2023 yılı Şubat ayı sonu itibariyle Tekirdağ’daki toplam motorlu kara taşıtı sayısı 303 398’dir.
2023 yılı Şubat ayı sonu itibariyle Tekirdağ’daki toplam 303 398 motorlu kara taşıtının; 158 888'i
(%52,4) otomobil, 5 591’i (%1,8) minibüs, 5 447’si (%1,8) otobüs, 49 166’sı (%16,2) kamyonet, 11
993’ü (%4) kamyon, 38 582’si (%12,7) motosiklet, 1 057'si (%0,3) özel amaçlı taşıtlar ve 32 674’ü
(%10,8) traktörlerden oluşmaktadır.
Tekirdağ’da Şubat ayında 7 522 adet taşıtın devri yapıldı. Devir, noterler aracılığı ile ikinci, üçüncü ve
daha fazla el değiştiren taşıtları ifade etmektedir. Tekirdağ’da devri yapılan toplam
7 522 taşıt içinde otomobil %68,5 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla %17 ile Kamyonet, 4,8 ile
Motosiklet ve 4 ile Traktör takip etti. Kasım ayında devri yapılan taşıtların %5,7’sini ise Kamyon,
Otobüs, Minibüs ve Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
Tekirdağ İlinde 2023 yılı Şubat ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki
aya göre 1 161 bir önceki yılın aynı ayına göre 13 139 (%4,5) adet artarak 303 398 adet olmuştur.
Toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarının sayısına bakıldığında; 2023 yılı Şubat ayı sonu itibariyle
Türkiye genelinde toplam 26 748 508 adet araç bulunduğu görülmektedir. Tekirdağ ili toplam 303 398
motorlu kara taşıtı ile Türkiye genelindeki motorlu kara taşıtlarının yüzde 1,1’ine sahiptir.
Tekirdağ ilinde 2023 yılı Şubat ayı itibarıyla, trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarında bir önceki yılın aynı
ayına göre en yüksek artış sırasıyla; Özel amaçlı taşıt (%15,6), Motosiklet (%14,2), Kamyon (%4,8),
Kamyonet (%3,5), Otomobil (%3,3), Traktör (%2,7), Minibüs (%2,5) ve Otobüs (%-0,8) şeklinde
gerçekleşmiştir.

Motorlu Kara Taşıtları 2022 Şubat 2023 Şubat Değişim (%)
Otomobil 153.844 158.888 3,3
Minibüs 5.455 5.591 2,5
Otobüs 5.491 5.447 -0,8
Kamyonet 47.521 49.166 3,5
Kamyon 11.448 11.993 4,8
Motosiklet 33.770 38.582 14,2
Özel amaçlı 914 1.057 15,6
Traktör 31.816 32.674 2,7
Toplam 290.259 303.398 4,5

Editör: Fatih ERGE