Yurt dışından Tekirdağ’a 2 931 kişi göç etti

Yurt dışından Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2022 yılında, bir önceki yıla göre %33,2 azalarak 494 bin 52 kişi oldu. Göç eden nüfusun %52,9'unu erkekler, %47,1'ini ise kadınlar oluşturdu. Yurt dışından gelen nüfusun 94 bin 409'unu Türk vatandaşları, 399 bin 643'ünü ise yabancı uyruklular oluşturdu.

Yurt dışından Tekirdağ’a göç edenlerin sayısına bakıldığında ise 2022 yılında bir önceki yıla göre %10,2 artarak 2 931 kişi oldu. Bu nüfusun %58’ini erkek, %42’sini ise kadın nüfusu oluşturdu. Tekirdağ’a yurt dışından gelen nüfusun 857'si Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) vatandaşı iken 2 074'ü ise yabancı uyruklu nüfus oluşturdu.

Tekirdağ’dan yurt dışına 2 289 kişi göç etti

Türkiye'den yurt dışına göç eden kişi sayısı 2022 yılında bir önceki yıla göre %62,3 artarak 466 bin 914 oldu. Göç eden nüfusun %55,7'sini erkekler, %44,3'ünü ise kadınlar oluşturdu. Türkiye'den yurt dışına giden nüfusun 139 bin 531'ini Türk vatandaşları, 327 bin 383'ünü ise yabancı uyruklular oluşturdu.

Tekirdağ’dan yurt dışına göç edenlerin sayısına bakıldığında ise 2022 yılında bir önceki yıla göre %13,6 artarak 2 289 kişi oldu. Bu nüfusun %60,9’unu erkek, %39,1’ini ise kadın nüfusu oluşturdu. Tekirdağ’dan yurt dışına giden nüfusun 1 526'sını Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) vatandaşı iken 763'ü ise yabancı uyruklu nüfus oluşturdu.

Yurt dışından en fazla göç alan 26. il Tekirdağ oldu

Türkiye'ye 2022 yılında göç edenlerin illere göre dağılımı incelendiğinde, %35,4 ile en fazla göç alan ilin İstanbul olduğu görüldü. İstanbul'u %14,8 ile Antalya, %5,4 ile Ankara, %3,9 ile Bursa ve %3,8 ile Mersin takip etti. Tekirdağ iline bakıldığında da 2 931 kişi ile en fazla göç alan iller sıralamasında %0,6 oran ile 26. il olmuştur. 

Türkiye'den göç eden nüfusun illere göre dağılımına bakıldığında ise %39,5 ile İstanbul'un en fazla göç veren il olduğu görüldü. İstanbul'u %9,8 ile Ankara, %6,7 ile Antalya, %3,4 ile Samsun ve %3 ile İzmir izledi. Tekirdağ iline bakıldığında da 2 289 kişi ile en fazla göç veren iller sıralamasında %0,5 oran ile 33. il olmuştur.

Türkiye'ye gelen ve Türkiye'den giden göçün en fazla olduğu ilk 5 il, 2022

İllere göre yurt dışından gelen göçün büyüklüğü, 2022

  

İllere göre yurt dışına giden göçün büyüklüğü, 2022

Editör: Fatih ERGE