Özel Çerkezköy Optimed Hastanesi bünyesinde açılan radyoterapi (ışın tedavisi) ünitesi ile sağlık hizmeti sunmaya başladık.

Bugüne kadar Çerkezköy Özel Optimed Hastanesi’nde kanser ameliyatları, kanser tarama ve tedavi amaçlı görüntülemeler sağlanıyordu. Açılan Radyasyon Onkoloji Ünitesi ile tüm kanser türlerinin tedavisinin yapılması da mümkündür.

Radyasyon onkolojisi, iyonizen radyasyon kullanılarak yapılan her türlü radyasyonla tedavi işleminin kanser hücreleri ve tümörler üzerindeki etkilerini inceleyen ve bu alanda araştırma yapan birimdir. Tedavi sürecinde, dalgalar veya parçacıklar tarafından taşınan ve radyasyon denilen özel bir enerji türü kullanılır. Bu nedenle radyasyonun, hastalıklı organa yönlendirilmesi için özel cihazlara gereksinim duyulur. Bu şekilde, yüksek doz seviyelerindeki radyasyon enerjisinin tedavi etme amacıyla kullanımına "Işın Tedavisi" ya da "Radyoterapi" adı verilir.

Ülkemizde ve tüm dünyada kanserin önemi giderek artan bir sağlık durumudur. Yenilikçi yaklaşımımız, bilimsel gücümüz ve değer katan çalışanlarımızla vizyonumuzu 2023 yılı itibariyle Radyasyon Onkolojisi alanında da genişletiyoruz. En önemli önceliklerimizden birisi de her hastaya birey özelinde tedaviyi farklılaştırmak ve hastanın hayatına değer katmak oluşturuyor.

Teknolojik gelişmelere paralel olarak radyoterapi cihazları da giderek gelişmektedir. Gelişmiş tekniklerden biri olan yoğunluk ayarlı radyoterapi (IMRT) olarak adlandırılan tekniğin en büyük avantajı, kanserli dokuya yeterli doz radyasyon verilirken, sağlıklı hücrelerin zarar görmesini önlemektedir. Böylelikle yan etki yaşanması en az seviyede kalmaktadır. Eski tekniklerde ciddi yan etkiler izlenirken uygulanan modern teknikte yan etki çok az izlenmektedir.

Radyoterapi tedavisi uzun soluklu bir tedavi olduğu için hastaların hafta içi her gün merkeze gitmesi gerekmektedir.

Çerkezköy Özel Optimed Hastanesi’nde onkoloji hastalarımızın hızlı ve kolay bir şekilde hizmet alabilmeleri sağlanmaktır. Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Erkan GÖCEN, sağlıklı bir yaşam için düzenli olarak sağlık taramalarının yaptırılmasının ihmal edilmemesi gerektiğini önemle vurgulamaktadır.

Editör: Fatih ERGE