Bu durum, beldelerde yaşayan halkın yerel yöneticilerle doğrudan ilişki kurmasını engelleyerek sorunların çözümünü zorlaştırıyor.

Konuyu gündeme getiren Avukat Güneş Gürseler:
1984 yılında ilk kez yerel yönetim sistemimize dahil edilen "Büyükşehir" uygulaması, ilerleyen süreçte turistik potansiyeli olan beldeleri etkisi altına alarak belde belediyelerini kapatıp mahalleye dönüştürdü. Ancak, bu dönüşüm beraberinde bir dizi sorunu da getirdi.

Özellikle turistik cazibesiyle öne çıkan beldeler, siyasi anlamda sahipsiz bırakıldı ve halkını yönetimden uzaklaştırdı. Belde sakinleri, belediye başkanını ve meclis üyelerini seçme hakkını kaybederek doğrudan ilişki kuramaz hale geldi. Eskiden çarşıları, pazarları ve sokaklarıyla iç içe yaşayan yöneticiler, artık görünmez hale geldi.

Bu değişiklikle birlikte, beldelerin karşılaştığı tüm hizmet ve sorunlar ilçe belediyesine yüklendi. Ancak, turizm sezonunda adeta büyük bir ilçeye dönüşen bu beldelerin sorunları karşısında ilçe belediyelerinin merkezden yönetme çabaları yetersiz kaldığı artık açıkça görülmelidir.

Turistik beldelerdeki sahipsizlik ve sorunlar, yerel yönetimlerin dikkatini çekmeli ve çözüm arayışlarına yol açmalıdır. Bu beldelerin yaşadığı sahipsizlik durumuna son verilmeli ve halkın yöneticileriyle doğrudan iletişim kurabileceği bir düzenleme sağlanmalıdır.

Turizm sektörünün canlılığını koruması ve beldelerin potansiyelinden en iyi şekilde faydalanması için, "Büyükşehir" sistemi altında mahalleye dönüştürülen turistik bölgelerdeki sahipsizlik sorununa acilen çözüm bulunmalıdır.

Editör: Fatih ERGE