Yurt dışından Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2021 yılında, bir önceki yıla göre %116,9 artarak 739 bin 364 kişi oldu. Göç eden nüfusun %51,9'unu erkekler, %48,1'ini ise kadınlar oluşturdu. Yurt dışından gelen nüfusun 124 bin 269'unu Türk vatandaşları, 615 bin 95'ini ise yabancı uyruklular oluşturdu.

Yurt dışından Tekirdağ’a göç edenlerin sayısına bakıldığında ise 2021 yılında bir önceki yıla göre %39,4 artarak 2 659 kişi oldu. Bu nüfusun %55,6’sını erkek, %44,4’ünü ise kadın nüfusu oluşturdu. Tekirdağ’a yurt dışından gelen nüfusun 976'sı Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) vatandaşı iken 1 683'ü ise yabancı uyruklu nüfus oluşturdu.

Tekirdağ’dan yurt dışına 2 015 kişi göç etti

Türkiye'den yurt dışına göç eden kişi sayısı 2021 yılında bir önceki yıla göre %31,6 azalarak 287 bin 651 oldu. Göç eden nüfusun %55,7'sini erkekler, %44,3'ünü ise kadınlar oluşturdu. Türkiye'den yurt dışına giden nüfusun 103 bin 613'ünü Türk vatandaşları, 184 bin 38'ini ise yabancı uyruklular oluşturdu.

Tekirdağ’dan yurt dışına göç edenlerin sayısına bakıldığında ise 2021 yılında bir önceki yıla göre %11,1 artarak 2 015 kişi oldu. Bu nüfusun %58’ini erkek, %42’sini ise kadın nüfusu oluşturdu. Tekirdağ’dan yurt dışına giden nüfusun 1 125'ini Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) vatandaşı iken 890'ı ise yabancı uyruklu nüfus oluşturdu

Yurt dışından en fazla göç alan 33. il Tekirdağ oldu

Türkiye'ye 2021 yılında göç edenlerin illere göre dağılımı incelendiğinde, %47,8 ile en fazla göç alan ilin İstanbul olduğu görüldü. İstanbul'u %8,2 ile Antalya, %6,7 ile Ankara, %2,7 ile Bursa ve %2,4 ile Mersin takip etti. Tekirdağ iline bakıldığında da 2 659 kişi ile en fazla göç alan iller sıralamasında %0,4 oran ile 33. il olmuştur. 

Türkiye'den göç eden nüfusun illere göre dağılımına bakıldığında ise %35,2 ile İstanbul'un en fazla göç veren il olduğu görüldü. İstanbul'u %11,9 ile Ankara, %6,2 ile Antalya, %3,7 ile İzmir ve %2,7 ile Bursa izledi. Tekirdağ iline bakıldığında da 2 015 kişi ile en fazla göç veren iller sıralamasında %0,7 oran ile 24. il olmuştur.

Türkiye'ye gelen ve Türkiye'den giden göçün en fazla olduğu ilk 5 il, 2021

İllere göre yurt dışından gelen göçün büyüklüğü, 2021

  İllere göre yurt dışına giden göçün büyüklüğü, 2021

Editör: Fatih ERGE