Daraltılmış alanlarda kalkınmak felsefesi işin en pratik yönüdür. Bir sistem inşa ediyoruz; gözden, zerre kadar dahi olsa değerlendirilmelidir. Boşluk abes demektir, boşluk kabul edilemez.

Mahallerin yeni görevliler muhtarlara bağlı olarak "Dayılar" ve "Kahyalar" dır. Muhtar; hepsinin amiri olarak mahallenin fiziki yapısına, insan profiline ve mahalle ihtiyaçlarına tam egemen olmaktadır.  Bu sistem sayesinde gözden sinek bile kaçamayacaktır.

Ülke İdari Şemasında en küçük mahalli birim bilindiği gibi muhtarlıklar olup ondan daha küçük birim yoktur.

Bugün özellikle göçler ve imar yönüyle muhtarlıklar nüfus yoğunluğuna maruzdur. Dolayısıyla bugünkü yapıyla başta güvenlik, hizmetlerin getirilmesi, düzenli veya düzensiz göçler, kontrolsüz ikametler karşısında kontrol zorlaşmaktadır. Her ne kadar emniyet veya nüfus idaresince adrese dayalı ikametler dijital kayıtlara alınsa da bilgilerin programa doğru yüklenmesiyle ilgilidir. Biz işin gözetim - denetim kısmındayız. Netameli kişiler adresini A ilinde, B ilçesinde, D mahallesinde gösteriyor, kayda giriyor ama esas yaşadığı yer çok farklı adreslerde olabiliyor. Bu sistem sayesinde mıntıkaları, “Daraltılmış Alanlardan Daha Fazla Verim Alınır” mantığını devreye sokuyoruz. Muhtarlıklara yeni fonksiyonlar yüklenecek, kendi içinde birimler ihdas ederek hızlı kalkınmaya geçişler sağlanacaktır.  

Soruyu, Neden olmalıdır diye soralım:

Düşünün, Tekirdağ / Süleymanpaşa’ da Hürriyet Mahallesinin nüfusu 40 bindi. Şimdi içinden bir mahalle daha çıkmasına rağmen geri kalan nüfus yine çok fazla... Bir de metropol kentleri düşünelim! Nüfusları 100 binleri geçen devasa mahallelerimiz var. Yani kalkınmak istiyorsak (Tabi ki istiyoruz) ilk basamakta mahallelere yeni düzen getirmekle işe başlamalıyız. Bu düzenlemenin ilki, nüfus-yoğun kentsel mahallelerde olacaktır. Nüfus dikkate alınmak suretiyle kırsal mahallelerde de benzeri birimler kurulabilir.

Dayılık sitemi nasıl kurulacak?

Mahalle muhtarları 4 asil, 4 yedek aza ile görev yapmaktadır. Bir mahalle, 4 mıntıkaya ayrılacak ve her bir (1 asil, 1 yedek) aza muhtara karşı mıntıkasından sorumlu olacaktır. Biz mıntıkalara “Dayılık”, Bölgeden sorumlu asil azaya, “Dayı” Yedek azaya “Kâhya” diyeceğiz. Demek ki muhtarlardan sonra muhtara bağlı birer dayımız ve birer kahyamız olacaktır. Geçmişi yaşatmak böyle olur.

Ve ilk muhtarlık seçimlerinde her bir bölge kendi aza ve yardımcısını seçecek ve mahalle içinde temsil dengesi sağlanacaktır. Buna dengeli idare, dengeli demokrasi denir.

Mahalle alanı daraldığında hizmet takipleri de kuşkusuz azami derece kolaya inecektir. Mahalle ihtiyaçlarına muhtar tek başına müdahil olmak yerine kendisine yardımcı olacak sekiz aza daha aktif biçimde muhtarlık idaresinde yerini alacaktır. Düsturumuz; Bir Elin Nesi Var Çok Elin Sesi Var. 

Bu sistem ile açık açık diyebiliriz ki muhtarlıklar son derece önem ve ciddiyet kazanacak; giderek, muhtarlık seçimleri yarışa dönüşerek tam ehil insanlar taşın altına elini sokacaktır.

NOT 4 / Bu yazı, düzenlemekte olduğum SİSTEM adlı kitabımdan alıntıdır