Tekirdağ’da 2020 yılında ölen kişi sayısı 6 bin 333 oldu.

Ölüm sayısı 2019 yılında 435 bin 941 iken 2020 yılında %16,5 artarak 507 bin 938 oldu. Ölen kişilerin 2019 yılında %54,6'sını erkekler, %45,4'ünü kadınlar oluştururken 2020 yılında ölen kişilerin %56,0'sını erkekler, %44,0'ünü kadınlar oluşturdu. Tekirdağ’da ise ölüm sayısı 2019 yılında 5 bin 659 iken 2020 yılında 6 bin 333 kişi oldu. Tekirdağ ilinde ölenlerin %58,1’ini erkekler, %41,9’unu ise kadınlar oluşturdu.

Tekirdağ’da kaba ölüm hızı binde 5,9 oldu

Bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı, 2019 yılında binde 5,3 iken 2020 yılında binde 6,1 oldu. Diğer bir ifade ile 2019 yılında bin kişi başına 5,3 ölüm düşerken 2020 yılında bin kişi başına 6,1 ölüm düştü. Kaba ölüm hızının en yüksek olduğu il, 2020 yılında binde 11,3 ile Sinop oldu. Bu ili binde 10,9 ile Çankırı, binde 10,7 ile Kastamonu, binde 9,5 ile Artvin izledi. Kaba ölüm hızının en düşük olduğu il ise binde 3,2 ile Şırnak oldu. Bu ili binde 3,4 ile Hakkari, binde 3,5 ile Şanlıurfa, binde 3,7 ile Van izledi. Tekirdağ ise binde 5,9 ile en yüksek iller arasında 56. sırada yer aldı.

Tekirdağ’da dolaşım sistemi hastalıkları kaynaklı ölümlerin oranı %37,5 oldu. 

Dolaşım sistemi hastalıklarından ölenler illere göre incelendiğinde, 2020 yılında dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölüm oranının en yüksek olduğu il %44,9 ile Adıyaman oldu. Bu ili %44,7 ile Aydın, %44,5 ile Çorum, %43,7 ile Kırıkkale izledi. Dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölüm oranının en düşük olduğu il ise %26,9 ile Van oldu. Bu ili %28,2 ile Hakkari,  %28,9 ile Bitlis, %29,0 ile Eskişehir izledi. Tekirdağ ilinde ise bu oran %37,5 olmuştur.

Tekirdağ’da solunum sistemi hastalıklarından kaynaklı ölümlerin oranı %14,5 oldu.

Solunum sistemi hastalıklarından ölenler illere göre incelendiğinde, 2020 yılında solunum sistemi hastalıklarına bağlı ölüm oranının en yüksek olduğu il %22,8 ile Yozgat oldu. Bu ili %21,1 ile Manisa, %20,7 ile Nevşehir, %20,4 ile Hatay izledi. Solunum sistemi hastalıklarına bağlı ölüm oranının en düşük olduğu il ise %10,7 ile Tunceli oldu. Bu ili %11,5 ile Bayburt, %11,6 ile Bingöl, %11,7 ile Erzincan ve Bilecik izledi. Tekirdağ ilinde ise solunum sistemi hastalıklarından kaynaklı ölümlerin oranı %14,5 oldu.

Tekirdağ’da COVID-19 kaynaklı ölüm sayısı 171 oldu

COVID-19 kaynaklı ölüm sayısı 2020 yılında 22 bin 136 oldu. Ölenlerin 13 bin 699'unu erkekler, 8 bin 437'sini kadınlar oluşturdu.
COVID-19 kaynaklı ölümler yaş grubuna göre incelendiğinde, COVID-19 kaynaklı ölümlerin en fazla 65-74 yaş grubunda olduğu görüldü. Bu yaş grubunda ölenlerin 4 bin 508'ini erkekler, 2 bin 546'sını kadınlar oluşturdu. Tekirdağ ilinde COVID-19 kaynaklı ölüm sayısı 171 kişi olduğu görülmüştür.

Tekirdağ’da bebek ölüm hızı binde 7,2 oldu.

Bebek ölüm sayısı, 2019 yılında 10 bin 770 iken 2020 yılında 9 bin 657 oldu. Bin canlı doğum başına düşen bebek ölüm sayısını ifade eden bebek ölüm hızı, 2019 yılında binde 9,1 iken 2020 yılında binde 8,7 oldu. Diğer bir ifade ile 2020 yılında bin canlı doğum başına 8,7 bebek ölümü gerçekleşti. Tekirdağ ilinde ise 2019 yılında binde 7,8 iken 2020 yılında binde 7,2 oldu

Tekirdağ’da beş yaş altı ölüm hızı binde 8,3 oldu.

Doğumdan sonraki beş yıl içinde ölme olasılığını ifade eden beş yaş altı ölüm hızı, 2019 yılında 11,2 iken 2020 yılında binde 10,6 oldu. Tekirdağ ilinde 2019 yılında binde 9,6 iken 2020 yılında binde 8,3 oldu.

Editör: Fatih ERGE