynı sistemi kentin tümüne yaymış oluruz.

İlk şaşkınlık, ilk hamle site bünyesinde yapılacaktır. Site içinde sükunet temin edilir edilmez ikinci fasıl olarak mahalle içinde önceden belirlenmiş Deprem Alanlarına ulaşım sağlanacaktır. 

Bu sistem devreye sokulduğu zaman zararın en azı ile belalardan, musibetlerden kendimizi kurtarabiliriz.

Halk gücünü halkı örgütlediğin kadar hissedersin.

---------------------

NOT 5 - Bu konu, hazırlamakta olduğum SİSTEM kitabımdan alıntıdır.