Sanayi gayri safi milli hasılada yaklaşık yüzde 4'lük sanayi üretimiyle Tekirdağ'ın en fazla sanayi üretimi gerçekleştiren 6. il olduğunu aktaran Yıldırım, "Bu artış sanayicilerin ilimize göstermiş oldukları teveccühten kaynaklanmaktadır. Tekirdağ, 3 bin 200 sanayicisi, 14 OSB'si, 1 Avrupa Serbest Bölgesi, 3 yeni kurulan endüstri bölgesi, 6 bin 500 civarında sanayide çalışan mühendis sayısı, elektrik ve doğalgaz tüketimi, üretim, ihracat tutarı ve bunun gibi kıstaslar göz önüne alındığında ülkemiz sanayi sıralamasında 81 il arasında 5. veya 6. sıralarda kendine yer bulmaktadır."diye konuştu.

Yıldırım, Tekirdağ'da savunma sektörüne iş yapma potansiyeli olan yaklaşık 1250 firma bulunduğunu belirterek, "Bu firmalarda televizyon, buzdolabı, fırın, traktör, tekstil makinaları, tarım makinaları, muhtelif makinalar, ilaç, cep telefonu ve bir çok orta ve yüksek teknoloji nihai ürünler üretilmektedir. 7-8 yıl önce ilimizde 5-10'u geçmeyen savunma sektörüne iş yapan firma sayımız, yaptığımız bu ve buna benzer toplantılarla bugün itibariyle yaklaşık 55-60 sayısına ulaşmıştır."dedi.

Tekirdağ'da daha fazla firmanın savunma sanayi sektörüne üretim yapmasını beklediklerini aktaran Yıldırım, savunma sanayisi tedarikçisi firmaların yeni anlaşmalar yapmasını sağlama gayreti içerisinde olduklarını kaydetti.

Yıldırım, Tekirdağ'da savunma sanayi alanında yapılan işbirliklerini kolaylaştırmak için çaba harcadıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Savunma Sanayi Başkanlığı'nın ilimizde temsilcilik açması için TSO'larımızın ve OSB'lerimizin girişimlerinin devam etmekte olduğunu da ifade etmek istiyorum. Yaptığımız toplantı ve sonrasında atılan adımlarla savunma sanayimizde yerlileştirme ve millileştirme çabalarıyla daha fazla ürün tedarik edilecek. Savunma sanayi sektöründe ithalatımız azalacak, firmalarımız ürünlerini pazarlama imkanı bulacak. İlimizin, bölgemizin, ülkemizin dışa bağımlılığı azalacak."

Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan ve Tekirdağ Sanayi ve Teknoloji Müdürü Fahrettin Akçal'ın da konuşma yaptığı toplantının ikinci bölümünde savunma sanayi firmaları ile iş insanları arasında ikili görüşmeler gerçekleştirildi.

Editör: Fatih ERGE